Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Statyba

KTU Architektūros studentų projektų almanachas. 2021-2022

Viktoras Jasaitis (sudarytojas)

Conservation Management Plan for the Military Research Laboratory in Kaunas

Vaidas Petrulis, Sigita Bugenienė, Edward Denison, Viltė Janušauskaitė, Rugilė Puodžiūnienė

The Military Research Laboratory, located in Kaunas, Lithuania, is a great manifestation of international modernist ideas and one of the most outstanding buildings of the interwar period in Lithuania and in the Baltic region. Designed by Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993), the famous Lithuanian architect, the Laboratory has become important not only to the city as a centre of progressive technical science, but also as the focal point of scientific development in the region. While the book concentrates on the study of the Laboratory, it is also intended address universal issues of the field of cultural heritage. The historical analysis of the building and its cultural and political context enhances the knowledge of the interwar architectural processes related to military facilities. A detailed study of the physical condition of the building, based on polychromic, chemical composition of plaster and paint, microbiological, and other instruments of physical analysis, significantly expands the knowledge on the material and technical possibilities of masonry construction in Lithuania and the region. And, finally, the recommendations made for the restoration and maintenance of the object are likely to be significant not only for the particular Laboratory, but also will give inspiration for the similar type of heritage. It is expected that the interdisciplinary study will serve as a case study for the preservation of other modernist structures in a region with a large amount of 20th century architecture. This is primarily aimed at owners of modernist architectural heritage sites, heritage conservationists, and at the same time specialists and enthusiasts of 20th century architectural history. The site as a unique example of modern military architecture in the Baltic Sea region may also be of interest to military historians.

KTU Architektūros studentų projektų almanachas

Viktoras Jasaitis (sudarytojas)

Gamtinio kraštovaizdžio kompleksų ir objektų vizualinės taršos nustatymas: metodika, teisinis reglamentavimas, patirtis

Jūratė Kamičaitytė, Giedrė Godienė

Kiekvienas pasaulio kampelis pasižymi išskirtiniu kraštovaizdžiu ir ypatingomis vietovėmis. Ne išimtis yra ir Lietuva, kurioje gausu ežerų, upių, miškų, kuriančių įspūdingą šalies kraštovaizdį. Tačiau vis sparčiau modernizaciją išgyvenančioje visuomenėje dažniau vartojama ir vizualinės kraštovaizdžio taršos sąvoka. Profesorė Jūratė Kamičaitytė ir mokslų daktarė Giedrė Godienė pristato vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką, kuria vadovaujantis būtų galima apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį. Itin aktualioje mokslo studijoje analizuojami vizualinės taršos vertinimo metodai ir teisinis reglamentavimas užsienyje bei Lietuvoje; suformuluojama bendra vizualinės taršos sąvoka, apibrėžianti, kas yra vizualinė tarša yra ir kodėl tai tampa problema; nustatoma vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodikos taikymo sritis, kas skaitytojui padeda įžvelgti realioje erdvėje ir visai arti egzistuojančias kraštovaizdžio vizualinės taršos bėdas. Skaitantys šį leidinį iš arčiau susipažins su Vilnelės ir Neries slėniais bei Rubikių ežero apylinke – būtent šiose teritorijose buvo atliekamas vizualinės taršos vertinimas, siekiant išsiaiškinti, kokia žala padaryta kraštovaizdžiui. Mokslo studija nėra vienakryptis ar tik mažą suinteresuotųjų grupę galintis pritraukti leidinys. Tai tarpdisciplininis mokslo darbas, integruojantis kraštovaizdžio architektūros, geografijos, vizualinio meno – fotografijos žinias. Dėl šios priežasties leidinys suras savo skaitytoją, kad ir kokia sritimi jis domisi. Problema knygoje analizuojama tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu – moksliniu požiūriu gana plačiai apžvelgta literatūra ir informaciniai šaltiniai. Taigi skaitytojai susipažins ne tik su leidinį parengusių autorių iškeltomis išvadomis, bet ir Lietuvos mokslininkų – M. Purvino, P. Kavaliausko, J. Bučo, K. Ėringio, A. R. Budriūno, K. Šešelgio ir kt. – darbais ir atradimais. Dar vienas reikšmingas šios studijos bruožas – remiamasi pasaulio šalių patirtimi.

Mokymo programos ir žinių tikrinimo užduotys statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams rengti

Rasa Apanavičienė, Henrikas Elzbutas, Vidas Kerševičius, Rimantas Kutra, Rita Liaudanskienė, Violeta Medelienė, Petras Oržekauskas, Aldona Vegienė, Algis Vegys, Odeta Viliūnienė

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas rengiant statinio projektą paveda užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas vykstant statybai paveda koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. KTU Statybos ir architektūros fakulteto autorių parengtoje metodinėje priemonėje pristatomos statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo programos ir šių specialistų įgytų žinių įvertinimo užduotys.

Totalinis paveldas

Kastytis Rudokas

Tai pirmasis išsamus ir originalus lietuviškas paveldo metateorijos leidinys, kuriame pristatomas, analizuojamas ir grindžiamas totalinio paveldo autorinis konceptas. Su totaliniu paveldu siejamas probleminis laukas – sistemos komplikuotumas ir prieštaringumas, kai sistema suvokiama bendrąja (žmonių civilizacijos) ir specifine (kultūros) reikšme. Knygoje prie abiejų šių objektų bandoma priartėti taikant skirtingas metodines prieigas ir loginę navigaciją, remiamasi tinklaveikos, singuliarumo idėjomis, įvairiomis urbanistinėmis koncepcijomis. Monografijos logika priveda prie tolimos ateities, kuri nėra apibrėžta linijinio laiko, miesto teorinių ir tam tikrų praktinių metmenų. Remiantis klasikine urbanistikos teorija suformuojama ateities miesto, pavadinto noopoliu, koncepcija. Leidinyje ne tik apibrėžiami erdviniai ar fiziniai šio miesto bruožai, bet ir keliamas ambicingas tikslas – pažvelgti į naujas socialinės veiklos ir socialinio gyvenimo organizavimo formas tokiame mieste. Autoriaus pasirinktas tyrimo sumanymas meta iššūkį tradiciniam paveldo suvokimui ir įprastiniam kalbėjimo būdui apie jį. Visa tai leidžia įgyvendinti vieną pagrindinių tokių leidinių sprendžiamų problemų – paveldo kaip įrankio panaudojimo žmonijos kaip rūšies evoliucijai ir tobulėjimui.

Basics of Fluid Mechanics. Laboratory Works

Tadas Ždankus

The aim of the book is to obtain the experience of work in a fluid mechanics laboratory, the ability to perform experimental investigations, to determine the hydraulic loss of energy in all the cases of closed and opened fluid flows, to obtain knowledge of the experimental data analysis methods and enhance skills of the formulation of conclusions. This handbook is intended for students of the study programme of Civil Engineering at KTU studying the course of the Basics of Fluid Mechanics.

Calculation of the Total Construction Price

Odeta Viliūnienė, Gediminas Viliūnas

This educational book has been prepared on the basis of civil engineering and architecture study programmes and it describes the classification of buildings, calculation of building construction works for separate types of construction, rules for the estimation of the areas of buildings; use of standards for the costs of works, materials and mechanisms; calculation of the estimated price of construction; preparation of the registers of the needs for resources in preparation of local, object and summary estimates. It will be useful for the students of civil engineering and architecture in obtaining more knowledge which is necessary for establishing the price of construction works. It will also be useful for the Master and Bachelor students in preparation of their final works.

Statinio informacinio modeliavimo programos Revit praktiniai darbai

Ramūnas Gečys, Jolanta Šadauskienė, Algimantas Vasylius

Norint tinkamai suprojektuoti bet kokį statinį, reikia ypatingai tikslių brėžinių, sujungiančių visas statinio projektines dalis. Šioje knygoje pateikiami statinio informacinio modeliavimo pagrindai: glaustai aprašoma Autodesk Revit 2016 programos projekto struktūra, projektavimo terpė, naudojami įrankiai, apibūdinami pagrindiniai informacinio statinio modelio formavimo principai ir ypatumai. Aprašoma nesudėtingo statinio informacinio modelio formavimo metodika, aptariamas planų, fasadų, žiniaraščių ir kitų ataskaitų generavimas. Knyga parengta pagal LR techninių mokslų universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirta studentams, studijuojantiems Pastatų kompiuterinio projektavimo kursą.

Gelžbetoninių sijinių perdangų projektavimo metodiniai nurodymai

Mindaugas Augonis, Šarūnas Kelpša

Knygoje apžvelgti monolitinių gelžbetoninių perdangų plokščių ir sijų projektavimui reikalingi duomenys, aptartas perdangos konstrukcijų išdėstymas plane, pagrindiniai šių konstrukcijų matmenų reikalavimai. Leidinio medžiagos įsisavinimą palengvina pateikti plokščių ir sijų skaičiavimo ir projektavimo pavyzdžiai, aptariami galimi įvairūs skaičiavimo atvejai. Mokomoji knyga skirta statybos inžinerijos studentams, studijuojantiems gelžbetoninių konstrukcijų dalykus ir rengiantiems semestro projektus ar individualius darbus.

Specialiosios statybos technologijos

Marijonas Daunoravičius, Mindaugas Daukšys

Leidinyje aptartos pažangios žemės darbų, betonavimo darbų technologijos naudojant naujas technines priemones ir medžiagas, naujos įvairių konstrukcijų apsaugos, atnaujinimo, stiprinimo, sandarinimo, šiltinimo technologijos. Skaitytojai ras žinių apie įvairias konstrukcijų ardymo, griovimo ir atliekų perdirbimo technologijas, specialiųjų remonto darbų specifiką. Knyga skirta magistro studijų programos „Statyba“ studentams, studijuojantiems ir projektuojantiems specialiąsias statybos technologijos, taip pat bus naudinga ir bakalauro programos „Statybos inžinerija“ studentams bei statybos inžinieriams praktikams.

Construction Technology Design

Rūta Miniotaitė, Marijonas Daunoravičius

The study book presents calculation practices of the civil engineering methods, and introduces the essence of the alternative design of civil engineering technological processes. The aim of this book is to develop abilities of application of theoretical knowledge in order to find the optimum technological solutions and to develop skills of rational design of civil engineering technological processes.

Engineering Graphics. Coursebook and training book

Lina Šeduikytė, Algimantas Vasylius

This book is designed for the students of Engineering graphics. The fundamental concepts are presented in such a manner so that the student could acquire theoretical knowledge and be introduced to examples, on the grounds of which, assignments of the practical part could be solved.

Statybos technologijos variantinio projektavimo pagrindai

Marijonas Daunoravičius, Rūta Miniotaitė

Leidinyje aptarta statybos technologinių procesų variantinis projektavimas, alternatyvūs statybos technologinių procesų vykdymo sprendimai, statybos produkcijos kokybės bei saugaus darbo užtikrinimo būdai, taip pat pateikti kai kurie projektuojant taikomi inžineriniai skaičiavimai. Knygoje išdėstytos teorinės žinios padės studentams tinkamai atlikti semestro darbus, jungtinius projektus, bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus bei priimti optimalius technologinius sprendimus, lavins statybos technologinių procesų racionalaus projektavimo įgūdžius. Mokomoji knyga yra skirta statybos inžinerijos specialybės bakalauro ir magistro studijų studentams ir besidomintiems šiuo mokslu.

Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas

Kęstutis Zaleckis, Irina Matijošaitienė, Jolita Sinkienė, Inga Stankevičė, Kristina Navickaitė

Ši mokslo studija – tarpdisciplininio mokslinio tyrimo rezultatas, kuriuo siekiama atskleisti ryšio tarp erdvinių urbanistinių struktūrų Lietuvos miestuose ir gyventojų saugumo dėsningumus, pateikiant miestų planuotojams rekomendacijas, skirtas nusikalstamumui probleminėse erdvėse mažinti. Darnus vystymasis – urbanistikos aktualija, apimanti ekonominius, socialinius, aplinkos apsaugos ir estetinius miesto formavimo matmenis. Planuotojai, projektuotojai, priimdami sprendimus, sujungia erdvinius, ekonominius, socialinius, aplinkos apsaugos ir kitus aspektus. Atliekant šį tyrimą, taikyti sociologiniai, statistinės analizės, erdvės sintaksės ir grafinių informacijos sluoksnių perklojimo metodai. Knygoje naudojant erdvės planavimo priemones pristatomos teoriškai pagrįstos 10 Lietuvos miestų (Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Alytaus, Vilniaus, Utenos, Panevėžio) viešųjų erdvių saugumo lygio stiprinimo rekomendacijos.

Pramonės pastato projektavimas

Jūratė Mockienė

Mokomojoje knygoje aptariama pastatų klasifikacija ir bendrieji reikalavimai, keliami pastatams. Pateikti galimi vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų karkasų konstrukciniai sprendimai. Leidinys skirtas statybinės inžinerijos krypties studentams.

Statybinių nerūdinių medžiagų gavyba, perdirbimas ir naudojimas

Juozas Deltuva, Vitoldas Vaitkevičius

Knyga pritaikyta studentams ir magistrantams, studijuojantiems statybą, kelių tiesimą ir kitas susijusias su gamtinių mineralinių žaliavų perdirbimu ir naudojimu. Knyga taip pat gali suteikti minimumą žinių darbuotojams, besiruošiantiems dirbti gamtinių mineralinių žaliavų kasybos ir perdirbimo įmonėse.  Gali būti naudinga ir nerūdinių medžiagų pramonės įmonių darbuotojams ir kitiems specialistams, besidominantiems nerūdinių medžiagų pramone. 2008 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta trečioji premija.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo metodų laboratoriniai darbai

Henrikas Elzbutas

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo metodų laboratoriniai darbai yra skirti studijuojantiems statybos inžinerijos magistrantūroje ir doktorantūroje. Laboratorinių darbų metu studijuojantieji susipažįsta su šiuolaikine statybinių  medžiagų ir konstrukcijų tyrimų įranga ir tyrimų metodais, jų ypatumais, matavimų patikimumo įvertinimu, tyrimo įrangos patikros ir gradavimo ypatumais, tyrimo rezultatų įvertinimu bei apdorojimu. Šioje mokomojoje knygoje pateikti naujausių tyrimo metodų teoriniai pagrindai, prietaisų veikimo principai, darbų atlikimo eiga ir apiforminimo ypatumai, pasiruošimo bei laboratorinių darbų gynimo klausimai. 

Statybos mašinų laboratoriniai darbai

Henrikas Elzbutas

Statybinių mašinų modulio laboratoriniai darbai yra skirti statybos inžinerijos  studijų  studentams. Jų metu studentai susipažįsta su statybinių technologinių mašinų ir įrenginių konstrukcija, veikimo principais, konstrukciniais ir technologiniais parametrais, šių parametrų kontrolės ir reguliavimo būdais.

Monolitinės statybos technologija ir organizavimas

Vigantas Antanas Žiogas

Ši mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems monolitinės statybos technologiją ir organizavimą. Ji taip pat tiks ir studijuojantiems statybos procesų technologiją bei rengiantiems kursinį ar baigiamąjį darbą. Aprašytas monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo proceso projektavimas, projektavimo eiga, techniniai reikalavimai ir reikalingi mechanizmai.  

Hidraulikos ir pneumatikos uždaviniai bei sprendimai

Kazimieras Valiūnas

Mokomojoje knygoje  pateikta įvairių uždavinių, jų sprendimų metodika ir skaičiavimo pavyzdžių.

Geodezijos lauko praktika

Viktoras Lukoševičius

Mokomoji knyga skiriama KTU architektūros ir statybos fakulteto dieninio ir vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems Geodezijos modulį. Ja taip pat gali naudotis ir kitų universitetų, kolegijų ir aukštųjų mokyklų studentai.

Pastatų kompiuterinio projektavimo pagrindai

Jūratė Jasukaitienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius

Mokomojoje knygoje pateikiami statybinių projektų kompiuterinio projektavimo pagrindai. Glaustai aprašoma kompiuterinio projektavimo AutoCAD Architecture 2012 sistemos terpė, projekto struktūra, supažindinama su pagrindiniais programos braižymo, taisos ir dokumentavimo metodais. Pateikiamas nesudėtingo statybinio projekto rengimo pavyzdys. Leidinys sudarytas pagal Lietuvos Respublikos techninių mokslų universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirtas studentams,studijuojantiems Pastatų kompiuterinio projektavimo kursą.

Statybinių medžiagų technologiniai procesai

Vytautas Sasnauskas, Žymantas Rudžionis, Juozas Deltuva

Statybinių medžiagų savybių ir struktūros ypatybių tyrimo metodai

Henrikas Elzbutas

Statybinių konglomeratų struktūra ir savybės

Gintautas Skripkiūnas

Grūdėtųjų statybinių kompozitų destrukcija

Algirdas Gumuliauskas, Arūnas Aleksandras Navickas

Architektūrinės grafikos uždavinynas

Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Ramūnas Gečys

Mokomoji knyga „Architektūrinės grafikos uždavinynas“ sudaryta pagal Lietuvos Respublikos techniškuose universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirta Architektūros studijų pirmo kurso studentams. Leidinys parengtas studijų dalyko „Architektūrinė grafika“ laboratoriniams darbams. Pateikti grafiniai uždaviniai sprendžiami prieš tai įsisavinus teorinę medžiagą, gautą paskaitų metu, taip pat iš vadovėlių ir kitos mokomosios literatūros. Kiekvienai Architektūrinės grafikos dalyko temai skirtos užduotys sudarytos taip, kad studentas ne tik galėtų pritaikyti įgytas teorines žinias, bet ir gebėtų išspręsti probleminius uždavinius. Grafiniai sprendimai atliekami pieštuku su braižybos įrankiais tiesiogiai pačiame uždavinyne.

Urbanistikos istorijos bruožai

Kęstutis Zaleckis, Jurga Vitkuvienė

Leidinys skirtas architektūros specialybės studentams, klausantiems urbanistikos istorijos studijų dalyko kursą, ir visiems, besidomintiems miestų istorija.

Transportavimo sistemos pastatuose

Viktoras Doroševas

Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos pastatų inžinerinių sistemų studentams būtinos transportavimo sistemų pastatuose (TSP) temos, iliustruotos išspręstais uždaviniais. Tai sutrumpintas ir glaustai išdėstytas TSP kursas, kuris nors ir neaptariant kai kurių svarbių temų, tokių kaip TSP projektavimas ir gamyba, leidžia pastatų inžinerinių sistemų studentams, naudojant įgytas TSP žinias, sėkmingai spręsti praktinius inžinerinius uždavinius.

Statybos mašinų laboratoriniai darbai

Henrikas Elzbutas, Darius Pupeikis

Laboratorinius darbus atliekantys studentai gauna probleminę užduotį išanalizuoti konkretų technologinės mašinos darbą arba technologinį procesą, jį apibūdinti, įvertinti ir pateikti problemos sprendimą. Norint tinkamai atlikti probleminę užduotį, neužtenka metodiniuose aprašymuose pateiktos metodikos, būtina pasitelkti anksčiau įgytas žinias ir gebėjimus. Laboratorinių darbų aprašomoji dalis parengta remiantis literatūros saraše nurodytais literatūros šaltiniais.

Statybos kainos apskaičiavimo metodiniai nurodymai

Gediminas Viliūnas

Knygoje kompleksiškai išnagrinėti pagrindiniai statinių ir pastatų statybos kainos apskaičiavimo etapai. Pateikti nurodymai, kaip sudaryti lokalines, objektines ir suvestines statybos kainos apskaičiavimo sąmatas.

Statybos inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Goaras Andriušis, Arūnas Aleksandras Navickas, Gediminas Viliūnas

Leidinį „Statybos inžinerijos studijų programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai“ parengė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto profilinių katedrų darbuotojai. Jis skirtas statybos inžinerijos specialybės pirmosios studijų pakopos studentams. Leidinyje, atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, aprašyti statybos inžinerijos bakalauro baigiamojo darbo tikslai, uždaviniai, reikalavimai ir pagrindinės sudedamosios dalys. Metodiniai nurodymai suderinti su KTU Statybos ir architektūros fakulteto profilinėmis katedromis.

Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai

Ernestas Ivanauskas, Algirdas Augonis, Ramūnas Gečys, Vitoldas Vaitkevičius

Mokomoji knyga „Statybinių medžiagų laboratoriniai darbai“ sudaryta pagal Lietuvos Respublikos techniškuose universitetuose galiojančius reikalavimus ir skirta „Statybos inžineriją“ studijuojantiems studentams. Leidinys parengtas studijų dalyko „Statybinės medžiagos“ laboratoriniams darbams. Šiame leidinyje pateikiami teorinės medžiagos aprašymai ir laboratorinių darbų atlikimo metodikos, kurios orientuotos į probleminį mokymą. Kiekvieno laboratorinio darbo pradžioje yra nurodytas darbo tikslas ir problema, o pabaigoje pateikti savikontrolės klausimai, kuriais studentai galės pasitikrinti praktinių darbų metu įgytas žinias. Laboratoriniuose darbuose studentai taikys naujausius tyrimo metodus ir naudosis nauja įranga. Studentai atlikdami laboratorinius darbus susipažins su klasikinių ir naujų statybinių medžiagų savybėmis.

Statybinių konstrukcijų skaičiavimo metodiniai nurodymai

Jūratė Mockienė

Mokomojoje knygoje pateikiami bendrieji statybinių konstrukcijų skaičiavimo principai bei statybinių konstrukcijų (metalinių, gelžbetoninių, medinių) pradiniai projektavimo ypatumai.

Statybinių dirbinių gamybos įmonių projektavimas

Vitoldas Vaitkevičius, Algirdas Augonis, Audrius Grinys, Arūnas Aleksandras Navickas

Mokomojo leidinio tikslas – pateikti reikalavimus, keliamus studentų semestro projektui, apibūdinti bendruosius semestro darbo bruožus, pateikti lentelių, grafinės medžiagos rengimo pavyzdžių. Ši mokomoji knyga yra skiriama ir studentams, ir dėstytojams, todėl padės parengti vienodo standarto semestro projekto darbus ir formuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, ugdyti studento savarankiškumą, darbo įforminimo kultūrą.

Statybinės mechanikos pagrindai

Vytautas Kargaudas

Knygoje aptariami pusiausvirų konstrukcijų skaičiavimo metodai. Aprašomos statiškai išsprendžiamos konstrukcijos, jų lenkimo momentų, skersinių ir ašinių jėgų diagramos, infliuentės. Teikiamos tampriųjų konstrukcijų energinės teoremos, aptariamas jų taikymas taškų poslinkiams apskaičiuoti. Statiškai neišsprendžiamos strypinės konstrukcijos apskaičiuojamos jėgų ir poslinkių metodais. Nagrinėjamos daugiaatramės sijos, rėmai, santvaros, arkos, kombinuotosios konstrukcijos.

Statybinė fizika

Juozas Ramanauskas

Mokomoji knyga „Statybinė fizika“ pateikia pradinių žinių apie pastatuose vykstančius fizikinius procesus, pastatų projektavimą, atsižvelgiant į vidaus mikroklimato parametrų užtikrinimo reikalavimus, pastatą veikiančius klimato veiksnius ir atitvaras sudarančių medžiagų savybes.

Statinių statybos kainos nustatymo laboratoriniai darbai

Odeta Viliūnienė, Loreta Inokaitytė, Gediminas Alfonsas Viliūnas

Mokomoji knyga parašyta pagal statybos inžinerijos studijų „Statybos ekonomika“ ir „Statybos projektinių sprendimų ekonomika ir vadyba“ studijų dalykų programas. Leidinyje pateikti statinių bendrųjų statybos darbų kiekių apskaičiavimo pagrindiniai principai, sustambintų normatyvų naudojimas, lokalinių, objektinių ir suvestinių sąmatų sudarymas, apskaičiuojant statinio statybos kainą.

Skysčių mechanikos laboratoriniai darbai

Narimantas Titas Ždankus, Tadas Ždankus

Šie metodiniai nurodymai skirti KTU statybos inžinerijos studentams, studijuojantiems Skysčių mechanikos, Hidraulikos ar kitus panašius modulius. Visų laboratorinių darbų tikslas yra papildyti ir įtvirtinti teorijos žinias, išmokti jas taikyti praktiškai. Laboratorinių darbų metu studentai susipažįsta su eksperimentinių tyrimų atlikimo metodika, išmoksta taisyklingai atlikti matavimus, analizuoti matavimų ir skaičiavimų rezultatus, grafiškai pateikti rezultatus, suformuluoti išvadas.

Skysčių mechanika

Narimantas Titas Ždankus, Tadas Ždankus

Knygoje pateikta esminė informacija apie svarbiausias skysčių mechanines savybes, pagrindinius statikos ir dinamikos dėsnius. Čia rasite dažniausiai naudojamų hidraulinių mašinų ir sistemų, jų struktūros, veikimo, valdymo ir projektavimo principų aiškinimą. Siekiant aiškumo ir suprantamumo, dėsniai ir lygtys pateikti kuo paprasčiau, o aukštąja matematika remtasi minimaliai. Pateikta medžiaga iliustruota gausiais skaičiavimo pavyzdžiais, kuriuose naudojamos čia pat išvestos ir pateiktos lygtys ir formulės. Knyga skirta universitetų inžinerinių specialybių, pirmiausia statybos ir mechanikos inžinerijos specializacijų pirmosios pakopos studentams.

Šiluminės technikos pagrindai

Mindaugas Jakubčionis

Mokomojoje knygoje nagrinėjami Termodinamikos ir šilumos generavimo studijų dalyko teorijos klausimai ir praktinio taikymo galimybės. Apibūdinami termodinamikos ir šilumos mainų teorijos principai ir akcentuojamos šilumos generavimo sistemų problemos. Leidinys skirtas Technologijos mokslų studijų srities studentams, studijuojantiems Pastatų inžinerinės sistemos studijų programą.

Sekliųjų pamatų projektavimo metodiniai nurodymai

Benjaminas Černius

Mokomojoje knygoje konkrečiais pavyzdžiais bandoma paaiškinti, kaip atliekant geotechninį projektavimą taikomi 7 eurokodo projektavimo būdai drenuojamam ir nedrenuojamam pagrindo gruntui, kaip apskaičiuojamas pamatų nuosėdis ir kaip nustatomos gruntų stiprumo charakteristikos ir jų skaičiuojamieji parametrai. Ši knyga yra esminis informacijos šaltinis inžinieriams praktikams, inžinieriams geologams, nes statybos techninio reglamento ir nacionalinio priedo geotechniniam projektavimui atlikti dar nėra. Mokomąja knyga gali naudotis visų mokymosi formų studentai. Ji gali būti naudinga magistrantams, doktorantams ir inžinieriams.

Profesinės praktikos metodiniai nurodymai

Ernestas Ivanauskas, Svajūnas Juočiūnas, Mindaugas Augonis

Leidinys skirtas statybos inžinerijos studijų programų studentams. Šioje mokomojoje knygoje aptarti profesinės veiklos praktikos atlikimo, ataskaitos rengimo bei atsiskaitymo klausimai. Knygoje pateikiami reikalingų praktikai atlikti dokumentų pavyzdžiai bei praktikoje dalyvaujančių šalių (praktiką atliekančių studentų ir praktikos įmonių) teisės ir pareigos.

Practical Course on Architectural Measurements and Geodesy

Vilma Karvelytė Balbierienė, Donatas Rekus, Edmundas Isevičius

The greatest attention in the book is paid to the latest upgraded methods of territory topographic localization and object registration as well as measurement methods by means of the latest geodetic measurement instruments. Traditional methods of object inventory will be presented briefly, submitting only the references of the previously written books and indicating their authors. The work was reviewed by Prof. T. Ždankus of Geo-engineering Department and Dr. A. Mlinkauskienė of Department of Architecture and Land Management.

Pastatų inžinerinių sistemų semestro projekto rengimo metodiniai nurodymai

Andrius Jurelionis, Edmundas Isevičius, Gertrūda Andriukaitienė, Vilda Grybauskienė, Antanas Sudintas

Pastatų inžinerinių sistemų bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Edmundas Isevičius, Andrius Jurelionis, Gertrūda Andriukaitienė, Vilda Grybauskienė, Antanas Sudintas

„Pastatų inžinerinių sistemų bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai“ skirti Pastatų inžinerinių sistemų nuolatinių ir ištęstinių studijų programos studentams, ruošiantiems bakalauro baigiamąjį darbą. Jais, kaip pagalbine medžiaga, tik aiškinamajam raštui apipavidalinti, gali naudotis ir kitų studijų programų studentai.

Metodinės rekomendacijos kraštovaizdžio formavimo individualiam darbui atlikti

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

Metodinės rekomendacijos yra skirtos KTU Statybos ir architektūros fakulteto architektūros specialybės studentams, atliekantiems kraštovaizdžio architektūros individualų darbą, bei dėstytojams. Mokomojoje knygoje pateikiami reikalavimai, kurių būtina laikytis, rengiant kraštovaizdžio formavimo individualų darbą. Joje nurodoma individualaus darbo paskirtis ir turinys, vertinimo kriterijai, patariama, kaip rengti individualų darbą. Knygoje išdėstyti kraštovaizdžio architektūros individualaus darbo bendrieji nurodymai; aptarti reikalavimai trumpoms kraštovaizdžio architektūros užduotims (kraštovaizdžio kaip vizualinių erdvių suvokimo aspektai, vizualinių erdvių rodikliai ir kt.) bei kraštovaizdžio formavimo projektui (projekto rengimo etapai, kraštovaizdžio erdvinės kompozicijos kūrimo principai ir priemonės) atlikti. Mokomoji knyga taip pat naudinga studijuojantiems ir dėstantiems kitose aukštosiose mokyklose bei visiems, besidomintiems kraštovaizdžio architektūra ir kraštovaizdžio architekto veiklos specifika.

Inžinerinė grafika

Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius

Leidinys skirtas studijų dalyko „Inžinerinė grafika“ statybos inžinerijos, pastatų inžinerinių sistemų bei kitų inžinerinių specialybių pirmo kurso studentams. Pateikti pagrindiniai „Inžinerinės grafikos“ teorinės dalies „Braižomoji geometrija“ skyriai: projektavimo metodai, geometrinių figūrų stačiakampės projekcijos, braižomosios geometrijos uždaviniai, projekcijų pertvarkymo metodai, aksonometrija ir taikomoji dalis: brėžinių apipavidalinimas, projekcinė braižyba, srieginiai sujungimai, brėžinių rūšys, topografiniai brėžiniai, perspektyva, šešėliai, statybinis brėžinys. Įsisavinę mokomojoje knygoje išdėstytus teorinius teiginius bei jų taikymo principus, studentai gali spręsti ne tik standartinius, bet ir probleminius uždavinius.

Gruntų mechanikos laboratoriniai darbai

Viktoras Doroševas, Gediminas Stelmokaitis

Leidinyje glaustai aprašyta gruntų atpažintis ir klasifikacija, sudėtis ir savybės bei bandinių paėmimo tvarka. Pateikta Gruntų mechanikos studijų dalyko laboratorinių darbų atlikimo metodika, kurią taikant galima nustatyti gruntų fizinių ir mechaninių savybių svarbiausius rodiklius ir įgyti būsimajam statybos inžinerijos specialistui praktinių gruntų mechanikos žinių ir gebėjimų. Leidinys skiriamas Statybos inžinerijos studijų programos nuolatinės ir tęstinės mokymo formos studentams, studijuojantiems gruntų mechanikos studijų dalyką.

Gelžbetoninių sijinių perdangų projektavimo metodiniai nurodymai

Mindaugas Augonis

Ši mokomoji knyga skirta statybos inžinerijos studentams, studijuojantiems gelžbetoninių konstrukcijų dalykus ir rengiantiems semestro projektus ar semestro darbus. Joje apžvelgti monolitinių briaunotųjų gelžbetoninių perdangų plokščių ir šalutinių sijų projektavimui reikalingi duomenys, aptartas perdangos konstrukcijų išdėstymas plane, pagrindiniai reikalavimai šių konstrukcijų matmenims. Kad studentai lengviau perprastų šiuos klausimus, pateikiami plokščių ir šalutinių sijų skaičiavimo ir projektavimo pavyzdžiai aptariant galimus įvairius skaičiavimo atvejus. Monolitinės briaunotosios gelžbetoninės perdangos plokštės ir šalutinės sijos skaičiavimas iliustruotas skaičiavimo schemomis.

Gelžbetoninių konstrukcijų laboratoriniai darbai

Mindaugas Augonis

Laboratorinių darbų aprašas skirtas įtvirtinti studentų teorinių gelžbetoninių konstrukcijų dalykinių žinių taikymą praktiniams uždaviniams ir problemoms spręsti. Laboratorinių darbų apraše pristatomas lenkiamų gelžbetoninių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo, betono ir armatūros mechaninių savybių bandymo darbų ir metodikų aprašymas, gautų eksperimentinių rezultatų panaudojimas teorinėms įvairių dydžių reikšmėms nustatyti. Darbų apraše taikytos metodikos paremtos Eurokodo 2 reglamentu. Laboratorinių darbų apraše pateikiamas pasiruošimas bandymams atlikti, prietaisų panaudojimas ir bandymų metodika.

Fluid mechanics

Narimantas Titas Ždankus, Tadas Ždankus

The basic information about mechanical properties of fluids, laws of their statics and dynamics, descriptions of structure and operation of fluid machines and systems are given here. The laws are explained in the simplest and the most understandable way, avoiding application of mathematics with full power, where possible. A number of problem solution examples with application of derived laws of statics and dynamics are used for illustration of the presented material. The book is designed for university students of civil and mechanical engineering, also other engineering specialities.

Architektūros filosofija

Vytautas Baltus

Mokomojoje knygoje aptariama architektūros sąvoka, esminiai principai ir idėjiniai pagrindai, kitimo tendencijos bei šiuolaikinės architektūros filosofinės idėjos, architektūros estetinės kokybės vertinimas ir prieštaringumai. Tekste remiamasi bendrosios filosofijos, estetikos ir meno vertinimo pagrindais. Pabrėžiama etinė dimensija architektūros istorinės kaitos procese.

Architektūrinio apmatavimo ir geodezijos praktika

Vilma Karvelytė Balbierienė, Donatas Rekus, Edmundas Isevičius

Knygoje daugiausia dėmesio skiriama moderniausiems teritorijų topografinio lokalizavimo ir objektų fiksavimo bei apmatavimo būdams naujausia geodezinio matavimo įranga. Tradiciniai objektų inventorizavimo metodai išdėstomi glaustai, pateikiant nuorodas į ankstesnių šia tema parašytų knygų autorius.

Architektūrinių objektų kompiuterinio modeliavimo metodai

Gintaris Cinelis

Šiame leidinyje nagrinėjami architektūrinių objektų geometrinio modeliavimo principai, metodai, pavyzdžiai, taikant vektorinės kompiuterinės grafikos priemones, klasikinius dvimačius ir trimačius geometrinius objektus, turint galutinį tikslą – išleisti objekto projektinę dokumentaciją. Mokomoji knyga pirmiausia skiriama architektūrą studijuojantiems studentams. Ji taip pat gali būti aktuali ir kitų studijų programų (statybos inžinerijos, dizaino ir pan.) studentams, taikantiems akademiniame procese kompiuterinio erdvinio modeliavimo metodus. Pateikiami pavyzdžiai ir jų teiginiai daugiausia yra siejami su populiarios kompiuterinio projektavimo sistemos, naudojamos ir daugelyje šalies akademinių institucijų studijų procese, AutoCAD aukštesne (2009, 2010, 2011) versija, tačiau taip pat gali būti taikomi ir kitoms funkcionalumo požiūriu artimoms kompiuterinio projektavimo sistemoms. Leidinys orientuotas į skaitytoją, jau turintį pradinių žinių ir praktinio darbo su kompiuterinio projektavimo sistemomis patirties. Šio leidinio medžiaga skirta naudoti studijuojant aukštojoje mokykloje kompiuterinio architektūrinio projektavimo dalyką. Autorius dėkoja savo studentams, pokalbiuose ir anketinėje apklausoje išdėsčiusiems savo nuomonę.

Kompiuterinės braižybos pagrindai

Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius

Šioje mokomojoje knygoje pateikiami dvimačių grafinių dokumentų braižymo kompiuteriu pagrindai. Glaustai aprašoma kompiuterinio projektavimo AutoCAD 2011 sistemos terpė, supažindinama su jos pagrindinėmis braižymo ir redagavimo komandomis bei matmenų žymėjimo būdais. Šis leidinys sudarytas pagal Lietuvos Respublikos techniškuose universitetuose galiojančią mokymo programą ir skirtas studentams, studijuojantiems „Kompiuterinės braižybos“ kursą.

Methods of Computer Aided Geometric Modelling of Architectural Objects

Gintaris Cinelis

The principles, methods and examples of geometric modelling of architectural objects using the tools of vector computer graphics and classical 2 D and 3D geometric objects are analysed with the final destination to prepare the documentation of the project. This educational book is firstly planned for students of architecture. It can also be useful for students of other programs of study (engineering, design and other) who use computer aided 3D modelling principles in the process of study. Provided examples and statements of the book are mainly related to popular computer aided design system AutoCAD being used in academic process in many academic institutions (superior releases, for example, 2 009, 2 010, 2 011 ). They also can be applied to the other computer aided design systems similar in functionality. The book is oriented to the reader already having primary knowledge and practical work experience with computer aided design systems. This book is mainly intended to use in high school when studying computer aided architectural design discipline. The author thanks his students expressing their opinion during the conversations and in the questionnaire.

Architektūros bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

Metodiniai nurodymai yra skirti KTU Statybos ir architektūros fakulteto architektūros specialybės studentams, rengiantiems architektūros bakalauro studijų baigiamąjį darbą, bei dėstytojams – bakalauro darbo kuratoriui, šio darbo vadovams ir konsultantams bei vertinimo komisijos nariams. Nurodymuose išdėstyti bendrieji reikalavimai architektūros bakalauro studijų baigiamajam darbui, aptarta baigiamojo darbo rengimo tvarka, nurodyti baigiamojo darbo rengimo etapai, pateikti reikalavimai aiškinamajam raštui ir brėžiniams bei papildomai iliustracinei medžiagai parengti.

Pastatų inžinerinių sistemų profesinės praktikos metodiniai nurodymai

Juozas Vaičiūnas, Gertrūda Andriukaitienė, Vilda Grybauskienė, Andrius Jurelionis, Edmundas Isevičius

Metodinių nurodymų tikslas – pagrindinių ir ištęstinių studijų studentams, atliekantiems Pastatų inžinerinių sistemų profesinę praktiką, pateikti reikalavimus, keliamus praktikos atlikimo eigai, jos ataskaitai, pristatymui ir gynimui. Pirmame skyriuje supažindinama su profesinės praktikos tikslu, siekiamais studijų dalyko rezultatais ir praktikos metu vartojamomis sąvokomis. Antrame skyriuje aprašoma profesinės praktikos nauda ir siektini rezultatai. Trečiame skyriuje aptariami pasiruošimo profesinei praktikai organizavimo reikalavimai. Įvardijamos praktikos metu dalyvaujančių asmenų funkcijos ir įsipareigojimai. Ketvirtame skyriuje pateikiami reikalavimai profesinės praktikos ataskaitos atlikimo struktūrai ir aiškinamajam raštui. Penktame skyriuje nurodomi praktikos ataskaitos tekstinės dalies ir brėžinių apipavidalinimo bendrieji reikalavimai. Šeštame skyriuje supažindinama su profesinės praktikos ataskaitos pristatymo, gynimo ir vertinimo reikalavimais. Prieduose pateikiami profesinės praktikos aprašų pavyzdžiai.

Statybinės medžiagotyros laboratoriniai darbai

Danutė Vaičiukynienė, Vytas Sasnauskas

Šioje mokomojoje knygoje pateikiami statybinės medžiagotyros laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. Ji skirta KTU Statybos ir architektūros fakulteto studentams, studijuojantiems pastatų inžinerinių sistemų studijų programą. Leidinyje, atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, aprašyti įvairūs statybinių medžiagų savybių nustatymo metodai.

Statybinių konstrukcijų semestrinis projektavimas

Rėda Bistrickaitė, Algimantas Vasylius, Mindaugas Augonis, Algirdas Baltrušaitis, Goaras Andriušis, Benjaminas Černius

Mokomoji knyga skirta KTU Statybos ir architektūros statybos inžinerijos specialybės bakalauro studijų studentams, atliekantiems statybinių konstrukcijų semestro projektą. Joje supažindinama su pagrindiniais reikalavimais semestro projektui atlikti. Mokomojoje knygoje išdėstyti semestro projekto tikslai ir uždaviniai, bendrieji reikalavimai projekto sudedamosioms dalims, nurodyti semestro projekto atskirų dalių pateikimo etapai ir vertinimo tvarka, aprašytas probleminio mokymo taikymas semestro projekte. Pateikti poveikių konstrukcijoms ir jų apkrovų apskaičiavimo principai, įrąžų jose apskaičiavimas, gelžbetoninių, medinių ir metalinių konstrukcijų ir jų sujungimo mazgų projektavimo bendrieji principai, aptartas semestro projekto grafinis apipavidalinimas.

Statybos darbų technologijos ir organizavimo semestrinis projektavimas

Vigantas Žiogas, Rūta Miniotaitė, Marijonas Daunoravičius

Mokomoji knyga skirta statybos inžinerijos specialybės bakalauro studijų studentams ir orientuota į problemines studijas. Joje supažindinama su statybos technologijos variantinio projektavimo esme ir optimalių technologinių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo būdais, pateikiami projektuojant taikomų inžinerinių skaičiavimų metodai. Knyga, sudaryta pagal statybos darbų technologijos ir organizavimo semestro projekto dalyko patvirtintą programą, padės ugdyti teorinių žinių taikymo gebėjimus, būtinus priimant optimalius statybos darbų technologinius ir organizacinius sprendimus, ir statybos technologinių procesų racionalaus projektavimo įgūdžius, taip pat tinkamai atlikti semestro projektus, bakalauro baigiamuosius darbus.

Statybos teisės pagrindai

Aldona Luobikienė, Odeta Viliūnienė

Mokomojoje knygoje analizuojama Lietuvos statybos teisės dokumentai. Statybos inžinerijos specialistai patiria sunkumų stengdamiesi perprasti Lietuvos statybos teisės dokumentų sistemą ir taikydami konkrečius statybos teisės aktus praktinėje veikloje. Todėl jos specifiškumui suvokti prireikia vis išsamesnių žinių. Statybos procese teisinis reguliavimas reikalauja ypatingo suderinamumo ir sistemiškumo. Ši mokomoji knyga parašyta vadovaujantis Lietuvos įstatymais ir teisės aktais, galiojusiais iki 2010 m. gruodžio 1 d. Joje pateikti pagrindiniai nacionalinės ir kai kurie tarptautinės teisės klausimai. Leidinys skirtas „Pirmos pakopos studijų programų“ studentams, studijuojantiems „Pastatų inžinerinės sistemos“, „Statybos inžinerija“ ir „Architektūra“ programose. Ji taip pat gali būti naudinga visiems statybos proceso dalyviams.

Hidraulika ir hidroelektrinės

Vladislovas Staponkus

Mokomoji knyga (programa, literatūra, metodiniai nurodymai, kontrolinės užduotys ir priedai) skirta energetikos ir elektrotechnikos krypties studentams  studijuojantiems „Hidraulikos ir hidroelektrinių“ modulį. 

Hidraulika

Vladislovas Staponkus

Mokomoji knyga (programa, literatūra, metodiniai nurodymai, kontrolinės užduotys ir jų sprendimo pavyzdžiai)  skirta techniškųjų universitetų statybos krypties studentams,  bet ją gali naudoti ir kitų krypčių bei formų studentai, studijuojantys hidraulikos ar kitus jam artimus modulius.

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.