Viso knygų: 845
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Wonderware sistemos platforma. Praktiniai darbai

  Leonas Balaševičius, Virginijus Baranauskas, Gintaras Dervinis, Alma Dervinienė

  Leidinyje aptariama pramonės technologiniams procesams valdyti ir stebėti skirta sistema Wonderware System Platform, naudojanti pažangiausią Wonderware ArchestrA technologiją. Wonderware System Platform užtikrina gamybos procesų valdymą ir informacijos valdymo sistemų administravimą. Knyga su programavimo pavyzdžiais skirta kaip papildoma mokymosi priemonė studentams, klausantiems kompiuterinio valdymo sistemų bei informacinių technologijų disciplinas, padės atliekant šių disciplinų laboratorinius darbus.

  Statybos technologijos variantinio projektavimo pagrindai

  Marijonas Daunoravičius, Rūta Miniotaitė

  Leidinyje aptarta statybos technologinių procesų variantinis projektavimas, alternatyvūs statybos technologinių procesų vykdymo sprendimai, statybos produkcijos kokybės bei saugaus darbo užtikrinimo būdai, taip pat pateikti kai kurie projektuojant taikomi inžineriniai skaičiavimai. Knygoje išdėstytos teorinės žinios padės studentams tinkamai atlikti semestro darbus, jungtinius projektus, bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus bei priimti optimalius technologinius sprendimus, lavins statybos technologinių procesų racionalaus projektavimo įgūdžius. Mokomoji knyga yra skirta statybos inžinerijos specialybės bakalauro ir magistro studijų studentams ir besidomintiems šiuo mokslu.

  General Requirements for Semester Projects (Linguistics)

  Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Jurgita Motiejūnienė, Saulė Petronienė

  Research project writing is a difficult and demanding task for a student. These methodological guidelines provide specific features of semester projects as well as other requirements, such as citation, formal requirements, information on how to make a bibliographical list, etc. The methodological guidelines provided here are recommended to all students of the Department of Modern Languages and Intercultural Communication.

  English for Information and Communications Engineering

  Jolita Horbačauskienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

  This book contains materials aimed at mastering the word stock of academic and informal English in the field of information communications engineering and at developing competence of employing the appropriate specialised terms and analysing technical literature. The presented assignments are bound to develop oral interaction and text understanding skills. This educational book is aimed at Kaunas University of Technology Information and Communications Engineering BA level students studying English at C1 level.

  Bendrieji semestro projektų reikalavimai (vertimo kryptis)

  Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

  Kalbos analizės semestro projektas – pirmasis savarankiškas mokslinis tiriamasis KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vertimo studijų studentų rašto darbas. Kalbos analizės semestro projektu siekiama ugdyti studentų gebėjimą savarankiškai mąstyti, pasirinkti ir kritiškai vertinti teorinės literatūros šaltinius, mokomasi kaupti, klasifikuoti ir aprašyti tiriamąją medžiagą, argumentuotai reikšti nuomonę, daryti apibendrinimus. Metodine priemone siekiama supažindinti su svarbiausiais kalbos analizės semestro projekto keliamais reikalavimais, pateikti svarbiausius metodinius patarimus, padėsiančius rašyti reikalavimus atitinkantį darbą.