Viso knygų: 878
el. paštaskodas

Psichologija

Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika

Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė

Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas

Dalia Antinienė

Monografijoje nagrinėjamos tautinio tapatumo genezės ir raiškos problemos, atskleidžiami kai kurie specifiniai tautinio tapatumo bruožai, aptariama jaunimo tautiškumo ugdymo svarba socializacijos procese.