Viso knygų: 1014
el. paštaskodas

Naujienos

Elektros grandinių laboratoriniai darbai, I d.

Robertas Lukočius, Povilas Marčiulionis, Roma Račkienė, Ramūnas Deltuva

Nedidelės apimties leidinyje elektros inžinerijos ir energetikos bakalaurantai ras visą jų studijų moduliui „Elektros grandinių analizė, I dalis“ reikalingą informaciją apie metodinius nurodymus, darbų saugos instrukcijas ir svarbiausia – 5 laboratorinius darbus, kurie apima pagrindinius elektros grandinių veikimo principus. Šis leidinys bus išties naudingas tiems, kurie nori nesiblaškydami, greitai ir kokybiškai pagilinti ir pakartoti elektros grandinių kursą ir kartu žinias panaudoti praktikoje: pasitelkiant šią laboratorinių darbų metodinę priemonę, galima išmokti savarankiškai sujungti grandines pagal schemas, kad būtų galima eksperimentiškai atkurti ir patikrinti įvairius teorijoje išnagrinėtus reiškinius, susipažinti su elektriniais matavimais, palyginti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, padaryti išvadas. Leidinyje išsamiai pateikiami metodiniai reikalavimai padės aiškiai ir lengvai suprasti, nuo ko pradėti laboratorinį darbą ir kokie yra pagrindiniai žingsniai siekiant jį teisingai atlikti. Dėl savo išsamaus turinio metodinė priemonė gali būti naudinga tiek patyrusiems šioje srityje ir norintiems pagilinti bei pasitikrinti sukauptas žinias, tiek pradedantiems susipažinti su šia sritimi.

Gamtinio kraštovaizdžio kompleksų ir objektų vizualinės taršos nustatymas: metodika, teisinis reglamentavimas, patirtis

Jūratė Kamičaitytė, Giedrė Godienė

Kiekvienas pasaulio kampelis pasižymi išskirtiniu kraštovaizdžiu ir ypatingomis vietovėmis. Ne išimtis yra ir Lietuva, kurioje gausu ežerų, upių, miškų, kuriančių įspūdingą šalies kraštovaizdį. Tačiau vis sparčiau modernizaciją išgyvenančioje visuomenėje dažniau vartojama ir vizualinės kraštovaizdžio taršos sąvoka. Profesorė Jūratė Kamičaitytė ir mokslų daktarė Giedrė Godienė pristato vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką, kuria vadovaujantis būtų galima apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį. Itin aktualioje mokslo studijoje analizuojami vizualinės taršos vertinimo metodai ir teisinis reglamentavimas užsienyje bei Lietuvoje; suformuluojama bendra vizualinės taršos sąvoka, apibrėžianti, kas yra vizualinė tarša yra ir kodėl tai tampa problema; nustatoma vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos taikymo sritis, kas skaitytojui padeda įžvelgti realioje erdvėje ir visai arti egzistuojančias kraštovaizdžio vizualinės taršos bėdas. Skaitantys šį leidinį iš arčiau susipažins su Vilnelės ir Neries slėniais bei Rubikių ežero apylinke – būtent šiose teritorijose buvo atliekamas vizualinės taršos vertinimas, siekiant išsiaiškinti, kokia žala padaryta kraštovaizdžiui. Mokslo studija nėra vienakryptis ar tik mažą suinteresuotųjų grupę galintis pritraukti leidinys. Tai tarpdisciplininis mokslo darbas, integruojantis kraštovaizdžio architektūros, geografijos, vizualinio meno – fotografijos žinias. Dėl šios priežasties leidinys suras savo skaitytoją, kad ir kokia sritimi jis domisi. Problema knygoje analizuojama tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu – moksliniu požiūriu gana plačiai apžvelgta literatūra ir informaciniai šaltiniai. Taigi skaitytojai susipažins ne tik su leidinį parengusių autorių iškeltomis išvadomis, bet ir Lietuvos mokslininkų – M. Purvino, P. Kavaliausko, J. Bučo, K. Ėringio, A. R. Budriūno, K. Šešelgio ir kt. – darbais ir atradimais. Dar vienas reikšmingas šios studijos bruožas – remiamasi pasaulio šalių patirtimi.

Mokymo programos ir žinių tikrinimo užduotys statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams rengti

Rasa Apanavičienė, Henrikas Elzbutas, Vidas Kerševičius, Rimantas Kutra, Rita Liaudanskienė, Violeta Medelienė, Petras Oržekauskas, Aldona Vegienė, Algis Vegys, Odeta Viliūnienė

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas rengiant statinio projektą paveda užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas vykstant statybai paveda koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. KTU Statybos ir architektūros fakulteto autorių parengtoje metodinėje priemonėje pristatomos statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo programos ir šių specialistų įgytų žinių įvertinimo užduotys.

Baigiamųjų projektų rengimo gairės

Eglė Gaulė, Rūta Petrauskienė, Rimantas Rauleckas, Irena Segalovičienė

Baigiamieji projektai – vieni svarbiausių studijų darbų, kuriems reikia skirti daug laiko, pastangų ir svarbiausia – gerai išmanyti jų rengimo gaires. Šioje metodinėje priemonėje sutalpinta visa svarbiausia informacija, kuri padės parengti reikalavimus atitinkančius baigiamuosius projektus ir leis formuoti fundamentinio ar taikomojo mokslo darbo įgūdžius, ugdyti savarankiškumą bei aukštą tyrimo atlikimo kultūrą. Tik įsigilinę į baigiamojo projekto tipus, paskirtį ir išanalizavę galimus skirtumus, prieisite prie kitos svarbios dalies – rengimo gairių, kuriose glaustai aprašyti bendrieji struktūros reikalavimai, o darbo struktūros dalys atskirai aptariamos kiekviename poskyryje. Dėl šios priežasties, tiek studentai, tiek dėstytojai galės lengvai ir patogiai naudotis šia metodine priemone ir ras jiems svarbiausias dalis, kurias norima išsiaiškinti ar pagilinti. Nors leidinys paruoštas KTU bendruomenės mokslininkų, tačiau jis gali būti aktualus ir kitų Lietuvos universitetų baigiamųjų kursų studentams ir baigiamųjų projektų vadovams.

Neorganinė chemija 1. Laboratoriniai darbai

Ingrida Ancutienė, Skirma Žalenkienė, Neringa Petrašauskienė

Papildytas leidinys skirtas Cheminės technologijos fakulteto Taikomosios chemijos, Cheminės technologijos ir inžinerijos bei Pramoninės biotechnologijos bakalauro studijų studentams. Leidinio paskirtis – padėti pasirengti Neorganinės chemijos 1 laboratoriniams darbams ir pagal pateiktas metodikas juos atlikti ir aprašyti gautus rezultatus. Metodinė priemonė papildyta trumpa teorine medžiaga, pateikta, ką reikia žinoti atsiskaitant už laboratorinius darbus. Knyga papildyta saugaus darbo neorganinės chemijos laboratorijoje taisyklėmis, taip pat įtraukti keli nauji cheminiai eksperimentai.

Verslo duomenų analitika: žaidimas „Kietas riešutas“

Eugenijus Bagdonas, Irena Stanislava Bajorūnienė, Dalia Kunigėlienė, Irena Patašienė, Martynas Patašius, Vytautas Skvernys, Evaldas Vaičiukynas

Egzistuoja daugybė mokymosi procesą palengvintančių priemonių: muzika, tam tikros programėlės telefone, programos kompiuteriuose ir kt. Tačiau kai kalba pasisuka apie verslą, ar duomenų analitiką ir ekonominius procesus, sugalvoti įdomų ir naudingą mokymosi metodą nėra taip lengva. Remdamiesi prancūzų mokslininkų patirtimi, kaip verslo duomenų analitikos procesą paversti įtraukiančiu ir skatinančiu konkurencingumą, knygos autoriai kviečia išbandyti jų sukurtą žaidimą „Kietas riešutas“, kuris padės pajusti tikro verslininko patirtį ir išmokti tiek vadovauti, tiek dirbti komandoje. Knygoje pristatyta nauja ketvirtoji verslo žaidimo „Kietas riešutas“ versija. Šioje versijoje imituojama įmonių veikla priartina prie realios įmonės veiklos, o pateiktos finansinių metų ataskaitos atitinka pagrindinius LR apskaitos standartų reikalavimus. Kaina, produktų paklausa ir kiti duomenys knygoje atspindi LR ūkio realijas. Žaidimas „Kietas riešutas“ glaudžiai siejasi su šiomis dienomis vyraujančia ekonomika ir koja kojon eina kartu su technologijų raida. Kadangi šis žaidimas yra studijų programos dalykas, tai kartu su savimi jis atsineša žinių kompleksą, kurį studentai įsisavina žaisdami ir taip įtvirtina sukauptas žinias.