Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Medžiagų inžinerija

Guidelines of Course Project for Production Engineering

Inga Skiedraitė, Saulius Baskutis, Kazimieras Juzėnas, Jolanta Baskutienė

The achievements of technological sciences largely determine the progress and development of all branches of the economy. That is why in the training system of production engineers, the course project occupies a special place. This independent work of students is not only one of the fundamental stages in the preparation for the final bachelor’s project, but it also largely determines the qualification as a future engineer. The book presents the content of the course project as it lists the main issues to be covered including the analysis of the working drawing of a part, the evaluation of producibility, the selection of workpieces, the evaluation of allowances for machining, the calculation of cutting modes and the standard piece times, the process of planning an operation sequence for workpiece machining, the preparation of special technological charts as well as economy-related calculations.

Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra

Regita Bendikienė, Antanas Čiuplys, Lina Kavaliauskienė, Gintautas Žaldarys

Metodiniai nurodymai skirti studentams, studijuojantiems Medžiagų inžinerijos ir medžiagotyros studijų modulį. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai parengti laikantis vienodos tvarkos: pradžioje nurodoma darbo užduotis, teorinė dalis ir darbo aprašymas. Knygoje pateikiami trumpi metalų liejininkystės, plastinio deformavimo, suvirinimo, medienos struktūros tyrimo bei gumos ir plastiko technologinių charakteristikų nustatymo laboratorinių darbų aprašai. Leidinys iliustruotas grafikais, paveikslais, pateiktos formulės, reikalingos skaičiavimams atlikti.

Non-Destructive Testing

Elena Jasiūnienė, Egidijus Žukauskas, Vykintas Samaitis, Regina Rekuvienė

After performing the lab works described in this book, students will know main parameters of various non-destructive methods; operation principles of measurement instruments and transducers; the advantages and limitations of various non-destructive testing methods, will be able to apply the non-destructive testing methods for testing of different components. The book will help to gain knowledge about selection of proper NDT methods for different types of components and to understand the particularities of measurements of objects made from different materials. The laboratory works are intended for master students having course “Experimental Techniques and Non-destructive Testing”, PhD students having the courses in “Non-destructive testing techniques” and “Ultrasonic measurements”

Neaustinių medžiagų technologijos

Sigitas Stanys, Erika Adomavičiūtė

Leidinyje pateikta žinių apie neaustinių medžiagų formavimo būdus, aprašyti pluošto klodo, naudojamo formuojant neaustines medžiagas, gamybos būdai, neaustinių medžiagų, formuojamų tiesiogiai iš polimero, būdai, išnagrinėti neaustinių medžiagų mechaniniai, cheminiai ir terminiai sujungimo būdai. Knyga skirta „Neaustinių medžiagų“ ir „Tekstilės medžiagų technologijų“ studijų modulių pirmosios pakopos studentams.

Mados inžinerijos specialistų dalykinių kompetencijų praktinis ugdymas

Virginija Daukantienė, Vaida Dobilaitė, Vaida Jonaitienė, Daiva Mikučionienė, Eglė Kumpikaitė

Knygoje su iliustruotais pavyzdžiais aprašomi aprangos ir tekstilės gaminių vystymo procesai: kūrimo ir paruošimo gamybai, projektavimo, gaminių detalių jungimo, kokybės valdymo, pakavimo, sandėliavimo, logistikos ir kt., suformuluojamas praktikos tikslas ir uždaviniai, išsamiai aptariama praktikos organizavimo tvarka, praktikos ataskaitos struktūra, jos rengimo tvarka ir įforminimo reikalavimai. Leidinys skirtas pirmosios pakopos studijų programos „Mados inžinerija“ aprangos ir tekstilės inžinerijos specializacijų studentams, kurie atlieka praktiką mados sektoriui priskiriamos aprangos ir tekstilės pramonės įmonėse.

Aprangos medžiagų ir gaminių tyrimai ir analizė

Jurgita Domskienė, Virginija Daukantienė

Būsimiems specialistams, planuojantiems savo karjerą nuolat kintančiame tekstilės ir aprangos sektoriuje, aktualios išsamios techninės srities žinios, papildytos naujausiais mokslo pasiekimais, kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir analitiniai gebėjimai. Knygoje išdėstyti teoriniai pagrindai apie svarbias aprangos medžiagų ir gaminių savybes, analizės metodus, sprendžiamos naujos mados pramonės problemos ir paaiškinamos jų atsiradimo priežastys. Leidinyje taip pat gausu informacijos apie aprangotyros, tekstilės medžiagotyros ir tekstilės bei aprangos technologijos sritis.

Audinių ornamentika

Eglė Kumpikaitė, Žaneta Rukuižienė

Knygoje aprašyti lietuviškų audinių ornamentiniai motyvai, diminių audinių ornamentų sistemos ir kompoziciją, tekstilės ornamentika, tarptautinės ornamentikos žymėjimo sistemos pagrindai, klasikinės ornamentikos dėsnių naudojimas Lietuvoje bei etnografinių audinių simetrijos dėsningumai. Knyga bus naudinga besidomintiems lietuviškų audinių raštais ir ornamentikos dėsningumais. Naudingos informacijos šioje knygoje ras aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai, taip pat tekstilės dizaineriai bei etnologai, tekstilės įmonių, gaminančių tekstilės gaminius tautinių raštų motyvais, darbuotojai.

Konstrukcinių elementų atsparumo laboratoriniai darbai

Daiva Zeleniakienė, Paulius Griškevičius, Kazimieras Petkevičius, Vitalis Leišis

Medžiagų ir konstrukcijų savybės, jų atsparumas mechaninių apkrovų poveikiui yra svarbūs klausimai sprendžiant daugelį inžinerinių uždavinių. Medžiagų atsparumo laboratorijoje praktiškai susipažinę su medžiagų ir konstrukcijų savybėmis bei įvairiais procesais, studentai gali pasitikrinti žinių suvokimą ir gebėjimą jas taikyti spręsdami realius uždavinius. Ši knyga skirta studentams, studijuojantiems konstrukcinių elementų atsparumą. Ja taip pat gali naudotis ir kitų techniškųjų specialybių studentai, besimokantys medžiagų atsparumo ir inžinerinės medžiagų mechanikos.

Building Materials and Basics of Materials Science. Laboratory Works

Vytautas Sasnauskas, Vitoldas Vaitkevičius, Danutė Vaičiukynienė, Aras Kantautas

Methodological instructions for building materials laboratory works are presented in this book. Students must get acquainted with the relevant literature before carrying out laboratory work. The experiment results, obtained during the tests must be defended by the students, and appropriate practical and theoretical knowledge must be developed. Building materials, their structures, and chemical-mineralogical properties will enable students to practice and use these materials in real life by considering their optimal purpose and specific characteristics. This book is aimed to the students of Kaunas University of Technology, Faculty of Engineering and Architecture, studying Building Materials module.

Siūlų gamybos technologijos: baigiamieji verpimo ir sukimo procesai

Salvinija Petrulytė, Donatas Petrulis

Mokomojoje knygoje skaitytojas supažindinamas su siūlais bei tekstile nuo pirmųjų siūlų atsiradimo istorijos iki šiuolaikinių jų gamybos technologijų. Knygoje aptarta tekstilės pluoštų ir siūlų įvairovė, pateikiama visa informacija apie tekstilės medžiagas, šių medžiagų savybes ir skirtumus. Skaitytojas susipažins su siūlų gamyba: čia galės rasti išsamiai išanalizuotas verpalų gamybos technologijas, aprašytus visus gamybos etapus, sužinos, kaip gaminami suktiniai, sudėtingos sandaros ir dekoratyvieji siūlai. Leidinys skiriamas chemijos, technologijų, inžinerijos, dizaino krypčių studentams, taip pat tiems, kurie dirba tekstilės gamybos, prekybos ar rinkodaros srityse. Knyga naudinga ir tiems, kurie domisi tekstile ar norėtų apie ją žinoti daugiau.

Materials Science and Engineering. Laboratory Works

Vytautas Markevičius, Dangirutis Navikas, Algimantas Valinevičius, Darius Andriukaitis, Neringa Dubauskienė

This book features laboratory works and methodological descriptions for study module “Materials Science and Engineering”. This book is intended for bachelor students of Electronics Engineering study programs and highlights the subjects encountered in electronic equipment design and manufacturing process. This course book is intended for full time students and students of extended studies in the field of electronics engineering.

Medžiagų mokslas ir inžinerija. Laboratoriniai darbai

Vytautas Markevičius, Dangirutis Navikas, Algimantas Valinevičius, Darius Andriukaitis

Knygoje gausu įvairių praktinių darbų, kurie padės skaitytojui pačiam įsitikinti jam žinoma teorija. Tai – rinkinys tyrimų, kuriuos atlikdamas studentas susipažins su laboratorijose naudojamais prietaisais, įgis eksperimentavimo įgūdžių bei įtvirtins paskaitų metu įgytas žinias. Leidinys skirtas bakalauro studijų studentams, studijuojantiems elektronikos inžineriją, bei visiems kitiems, kuriuos domina ši ar bet kuri kita elektronikos sritis.

Computer-Aided Design of Fashion Products

Kristina Ancutienė, Eugenija Strazdienė

This educational book is mainly intended to be used when studying computer-aided design of textile and clothing. It should also serve as a valuable tool for the final work visualisation and presentation.

Statybinė medžiagotyra

Juozas Deltuva, Žymantas Rudžionis, Vitoldas Vaitkevičius, Danutė Vaičiukynienė

Statybinė medžiagotyra apima fizikos, chemijos ir kitų fundamentaliųjų mokslų taikomąsias žinias, analizuoja medžiagų sandarą, virsmus, struktūrą ir jos kitimo priežastis bei reakcijas į aplinkos poveikius. Vadovėlyje moksliškai ir istoriškai apžvelgtas statybinių medžiagų medžiagotyros mokslas, koncentruotai aprašyti statybinės medžiagotyros pagrindai. Knygoje pateiktas medžiagų struktūros vertinimas, originaliai parinkta, susisteminta ir išdėstyta medžiaga apie medžiagų sandarą, statybinių medžiagų savybes, medžiagų struktūros kaitos pradmenis ir procesus, medžiagų struktūros kitimą gamybos ir eksploatacijos stadijose. Leidinys skirtas statybos inžinerijos, statybų technologijų, pastatų inžinerinių sistemų, architektūros studijų programų bakalaurams, klausantiems medžiagotyros pagrindų kursą. Leidinyje būtinų žinių ras ir statybos srities specialistai.

Plastikų terminio formavimo metodai

Virginija Jankauskaitė

Leidinyje pateikiama išsamios informacijos apie plastikų ir kitų medžiagų parinkimo gaminiams principus, kompozicijų ruošimo ir jų perdirbimo į gaminius terminio formavimo būdais principus. Aptariami terminio formavimo technologinės įrangos konstrukciniai ypatumai, pateikiami jos parinkimo konkrečiam technologiniam procesui principai. Knyga skirta studijuojantiems plastikų gamybos technologijas ir technologinę įrangą, taip pat bus naudinga plastiko gaminių ir jų atliekų perdirbimo įmonių specialistams.

Pramoninio dizaino inžinerijos bakalauro baigiamojo projekto rengimo metodiniai nurodymai

Ada Gulbinienė, Virginija Jankauskaitė, Tadas Kleveckas

Metodiniai nurodymai skirti Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bakalauro Pramoninio dizaino inžinerijos studijų programos studentams, kurie rengia baigiamuosius projektus, baigiamųjų projektų vadovams, konsultantams, recenzentams ir baigiamųjų projektų gynimo kvalifikacinės komisijos nariams. Metodiniai nurodymai turėtų būti naudingi studentams, besirenkantiems baigiamojo projekto temą ir praktikos atlikimo vietą, per praktiką renkantiems medžiagą baigiamajam projektui, rengiantiems baigiamuosius projektus ir besirengiantiems jų gynimui. Metodiniuose nurodymuose aptariama baigiamojo projekto paskirtis, pobūdis, rengimo tvarka, apipavidalinimo reikalavimai, pateikimo gynimui, gynimo ir vertinimo tvarka. Taip pat patariama, kaip parengti projektą, siūloma baigiamojo projekto struktūra, gynimui reikalinga grafinė medžiaga, aiškinamojo rašto sandara ir apimtis.

Mados produkto kompiuterinis dizainas

Kristina Ancutienė, Eugenija Strazdienė

Leidinyje išdėstyti aprangos medžiagų ir drabužių kompiuterinio kūrimo pagrindai nuo perspektyvinių palečių kūrimo iki virtualios aprangos kolekcijos pristatymo, pateikta žinių apie spalvų sistemas, virtualių audinių ir mezginių kūrimą, jų drapiravimą ant skaitmeninių modelių arba techninių eskizų, taip pat aptarti reklaminės medžiagos kūrimo pagrindai rengiant įvairių mados produktų kolekcijų pristatymus. Knygoje praktiniai darbai pateikti su papildomomis savarankiškomis užduotimis ir kontroliniais klausimais, padėsiančiais geriau išmokti temą.

Imitacinių medienos pramonės įmonių veiklos procesų aprašymas

Antanas Baltrušaitis, Darius Albrechtas, Valdas Norvydas, Gintaras Keturakis

Mokomojoje knygoje pateikti imitacinėse įmonėse vykstantys procesai, studentų darbo imitacinėse įmonėse duomenys. Studentai gali susipažinti su skirtingų tipų medienos apdirbimo įmonių analogais, galičiais padėti sudaryti imitacinę įmonę. Leidinyje pateikti dviejų skirtingų imitacinių įmonių procesų aprašai ir duomenys, prieduose esantys elementariųjų technologinių operacijų, technologinės įrangos bei baldams reikalingų medžiagų žinynai dirbant imitacinėje įmonėje leis keisti gamybinius parametrus, išbandyti skirtingus gamybos variantus ir surasti optimalų gamybos procesų sprendimą.

Mokymo ir mokymosi imitacinėse baldų ir medienos gaminių gamybos įmonėse metodiniai nurodymai

Antanas Baltrušaitis, Darius Albrektas, Valdas Norvydas, Gintaras Keturakis

Šie metodiniai nurodymai yra skirti studentų, būsimųjų baldų ir medienos apdirbimo pramonės įmonių specialistų, pasirengimui praktiškai mokytis baldų ir medienos apdirbimo pramonės imitacinėse įmonėse. Šioje informacinėje medžiagoje aprašomi praktikos tikslai, užduočių formulavimo metodika, darbo eiga, mokymo ir mokymosi metodai ir priemonės, siekiami gauti praktikos rezultatai, studento darbo ir pasiekto rezultato vertinimo sistema.

Informacinė medžiaga apie medienos ir baldų pramonę

Antanas Baltrušaitis, Darius Albrektas, Valdas Norvydas, Gintaras Keturakis

Mokomoji knyga skirta būsimųjų apdirbamosios pramonės įmonių specialistų pasirengimui praktiškai mokytis Apdirbamosios pramonės praktinio mokymosi imitacinėse įmonėse centre. Parengtoje medžiagoje aprašomos baldų ir medienos apdirbimo pramonės vystymosi tendencijos, išryškinami šios apdirbamosios pramonės sektoriaus pranašumai ir medienos apdirbimo pramonės įmonių skaičiaus augimo dinamika, gaminama produkcija, asortimento plėtros galimybės bei produkcijos eksporto rodikliai.

Inžinerinių medžiagų žymėjimo sistemos

Rasa Kandrotaitė-Janutienė

Leidinyje pateikiami duomenys apie svarbiausių rūšių plieno, ketaus, spalvotųjų metalų ir jų lydinių, nemetalinių konstrukcinių medžiagų žymėjimą, savybes ir taikymo sritį. Knyga skirta techniškųjų universitetų studentams, atliekantiems grafinius darbus ir žymintiems medžiagas, taip pat rengiantiems įvairius kursinius projektus, rašantiems baigiamuosius bakalauro, magistro ir kitus darbus.

Praktika. Praktikos darbų metodiniai nurodymai

Stasys Bočkus, Antanas Čiuplys, Vytautas Čiuplys, Lina Kavaliauskienė, Liudas Kuliavas, Jonas Vilys

Praktikos darbų metodiniai nurodymai skirti to paties pavadinimo Mechanikos ir mechatronikos fakulteto pirmo kurso studijų moduliui įsisavinti.

Medienos pjovimo teorija

Antanas Baltrušaitis

Medienos pjovimas ir medienos pjovimo įrankiai yra svarbu medienos mechaninės inžinerijos studijoms. Jos dėstymo tikslas – suformuoti studentams žinių, gebėjimų bei įgūdžių kompleksą, kuris yra būtinas norint tinkamai parinkti medienos pjovimo režimus projektuojant, konstruojant ir eksploatuojant naudojamus įrenginius ir įrankius.

Medienos hidroterminio apdorojimo teorija ir įranga

Antanas Kajalavičius, Darius Albrektas

Leidinyje aptarta hidroterminio apdorojimo agentai, jų parametrai bei mediena, kaip hidroterminio apdorojimo objektas. Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams ir medienos apdirbimo pramonės darbuotojams.

Medienos sandara

Inga Juodeikienė

Medienos struktūra – svarbiausias medienotyros kurso skyrius. Jį studijuodami susipažįsta su nauju moduliu, o gautas žinias pritaiko mokydamiesi apie fizikines, mechanines medienos savybes, jos ydas (kokybę lemiančius požymius).

Medžiagų tyrimo pagrindai

Jonas Liukaitis, Tadas Kleveckas

Glaustai aprašyti vartojimo reikmenų ir kitų plačiai naudojamų gaminių medžiagų tyrimo pagrindai. Išdėstyti techninio eksperimento paruošimo ir atlikimo ypatumai. Pateiktos dažniausiai naudojamos eksperimento duomenų statistinio apdorojimo ir neapibrėžčių vertinimo, koreliacinės analizės bei matematinio aprašymo metodikos. Skirta techniškųjų universitetų studentams, magistrantams bei doktorantams.

Medžiagų inžinerija, I d.

Stasys Bočkus

Šioje, pirmojoje, vadovėlio dalyje skaitytojai supažindinami su metalų ir jų lydinių savybėmis, jų gavyba ir liejimu. Daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiai lydinių grupei – geležies ir anglies lydiniams. Vadovėlis skiriamas aukštųjų technikos mokyklų mechanikos specialybių studentams.

Tekstilės dizaino ir technologijos bakalauro baigiamojo darbo metodiniai nurodymai

Daiva Mikučionienė, Vaida Jonaitienė, Eglė Kumpikaitė, Žaneta Rukuižienė

Metodiniai nurodymai skirti studentams, studijuojantiems pagal studijų programą „Tekstilės dizainas ir technologija“. Leidinyje pateiktos žinios apie bendruosius bakalauro baigiamojo darbo reikalavimus, baigiamojo darbo sandarą, pateikimo ir gynimo tvarką. Leidinį sudaro keturios dalys, kurių pirmojoje pateiktos bendrosios žinios apie bakalauro baigiamąjį darbą, o kitos trys dalys skirtos trims technologijoms – siūlų gamybai, audimui ir mezgimui. Kiekvienoje šių dalių pateikta atitinkamos gamybos srities technologinės dalies struktūra, nurodytos rekomendacijos, visos skaičiavimams atlikti būtinos formulės. Leidinys taip pat naudingas atliekant siūlų gamybos, audimo ir mezgimo semestrinius darbus.

Baldų stiliai, I d.

Kęstutis Grabauskas

Leidinyje supažindinama su įvairių pasaulio šalių istorinių epochų baldų esminiais stilių bruožais. Analizuojami baldų tipai, jų formos, konstrukcijos, stalių darbo technika, apdaila, baldų formų ir konstrukcijų vystymasis ir reikšmė kitų kraštų bei epochų taikomajam menui. Pateikiama informacija skiriama studentams - būsimiems apdirbamosios pramonės įmonių specialistams.

Neaustinės medžiagos, I d.

Sigitas Stanys, Erika Adomavičiūtė, Vaida Jonaitienė

Dėstytojo praktikos vadovas

Virginija Daukantienė, Vaida Dobilaitė, Edita Gimžauskienė, Milda Jucienė, Eugenija Strazdienė, Loreta Valančienė

Informacinė medžiaga apie aprangos pramonę

Virginija Daukantienė, Milda Jucienė, Eugenija Strazdienė, Vaida Dobilaitė

Imitacinių aprangos pramonės įmonių veiklos procesų aprašas

Milda Jucienė, Virginija Daukantienė, Vaida Dobilaitė, Eugenija Strazdienė

Imitacinių odos ir plastikų pramonės įmonių veiklos procesų aprašas

Eglė Fataraitė, Kristina Žukienė, Kazys Vytautas Mickus, Tadas Kleveckas

Mokymo ir mokymosi imitacinėse aprangos pramonės įmonėse metodiniai nurodymai

Virginija Daukantienė, Vaida Dobilaitė, Milda Jucienė, Eugenija Strazdienė

Mezginių mechanika ir projektavimas

Rasa Treigienė, Daiva Mikučionienė

Leidinyje pateikiamos žinios apie bendruosius tekstilės medžiagų mechanikos bruožus, mezginio geometriją, geometrinius, mechaninius, energetinius mezginio sandaros modelius, mezginio dėvėjimo mechaniką, mezginių projektavimo būdus ir tikslus.

Mokymo ir mokymosi imitacinėse poligrafijos pramonės įmonėse metodiniai nurodymai

Vaidas Bivainis, Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius

Informacinė medžiaga apie poligrafijos pramonę

Edmundas Kibirkštis, Donata Navajauskaitė, Kęstutis Vaitasius

Imitacinių poligrafijos pramonės įmonių veiklos procesų aprašas

Artūras Dabkevičius, Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius

Praktinio mokymo ir mokymosi imitacinėse įmonėse metodika

Virginija Daukantienė, Gediminas Dapkus, Vilma Akelaitienė, Milda Keršienė, Rimantė Vinauskienė, Jolanta Liesienė, Justė Širvaitė, Eugenija Strazdienė, Vaida Dobilaitė, Regina Bagdonavičienė, Vytautas Pilkauskas, Vilija Šulskienė, Indrė Norkeliūnė, Regina Virvilaitė, Giedrė Žiedelienė

Praktinio mokymo ir mokymosi imitacinėse įmonėse modelis

Virginija Daukantienė, Gediminas Dapkus, Vilma Akelaitienė, Milda Keršienė, Rimantė Vinauskienė, Jolanta Liesienė, Justė Širvaitytė, Eugenija Strazdienė, Vaida Dobilaitė, Regina Bagdonavičienė, Vytautas Pilkauskas, Vilija Šulskienė, Indrė Norkeliūnė, Regina Virvilaitė, Giedrė Žiedelienė

Imitacinių tekstilės pramonės įmonių veiklos procesų aprašas

Daiva Mikučionienė, Audronė Ragaišienė, Eglė Kumpikaitė, Ginta Laureckienė

Mokymo ir mokymosi imitacinėse tekstilės įmonėse metodiniai nurodymai

Daiva Mikučionienė, Audronė Ragaišienė, Ginta Laureckienė

Informacinė medžiaga apie tekstilės pramonę

Daiva Mikučionienė, Audronė Ragaišienė, Rimvydas Milašius, Ginta Laureckienė

Mokymo ir mokymosi imitacinėse odos ir plastiko gaminių gamybos įmonėse metodiniai nurodymai

Kristina Žukienė, Eglė Fataraitė, Kazys Vytautas Mickus, Tadas Kleveckas

Informacinė medžiaga apie plastiko ir odos gaminių pramonę

Eglė Fataraitė, Kristina Žukienė, Kazys Vytautas Mickus, Ada Gulbinienė

Medžiagų mokslas ir inžinerija. Laboratoriniai darbai

Nerijus Bagdanavičius, Antanas Dumčius, Vytautas Markevičius, Dangirutis Navikas

Modifikuota mediena

Česlovas Jakimavičius, Inga Juodeikienė

Modifikuota mediena – vientisa, nesmulkintos medienos masė, kurios savybės pakeistos naudojant vairius cheminius ar fizikinius būdus. Nežiūrint į tai, koks modifikavimo būdas naudojamas, modifikuojama mediena visada kažkuo mirkoma (vandeniu, amoniaku, monomerais, dervomis). Todėl norint suvokti vairių modifikavimo procesų veikimą ir procesų įtaką medienos savybėms, reikia gerai žinoti medienos mikrostruktūrą ir vandens bei kitų tirpalų sąveikos su mediena mechanizmus.

Medžiagų tyrimo laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

Jovita Kaupienė, Andrius Stašiskis, Danguolė Striukienė

Medžiagų sandaros ir savybių tyrimas

Petras Ambroza, Lina Kavaliauskienė

Knygoje nagrinėjama medžiagų atominė ir kristalinė struktūra, medžiagų sandara, rentgeno spindulių taikymas kokybinei ir kiekybinei fazinei analizei, metalų ir lydinių sandara bei struktūros įtaka savybėms, amorfinių medžiagų struktūra bei jų ypatumai, techninės keramikos rūšys ir naudojimo galimybės, pagrindinės polimerinės medžiagos, metališkųjų kompozitų struktūra. Supažindinama su makro- ir mikrostruktūros tyrimu, su optine ir elektronine mikroskopija, rentgenospektrine medžiagų analize, mechaninių savybių nustatymo metodais. Apžvelgiamas gaminių paviršiaus sustiprinimas aplydymo ir purškimo dangomis.

Naujos technologijos verpimo paruošimo procesuose

Audronė Ragaišienė, Ginta Laureckienė

Leidinyje pateikiamos žinios apie verpimo paruošimo procesus, naujausius technologinius sprendimus bei įrenginių patobulinimus medvilnės bei mišinių su ja tiekimo, kedenimo, valymo, maišymo, karšimo ir kitose technologinėse eigose.    

Pjautinės medienos kamerinis konvekcinis džiovinimas

Antanas Kajalavičius, Darius Albrektas

Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems medienos gaminių dizainų ir technologijų, taip pat gamybinių įmonių inžinieriams. Šiame leidinyje pateikta nemažai informacijos apie džiovinimo kamerų techninius–ekonominius rodiklius, technologinio proceso parametrus ir kontrolės prietaisus, kurie reikalingi inžinierių darbe.

Įvadas į tekstilės inžineriją

Rimvydas Milašius, Daiva Mikučionienė, Audronė Ragaišienė, Žaneta Rukuižienė

Leidinyje pateikiamos žinios apie Tekstilės technologijos katedros veiklą, tekstilės vystymosi istoriją, pateikiami pagrindiniai techninę tekstilę, siūlų gamybos, audimo ir mezgimo technologijas nusakantys apibrėžimai bei pagrindinės siūlų, audinių ir mezginių sandarą ir savybes apibrėžiančios sąvokos.    

Studijų darbų parengimo tvarka aprangos inžinerijos studentams

Kristina Ancutienė

Metodiniai nurodymai, kaip parengti studijų darbus, yra skirti Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakulteto Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos  studentams, rašantiems įvairius studijų darbus. Nurodymuose pateikiami bendrieji studijų darbų reikalavimai, kurie yra būtini visiems  darbams.

Siuvimo technologiniai įrenginiai

Matas Gutauskas

Vadovėlyje pateikiama medžiaga apie siuvimo technologinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus ir parinkimo technologiniams procesams dėsningumus. Skirtas dizaino ir technologinių studijų studentams

Baldų ir medienos gaminių inžinerijos ir dizaino bakalaurų bei medienos inžinerijos magistrų baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai

Darius Albrektas, Antanas Baltrušaitis, Inga Juodeikienė, Gintaras Keturakis, Darius Minelga, Valdas Norvydas, Vilija Pranckevičienė, Kristina Ukvalbergienė, Jonas Vobolis

Audinių, jų pynimų ir ornamentų projektavimas

Vytautas Milašius, Jurgis Katunskis

Aprangos kokybės vertinimas. Laboratoriniai darbai

Vitalija Masteikaitė, Vaida Dobilaitė, Viktorija Vaitkevičienė, Jurgita Domskienė

Knygelėje pateiktos ne tik užsienio šalyse naudojamos metodikos, bet ir metodikos, sukurtos Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros mokslininkų, kurios leidžia vertinti tekstilės medžiagų ir iš jų pasiūtų gaminių kokybę. Metodikų, naudojamu užsienio šalyse, aprašymuose pagrindinių charakteristikų terminai yra pateikti ir anglu kalba.

Valdomų savybių medžiagos

Egidijus Dragašius, Juozas Žvinys

Mechatronika – ateities mokslas šiandien. Konferencijos pranešimų medžiaga

Redkolegija

Tekstilės medžiagų cheminė modifikacija, medžiagų su polimerinėmis dangomis ir daugiasluoksnių medžiagų gamybos metodai

Vitalija Valienė

Tekstilės medžiagų aplinkosauginiai aspektai

Gailutė Kazakevičiūtė

Technines tekstilės kūrimo metodai audimo technikos būdu

Laima Kavaliauskienė, Lina Valasevičiūtė

Techninės tekstilės gaminiai ir protingoji apranga

Eugenija Strazdienė, Vaida Dobilaitė

Techninės paskirties megztinių medžiagų asortimentas ir jų gamybos metodai

Laimutė Stygienė, Sigitas Krauledas

Specialios paskirties mezginių technologija

Ričardas Čiukas, Daiva Mikučionienė

Šiuolaikiniai techninės tekstilės tyrimo metodai ir standartizacija

Vitalija Rubežienė, Audronė Jurevičiūtė, Gėlė Minkuvienė

Šiuolaikiniai audinių gamybos metodai ir jų modeliavimas

Jurgis Katunskis, Sigitas Stanys

Polimerinės dangos ir jų formavimas

Virginija Jankauskaitė, Eglė Fataraitė

Naujausias aukštųjų technologijų ir techninės tekstilės asortimentas

Aušra Abraitienė, Lina Valasevičiūtė

Tekstilės medžiagų mechanika

Arvydas Vitkauskas, Vytautas Milašius, Ričardas Čiukas

Tekstilės medžiagų bandymai. 1 dalis. Bendrieji ir pluoštų bandymai

Arvydas Vitkauskas

Techninės tekstilės medžiagos ir jų savybės

Rimvydas Milašius, Sigitas Stanys, Milda Adomavičienė

Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos

Jonas Vilys, Sigitas Tamulevičius, Viktoras Grigaliūnas, Šarūnas Meškinis, Asta Guobienė

Naujausios metalinės medžiagos

Juozas Žvinys

Medžiagų termodinamika ir kinetika. Uždaviniai ir jų sprendimai

Stasys Bočkus, Valdas Kvedaras, William V, Youdelis

Medžiagų termodinamika ir kinetika

Stasys Bočkus, Valdas Kvedaras, William V. Youdelis

Medžiagų mokslas

Sigitas Tamulevičius, Dalius Jucius

Medžiagų analizės metodai

Sigitas Tamulevičius, Mindaugas Andriulevičius

Matematinė medžiagotyra

Arvaidas Galdikas

Fizikinė metalurgija

Petras Ambroza

Aprangos medžiagų reologijos pagrindai

Jonas Liukaitis, Eglė Fataraitė

Polimerinių nanogijų gamybos būdai ir įrenginiai

Erika Adomavičiūtė, Rimvydas Milašius

Audimo technologinių eigų pradmenys

Donatas Petrulis

Tekstilės medžiagų bandymai. 2 dalis. Siūlų ir verpalų bandymai

Julija Baltušnikaitė, Arvydas Vitkauskas

Tekstilės technologijų pagrindai ir dizainas

Salvija Petrulytė

Siuvimo technologija

Virginija Daukantienė

Knygoje nagrinėjami bendrieji siuvinių gamybos principai, viršutinių moteriškų ir vyriškų drabužių gamybos technologija, gaminių iš megztinių medžiagų siuvimo ypatumai, įvairių veiksnių įtaka operacijų atlikimo trukmei, bendri gaminių kokybės vertinimo aspektai, sutartiniai žymėjimai. Mokomoji knyga skirta KTU siuvinių dizaino ir technologijos studentams, naudingos informacijos ras ir kitų aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai bei destytojai.

Elektrotechninių medžiagų ir elektrinių matavimų laboratoriniai darbai, I dalis

Alfredas Bartulis, Algis Ivašauskas, Vytautas Normantas

Inžinerinės medžiagos

Stasys Bočkus, Vytautas Čiuplys, Jonas Mockaitis, Jonas Vilys, Viktoras Židonis

Faneros gamybos įmonių projektavimas

Algirdas Barkauskas

Mokomoji knyga skirta medienos gaminių dizaino ir technologijų  studijų studentams.

Mezgimo teorijos pagrindai. Paskaitų konspektas

Rasa Treigienė

Mokomojoje knygoje pateikiamos žinios apie mezgimą, mezginius, nuodugniai išaiškinti kilpų sudarymo procesai ir operacijos skersinio bei metmeninio mezgimo mašinose. Aprašytos klasikinės mezgimo mašinų mezgimo sistemos, pagrindinių pynimų sudarymas bei užrašymas.    

Odos, gumos ir plastiko gaminių technologija

Virginija Jankauskaitė, Jonas Liukaitis, Romanas Barkauskas, Tadas Kleveckas, Stanislovas Algimantas Ratautas

Knygos pradžioje pateikti bendrieji metodiniai nurodymai. Laboratoriniuose darbuose aprašyti odos, skirtos avalynės gamybai, technologinių savybių nustatymo ir įvertinimo metodai, gumos gaminių gavimo ir formavimo būdai, polimerinių klijų, naudojamų įvairių medžiagų klijavimui, savybių nustatymo ir klijuotinių sujungimų stiprumo įvertinimo metodai bei jo padidinimo galimybės. Daugelis laboratorinių darbų turi po keletą užduočių. Mokomoji knyga skirta polimerinių gaminių dizaino ir technologijos bakalauro studijoms.

Medienos inžinerija

Darius Albrektas, Antanas Baltrušaitis, Inga Juodeikienė, Gintaras Keturakis, Darius Minelga,Valdas Norvydas, Vilija Pranckevičienė, Kristina Ukvalbergienė

Mokomojoje knygoje pateikta pagrindinės žinios apie medienos pramonę. Supažindinama su medienos  sandarą ir savybes, medienos gaminių dizainą, konstrukciją, projektavimo principus, technologinius įrenginius, gamybos procesus ir naudojamas medžiagas.

Siuvinių medžiagotyra. Laboratoriniai darbai

Virginija Daukantienė, Jurgita Domskienė, Viktorija Vaitkevičienė

Mokomojoje knygoje pateikiami siuvinių medžiagotyros laboratorinių darbų aprašymai. Jų metu studentai praktiškai susipažįsta su siuvinių medžiagomis, jų geometrinėmis, fizikinėmis ir mechaninėmis savybėmis bei jų rodikliais, įsisavina siuvinių medžiagų tyrimo metodus, nustato konkrečias medžiagų savybių rodiklių vertes, jų patikimumų patikrina, remdamiesi statistiniais rodikliais, suformuluoja pagrindines darbo išvadas. Mokomoji knyga skirta KTU siuvinių dizaino ir technologijos  bakalauro studijų studentams. Naudingos informacijos taip pat ras kitų aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai bei dėstytojai.

Liejinių formavimo teorija

Stasys Bočkus, Vitoldas Dagys

Mokomojoje knygoje plačiai aprašytas vienas svarbiausių liejinių stingimo procesą apibūdinančių faktorių -- šilumos mainai tarp lydinio ir formos. Pateikti liejinių kristalizacijos procesai ir matematiniai modeliai jiems spręsti.

Liejimo hidraulika. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

Stasys Bočkus

Medžiagų inžinerijos laboratorinių darbų metodiniai nurodymai skirti to paties pavadinimo moduliui, kuris dėstomas Medžiagų inžinerijos magistro studijų studentams.

Aprangos medžiagų reologija

Jonas Liukaitis, Eglė Fataraitė

Pateikti reologijai bei polimerų reologijai, kuriai priskiriama aprangos medžiagų reologija, reikalingi įtempių ir deformacijų būvio teorijos teiginiai, formulės, tenzoriai. Išdėstytos kūnų (medžiagų) būsenos reologinių lygčių sudarymo metodikos. Nagrinėti medžiagų deformacinių ir takumo savybių eksperimentinio nustatymo ir teorinio aprašymo metodai. Apžvelgtos aprangos medžiagų deformacinių relaksacinių savybių ypatybės. Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, magistrantams bei doktorantams.

Mezginių sandara ir analizė

Beata Tvarijonavičienė

Mokomojoje knygoje rašoma apie mezginių sandarą, svarbiausius sandaros rodiklius ir jų apskaičiavimo metodus. Apibūdintos svarbiausios įvairiais pynimais mezgamų mezginių savybės, naudojimo sritys. Aprašyti mezginių sandaros analizės būdai. Pateiktos įvairios mezginių sandaros patronavimo (atvaizdavimo patroniniame popieriuje) sistemos.  Knyga gali būti reikalinga tekstilės cheminės technologijos bei siuvinių dizaino ir technologijos studentams.

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.