Viso knygų: 885
el. paštaskodas

Naujienos

Procesų inžinerijos laboratoriniai darbai

Irmantas Barauskas, Anatolijus Eisinas, Aras Kantautas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

Knygoje pateikti laboratoriniai darbai apima visus pagrindinius cheminės technologijos procesus: hidromechaninius, mechaninius, šilumos ir masės pernašų. Kiekvieno laboratorinio darbo apraše pateikiama teorinė dalis, išsamiai aprašyta proceso tyrimo stendo schema, nurodytas darbo tikslas, darbo ir skaičiavimų eiga. Aprašas baigiamas kontroliniais klausimais, kurie padės studentams pasirengti ginti darbus.

Konstrukcinių elementų atsparumo laboratoriniai darbai

Daiva Zeleniakienė, Paulius Griškevičius, Kazimieras Petkevičius, Vitalis Leišis

Medžiagų ir konstrukcijų savybės, jų atsparumas mechaninių apkrovų poveikiui yra svarbūs klausimai sprendžiant daugelį inžinerinių uždavinių. Medžiagų atsparumo laboratorijoje praktiškai susipažinę su medžiagų ir konstrukcijų savybėmis bei įvairiais procesais, studentai gali pasitikrinti žinių suvokimą ir gebėjimą jas taikyti spręsdami realius uždavinius. Ši knyga skirta studentams, studijuojantiems konstrukcinių elementų atsparumą. Ja taip pat gali naudotis ir kitų techniškųjų specialybių studentai, besimokantys medžiagų atsparumo ir inžinerinės medžiagų mechanikos.

Inžinerinė ekonomika: praktiniai sprendimai

Vilda Gižienė, Jurgita Bruneckienė, Daiva Laskienė, Vytautas Barkauskas, Irena Pekarskienė, Rozita Susnienė, Žaneta Simanavičienė, Asta Sabonienė, Lina Žalgirytė, Ineta Zykienė

Leidinyje siekiama supažindinti su rinkos funkcionavimo mechanizmu mikro- ir makrolygmeniu: analizuojamos paklausos ir pasiūlos pusiausvyros bei įmonės pelno konkurencinėmis sąlygomis temos, vartotojų elgsenos ypatumai, gamybos teorija, šalies nedarbo ir infliacijos sampratos, monopolinės rinkos ypatumai, aptariami šalies bendro vidaus produkto ir nacionalinių pajamų nustatymo klausimai. Knygoje gausu pagal klasikinę ekonomikos teoriją paruoštų praktinių užduočių, kurios studentams padės įtvirtinti inžinerinės ekonomikos teorines žinias, lavinti studentų loginį ir kūrybinį mąstymą.

Enzimologijos laboratoriniai darbai

Dalia Čižeikienė, Vytautas Mickevičius

Ši mokomoji medžiaga skirta studijuojantiems Kauno technologijos universitete pagal bakalauro ir magistro studijų programą „Pramoninė biotechnologija“ ir pasirinkusiems modulį „Enzimologija“. Atliekant laboratorinius darbus, įgyjama teorinių ir praktinių žinių apie tyrimo metodų tikslumą ir patikimumą enzimologijoje, fermentų savybes, jų aktyvumo nustatymo metodus. Taip pat leidinys gali būti naudingas bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams, besigilinantiems į biotechnologinius procesus ir atliekantiems mokslinius tiriamuosius darbus fermentų savybių tyrimo ir fermentinės katalizės efektyvumo vertinimo srityje.