Viso knygų: 859
el. paštaskodas

Naujienos

Polimerų modifikavimas talio sulfidų sluoksniais

Vitalijus Janickis, Ingrida Bružaitė, Rūta Stokienė

Mokslo monografija leis skaitytojui susipažinti su specifiniais talio chalkogenidų (sulfidų, selenidų, telūridų) kompozitais ir iš jų sudarytais sluoksniais, pasižyminčiais stechometrijos ir fizikinių savybių įvairove. Knygoje nemažai informacijos apie talio sulfidų sluoksnių susidarymą bei šių sluoksnių pritaikymą modifikuojant polimerus. Knygoje apibendrinami KTU mokslininkų originalių tyrimų rezultatai: įvairių bandymų metu buvo tirtas sulfidų nanosluoksnių susidarymas PE ir PA paviršiuje. Knyga skirta studijuojantiems bei dirbantiems talio, bendrosios ir neorganinės chalkogenų chemijos srityse, o kartu ir visiems, susiduriantiems su neorganinę ar bendrąja chemija.

Sumanioji socialinė sistema

Robertas Jucevičius, Jurgita Šiugždinienė (sudarytojai)

Sumanus socialinės sistemos vystymas – naujas terminas, apibrėžiantis savaime besivystančią kompleksinę bendruomenę. Mokslinis darbas apibendrina sumanios socialinės sistemos esmę bei suformuluoja esminius jos vystymosi principus, akcentuodamas du problemos aspektus: socialinių sistemų sumanumo teorinę koncepciją ir sumanaus vystymosi teorinių ir praktinių prieigų tinkamumą vėluojančioms (ribotų išteklių) šalims. Taip pat knygoje rasite daug įvairių tyrimų, skirtų tokioms specifinėms socialinėms sistemoms, kaip viešasis valdymas, ekonomika, miestas bei regionas, kultūros sektorius, tirti.

Design of Mechanical Detail Drawings and 3D Modelling with CAD Systems

Vidmantas Nenorta, Tilmutė Pilkaitė, Nomeda Puodžiūnienė

The textbook and training book is intended for students taking the computer drawing course at Kaunas University of Technology. Before starting this course, students must be familiar with the basics of Engineering Graphics and Computer Science. By studying computer drawing, students gain first experience of work with computer-aided design systems AutoCAD and Autodesk Inventor Professional. They are trained to create detailed two-dimensional (2D) drawings, get familiarized with 2D graphical data base creation with the AutoLISP programming language, and design three-dimensional (3D) parametrical objects. The acquired knowledge will be extensively applied in further studies as well as practical work in preparing graphical material and mechanical design works. The issue is designed for the first year students of Kaunas University of Technology and composed according to the study program prepared at the Department of Mechanical Engineering.

Materials Science and Engineering. Laboratory Works

Vytautas Markevičius, Dangirutis Navikas, Algimantas Valinevičius, Darius Andriukaitis, Neringa Dubauskienė

This book features laboratory works and methodological descriptions for study module “Materials Science and Engineering”. This book is intended for bachelor students of Electronics Engineering study programs and highlights the subjects encountered in electronic equipment design and manufacturing process. This course book is intended for full time students and students of extended studies in the field of electronics engineering.

Medžiagų mokslas ir inžinerija. Laboratoriniai darbai

Vytautas Markevičius, Dangirutis Navikas, Algimantas Valinevičius, Darius Andriukaitis

Knygoje gausu įvairių praktinių darbų, kurie padės skaitytojui pačiam įsitikinti jam žinoma teorija. Tai – rinkinys tyrimų, kuriuos atlikdamas studentas susipažins su laboratorijose naudojamais prietaisais, įgis eksperimentavimo įgūdžių bei įtvirtins paskaitų metu įgytas žinias. Leidinys skirtas bakalauro studijų studentams, studijuojantiems elektronikos inžineriją, bei visiems kitiems, kuriuos domina ši ar bet kuri kita elektronikos sritis.

4D Designing Development Developing Design. Conference Proceedings

Rūta Valušytė, Alessandro Biamonti, Cabirio Cautela (redaktoriai)

Trends in Accounting Research Conference. Conference Proceedings TARC 2017

Lina Dagilienė (pirmininkė)