Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Muzika

Lietuviška muzika pianolai

Rimantas Astrauskas, Darius Kučinskas

Antologijoje supažindinama su unikaliu muzikos instrumentu pianola, lietuviškais pianolos muzikos įrašais. Taip pat nagrinėjama Amerikos lietuvių muzikinė kultūra XX a. pradžioje. Gilinamasi į lietuvių kompozitorių kūrybą pianolų repertuare, lietuviškos pianolų muzikos žanrinę charakteristiką bei kitataučių autorių kūrinius JAV lietuvių bendruomenei skirtuose pianolų ritinėliuose.

Statistiniai muzikos teksto tyrimai

Mindaugas Kavaliauskas, Darius Kučinskas, Edita Besasparytė

Šioje metodinėje priemonėje aptarti šiuolaikiniai statistiniai muzikos tyrimo metodai, taikomi pasaulio mokslininkų analizuojant ir tiriant muzikos kūrinius, bei atliktas praktinis eksperimentas, atskleidžiantis šių metodų pritaikomumą bei tikslumą.

Psichologiniai muzikinės darnos aspektai

Rytis Ambrazevičius

Monografijoje nagrinėjama viena iš Lietuvoje mažai žinomų muzikos psichologijos sričių - muzikinės darnos (intervalų sistemos) suvokimas: dėsningumai, jų psichofiziniai, akustiniai, kognityviniai, kultūriniai, raidos aspektai. Aptariami tiksliųjų mokslų metodai (visų pirma statistiniai, akustiniai ir psichoakustiniai), naudojami muzikinių darnų tyrime, analizuojamos jų taikymo problemos. Pateikiami originalūs lietuvių tradicinio dainavimo (sutartinių ir solinio) darnų tyrimo rezultatai, analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityviniai ir statistiniai solinio dainavimo intervalikos dėsningumai. Aptariami tradicinio muzikinio mąstymo ypatumai.  

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.