Viso knygų: 975
el. paštaskodas

Psichologija

Teacher Inspiration Guide

Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

Krypties studijų programų vadovo kompetencijų ir studijų programos vystymas. Metodinė priemonė studijų programų vadovams

Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

Development of Study Programme Director Competences and Study Programme. Methodological tool for the study programme director

Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

Dėstytojo įkvėpimo vadovas

Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

Šiandien visiems suprantama, kad kokybiškų studijų procese pagrindinį vaidmenį atlieka dėstytojas, ugdantis studentą ne tik kaip savo srities žinovą, bet ir kritiškai mąstantį, kūrybišką, įgijusį įvairiapusių žinių ir gebėjimų asmenį. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į dėstytojų didaktikos kompetencijų ugdymą ir pagalbą visame studijų procese. Būtent 2014 m. KTU veiklą pradėjęs „EDU_Lab“ projektas šį tikslą ir plėtojo. Šis „Dėstytojo įkvėpimo vadovas“ – leidinys, padėsiantis iš naujo atrasti gerai žinomus, gal kiek primirštus svarbius dėstymo akcentus.

Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika

Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė

Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas

Dalia Antinienė

Monografijoje nagrinėjamos tautinio tapatumo genezės ir raiškos problemos, atskleidžiami kai kurie specifiniai tautinio tapatumo bruožai, aptariama jaunimo tautiškumo ugdymo svarba socializacijos procese.