Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Sociologija

Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje

Rasa Erentaitė, Rimantas Vosylis, Saulė Raižienė, Aldona Augustinienė, Berita Simonaitienė

Monografija skirta vienam svarbiausių žmogaus motyvacijos aspektų – asmeniniams tikslams, kurių vaidmuo paauglystėje tampa dar ypatingesnis, aptarti. Būtent šiame tarpsnyje formuojasi asmens tapatumas, supratimas, „kas aš esu“ ir „kuo noriu tapti“. Šiuolaikiniai paaugliai vystosi gilėjančios socialinės nelygybės sąlygomis. Todėl šios mokslo monografijos autoriai išsikėlė užduotį atskleisti, kaip Lietuvos paauglių socialinė-ekonominė-kultūrinė aplinka atsispindi jų motyvacijos aspektuose, ir įvertinti, ar paauglystėje suformuoti tikslai ir siekiai gali padėti jauniems žmonėms įveikti socialinės nelygybės iššūkius. Kadangi tyrimų, kuriuose būtų analizuojami psichologiniai socialinės nelygybės aspektai ir mechanizmai, pasigendama ir tarptautiniu lygiu, autoriai, siekdami prisidėti prie šios tyrimų krypties plėtros, atliko mokslinį tyrimą, kuriuo aptarė skirtingoje aplinkoje augančių paauglių tikslus ir motyvaciją. Ši knyga sudomins skirtingų sričių Lietuvos mokslininkus – tuos, kurie tyrinėja jaunų žmonių raidą, analizuoja socialinės nelygybės reikšmę visuomenės grupėms, siekia suprasti motyvacijos procesus ugdymo kontekste, vertina pagalbos pažeidžiamoms jaunimo grupėms galimybes. Autoriai monografiją rengė taip, kad ją būtų galima skaityti ir turint labiau praktinį interesą. Kiekvieno skyriaus įvadas ir aptarimas parengtas taip, kad juos būtų galima skaityti nuosekliai nesigilinant į metodologinius tyrimo ir duomenų analizės niuansus. Autoriai tikisi, kad tokiu būdu pateikus tyrimo rezultatus monografijos auditorija padidės – ja susidomės švietimo darbuotojai, socialinio darbo specialistai, psichologai, viešosios politikos formuotojai, į aptariamas problemas atkreips dėmesį žurnalistai ir visuomenė bus paskatinta plačiau diskutuoti apie tai, kokias raidos sąlygas kuriame Lietuvos paaugliams, kaip norime, kad Lietuvoje jaustųsi jauni žmonės, mūsų vaikai, kokią norėtume, kad jie matytų savo ateitį.

Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę

Eglė Butkevičienė, Monika Mačiulienė, Evelina Mickevičiūtė, Eglė Vaidelytė, Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė, Bálint Balázs

Šioje monografijoje autoriai tiria piliečių mokslo potencialą, leidžiantį piliečiams ir bendruomenėms patiems spęsti socialines problemas. Piliečių mokslas yra suprantamas kaip mokslinė veikla, kurioje neprofesionalūs mokslininkai savanoriškai dalyvauja renkant duomenis, analizuojant ir viešinant mokslinių tyrimų rezultatus. Tokie tyrimų projektai akcentuoja profesionalių mokslininkų ir visuomenės partnerystę. Užsienyje piliečių mokslo idėja yra plačiai taikoma, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinių stadijų. Todėl ši monografija yra pirmoji tokio lygio mokslinė publikacija lietuvių kalba, kuria siekiama išsamiau ištirti piliečių mokslo sampratą, Lietuvoje egzistuojančių piliečių mokslo ekosistemą, jos turinį, dalyvius ir procesą bei piliečių mokslo potencialą sprendžiant socialines problemas bei mokslo institucijų vaidmenį puoselėjant tokią veiklą.

Nevyriausybinės organizacijos: teorija ir praktika

Eglė Butkevičienė, Milda Perminienė, Eglė Vaidelytė

Šiuolaikiniame viešajame valdyme nevyriausybinės organizacijos yra reikšmingos ir lygiavertės dalyvės, įtakingai prisidedančios kuriant visuomenės pažangą ir bendruomenės plėtrą. Ši tema vadovėlyje pristatoma glaustai, skaitytojai supažindinami su nevyriausybinių organizacijų teorija ir praktika tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Knygoje aptariama nevyriausybinių organizacijų bendrosios etikos visuma: etiško elgesio principai, organizacijų etikos kodeksai, darbuotojų ir savanorių motyvacija, analizuojamas pasitenkinimas darbu ir veikla, pateikiama informacijos ir apie įvairius nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su vietos valdžia, verslu modelius. Vadovėlis skirtas ne tik aukštųjų mokyklų studentams, nevyriausybinių organizacijų aktyvistams, bet ir visiems, kurie domisi nevyriausybinių organizacijų veikla.

Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Tyrimų apžvalga 2020, Nr. 1

Florian Rabitz, Rasa Erentaitė, Laima Zakaraitė (sudarytojai)

Nevyriausybinių organizacijų socialinė edukacinė veikla su pagyvenusiais žmonėmis

Edita Štuopytė

Siekiant visuomenės gerovės tampa aktualus valstybės įsipareigojimas garantuoti kiekvienam žmogui orų pragyvenimą ir užtikrinti gyvenimo kokybę. Leidinyje išskirti pagyvenusių žmonių, socialiai pažeidžiamos grupės, ypatumai, pagrįstas jų socialinio aktyvumo ir edukacijos poreikis, atskleistas socialinės-edukacinės veiklos organizavimo nevyriausybinėse organizacijose procesas ir ypatumai. Ši knyga bus naudinga socialinio ugdymo, nevyriausybinių organizacijų veiklos bendruomenėje tyrėjams ir praktikams, ieškantiems naujų galimybių pagyvenusių žmonių veiklai, taip pat edukologijos ir andragogikos magistrantūros studentams.

Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje

Rūta Brazienė, Inga Mikutavičienė, Agnė Dorelaitienė, Ugnė Žalkauskaitė, Jurgita Jurkevičienė

Dėl kintančios demografinės struktūros (augančios vidutinės būsimo gyvenimo trukmės, visuomenės senėjimo ir kt.) vyresnio amžiaus asmenų užimtumas ir ekonominis aktyvumas tapo viena iš Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinės politikos prioritetų. Mokslo studija iškelia socialiai atsakingos užimtumo politikos vykdymo stoką Lietuvoje. Atlikta 40–74 m. amžiaus vyrų ir moterų darbo užimtumo analizė Lietuvos darbo rinkoje leidžia atsakyti į probleminius diskriminacijos klausimus ir prisideda mūsų šalyje formuojant ir plėtojant efektyvią darbo rinkos politiką, kuri padėtų šiai socialiai pažeidžiamai gyventojų grupei integruotis į darbo rinką. Leidinys naudingas mokslininkams, įvairių valstybinių institucijų specialistams, edukacijos procese dalyvaujantiems studentams, verslo atstovams ir ekspertams, kurių veikla ir interesai susiję su darbo rinkos problemomis, politika ir įgyvendinimo problemomis.

Europos Sąjungos piliečių teisės: požiūriai ir patirtys

Aistė Balžekienė, Algis Krupavičius, Algis Junevičius, Eglė Butkevičienė, Justina Ražanauskaitė

Mokslo studijoje analizuojama Europos Sąjungos (ES) piliečių požiūriai ir patirtys, susijusios su jų teisių įgyvendinimu, pristatomos ES pilietybės nuostatos ir teisės, nagrinėjama pilietybė ir žmogaus teisė, pilietiškumas, problemos, su kuriomis susiduria ES piliečiai, kai siekiama užtikrinti jų, kaip privačių asmenų, darbuotojų, studentų, vartotojų ir politinių subjektų, teises. Studija naudinga Lietuvos viešojo administravimo institucijoms, kurių veikla susijusi su šalyje gyvenančiais kitų ES valstybių piliečiais. Ji bus įdomi ir Lietuvos žmonėms, planuojantiems išvykti į kitas ES šalis.

Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose–4. Socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys

Irena Luobikienė (pirmininkė)

Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla

Eglė Butkevičienė, Eglė Vaidelytė

Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla – tai mokomoji knyga, skirta aukštųjų mokyklų studentams, nevyriausybinių organizacijų aktyvistams ir visiems besidomintiems nevyriausybinių organizacijų veikla. Knygos tikslas – glaustai pristatyti ir supažindinti skaitytojus su nevyriausybinių organizacijų samprata bei pagrindiniais jų veiklos aspektais.

Taikomoji sociologija

Jūratė Guščinskienė

Vadovėlis skirtas  universitetų ir kolegijų studentams bei visiems tiems, kurie domisi sociologiniais tyrimais.

Baigiamųjų ir kursinių darbų rengimo metodika

Antanas Vaitiekus, Ingrida Mauricienė

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.