Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Fizika

Mechanikos, molekulinės fizikos ir elektromagnetizmo laboratoriniai darbai

Remigijus Kaliasas, Aleksandras Iljinas

Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto pirmųjų kursų studentams, kuriems skaitomas Fizika 1 modulis (P190B101). Knyga adaptuota Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentams. Mokomoje knygoje pateikti elementarūs paklaidų skaičiavimo pagrindai. Dirbdami laboratorijoje studentai turi išmokti įvertinti matavimų duomenis ir gautąjį rezultatą.  

Kietojo kūno fizikos laboratoriniai darbai

Jurgita Čyvienė, Liutauras Marcinauskas

Leidinyje pateikta kietojo kūno teorinės medžiagos dalis ir laboratorinių darbų aprašymas. Nurodyta daįrbui reikalinga aparatūra, darbo metodika, eiga ir kt. Skirta studijuojanteims III kurso fizikos ir medžiagų mokslo programų studentas, bet bus naudingas ir inžinieriams informatikas. .

Fizika: mechanika, termodinamika, elektromagnetizmas

Liudvikas Augulis, Alvydas Jotautis, Delija Rutkūnienė

Knyga parengta pagal bendrosios fizikos kurso, dėstomo Kauno technologijos universitete techniškųjų specialybių studentams, programą bei atsižvelgiant į tęstinių studijų specifiką. Pagrindinis šios knygos tikslas – metodinė pagalba studentams, savarankiškai atliekantiems individualiuosius namų darbus, besiruošiantiems pratyboms, koliokviumams bei kontroliniams darbams.  

Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose

Arvaidas Galdikas

Radijo bangų fizika. Praktinės užduotys

Vytautas Vaidelys

Radijo bangų fizika

Vytautas Vaidelys

Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos. Laboratoriniai darbai

Julius Dudonis

Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos

Julius Dudonis

Paviršiaus fizika ir chemija

Julius Dudonis

Netiesinių nanosistemų dinamika. Laboratoriniai darbai

Arvaidas Galdikas

Netiesinių nanosistemų dinamika

Arvaidas Galdikas

Neardomųjų bandymų fizikiniai pagrindai. Laboratoriniai darbai

Vidas Sukackas, Tautvilas Giedrys

Neardomųjų bandymų fizikiniai pagrindai

Vidas Sukackas, Tautvilas Giedrys

Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje. Laboratoriniai darbai

Darius Milčius

Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje

Darius Milčius

Kondensuotų medžiagų fizika

Alfonsas Grigonis, Ignas Požėla, Alfredas Balandis

Fizikinės technologijos. Laboratoriniai darbai

Liudas Pranevičius

Fizikinės technologijos

Liudvikas Pranevičius

Atominių dalelių sąveika su medžiaga. Laboratoriniai darbai

Živilė Rutkūnienė, Alfonsas Grigonis

Atominių dalelių sąveika su medžiaga

Alfonsas Grigonis, Živilė Rutkūnienė

Taikomoji optika ir fotonika

Liudvikas Augulis

Plazminiai ir plazmocheminiai procesai

Alfonsas Grigonis, Arvaidas Galdikas

Funkcinė keramika

Vytautas Stankus, Sigitas Tamulevičius

Gamtamokslinė pasaulio samprata

Linas Puodžiukynas, Giedrius Laukaitis, Julius Dudonis, Minvydas Kazys Ragulskis, Jonas Valantinas

Neutronų detektoriai

Gediminas Adlys

Leidinyje pateiktas neutronų fizikos įvadas, kuris padės suprasti neutronų detektorių veikimą. Nurodomi įvairūs neutronų detektavimo metodai ir prietaisai, jų veikimas, sudėtis ir taikymas.

Fizika 2. Optika ir atomo fizika

Ignas Požėla, Česlovas Radvilavičius

Skiriama techniškųjų universitetų studentams.

Reiškiniai vakuume ir dujose

Jonas Bertašius, Sigitas Joneliūnas, Živilė Rutkūnienė

Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika

Vidmantas Ambrasas, Bronislovas Jasiulionis

      Mokomojoje knygoje nagrinėjami fizikiniai reiškiniai, sąvokos, dėsniai, jų taikymas ir pavyzdžiai.

Fizikos uždavinynas techniškiesiems universitetams, I dalis

Petras Povilas Žvirblis

Mokomoji knyga skirta KTU pirmakursiams, tačiau ja galės naudotis ir kitų techniškųjų universitetų studentai. Pagrindinis jos tikslas – suteikti metodinę pagalbą studentams, besiruošiantiems teorinėms pratyboms, savarankiškai atliekantiems individualius namų darbus, taip pat besiruošiantiems kontroliniams darbams. Be to, ja galės pasinaudoti ir mažiau patyrę, pradedantys dirbti dėstytojai, rengdamiesi teorinėms pratyboms.

Fizikos uždavinynas techniškiesiems universitetams, II d.

Petras Povilas Žvirblis

Skiriama techniškųjų universitetų visų fakultetų II kurso studentams.

Fizikos laboratoriniai darbai, I d.

Albinas Tamašauskas, Sigitas Joneliūnas

Knyga skirta pirmo fizikos semestro laboratoriniams darbams.

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.