Viso knygų: 913
el. paštaskodas

Naujienos

Operacinės sistemos

Nijolė Sarafinienė

Knyga skirta Informatikos fakulteto studentams, studijuojantiems operacinių sistemų kursą, bei visiems tiems, kurie domisi, kaip veikia kompiuteris, kas vyksta vartotojui pradėjus vykdyti vieną ar kelias užduotis, kaip valdomi atminties įtaisai, kaip vykdomos programos, kaip sprendžiami klausimai, susiję su kompiuterių sistemos veiksmais.

Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai

Aušra Berkmanienė, Ieva Cesevičiūtė, Alma Dervinienė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jolita Rakickaitė, Živilė Rutkūnienė, Jurgita Stravinskienė, Gintarė Tautkevičienė<br /><br /><br />

Leidinys parengtas siekiant aukštesnės Kauno technologijos universitete studentų rašomų darbų kokybės ir suvienodinant Universitete rengiamiems rašto darbams taikomus reikalavimus. Priemonėje išsamiai aptartos rašto darbų rūšys, formaliųjų rašto darbų reikalavimai, informacijos šaltinių paieška ir naudojimas rašto darbuose, akademinis rašymas. Leidinys skirtas visiems Universiteto studentams, rašantiems rašto darbus.

Mados inžinerijos specialistų dalykinių kompetencijų praktinis ugdymas

Virginija Daukantienė, Vaida Dobilaitė, Vaida Jonaitienė, Daiva Mikučionienė, Eglė Kumpikaitė

Knygoje su iliustruotais pavyzdžiais aprašomi aprangos ir tekstilės gaminių vystymo procesai: kūrimo ir paruošimo gamybai, projektavimo, gaminių detalių jungimo, kokybės valdymo, pakavimo, sandėliavimo, logistikos ir kt., suformuluojamas praktikos tikslas ir uždaviniai, išsamiai aptariama praktikos organizavimo tvarka, praktikos ataskaitos struktūra, jos rengimo tvarka ir įforminimo reikalavimai. Leidinys skirtas pirmosios pakopos studijų programos „Mados inžinerija“ aprangos ir tekstilės inžinerijos specializacijų studentams, kurie atlieka praktiką mados sektoriui priskiriamos aprangos ir tekstilės pramonės įmonėse.

Aprangos medžiagų ir gaminių tyrimai ir analizė

Jurgita Domskienė, Virginija Daukantienė

Būsimiems specialistams, planuojantiems savo karjerą nuolat kintančiame tekstilės ir aprangos sektoriuje, aktualios išsamios techninės srities žinios, papildytos naujausiais mokslo pasiekimais, kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir analitiniai gebėjimai. Knygoje išdėstyti teoriniai pagrindai apie svarbias aprangos medžiagų ir gaminių savybes, analizės metodus, sprendžiamos naujos mados pramonės problemos ir paaiškinamos jų atsiradimo priežastys. Leidinyje taip pat gausu informacijos apie aprangotyros, tekstilės medžiagotyros ir tekstilės bei aprangos technologijos sritis.