Viso knygų: 1053
el. paštaskodas

Naujienos

Transport Means 2022. Part II. Proceedings of the 26th International Scientific Conference

Vytautas Ostaševičius (chairman)

Transport Means 2022. Part I. Proceedings of the 26th International Scientific Conference

Vytautas Ostaševičius (chairman)

Termohidromechanika, šilumos ir masės mainai, termokinetika. Laboratoriniai ir praktiniai darbai

Algimantas Balčius, Kęstutis Buinevičius, Juozas Gudzinskas, Rolandas Jonynas, Monika Maziukienė, Gintautas Miliauskas, Valdas Lukoševičius, Raimondas Pabarčius, Linas Paukštaitis, Egidijus Puida, Robertas Poškas, Liutauras Vaitkus

Laboratorinių ir praktinių darbų tikslas – įtvirtinti termohidromechanikos, šilumos ir masės mainų bei termokinetikos teorijos žinias, įgytas paskaitų, pratybų, konsultacijų ir savarankiško darbo metu. Atlikdamas laboratorinius ir praktinius darbus, studentas ne tik susies teorines žinias su praktika, bet ir išmoks, kaip reikia atlikti eksperimentus, apdoroti matavimo rezultatus, braižyti grafikus, analizuoti gautąją medžiagą ir daryti išvadas. Leidinys skirtas KTU studentams, studijuojantiems Termohidromechanikos, Šilumos ir masės mainų, Termokinetikos ir kitus giminingus modulius.

Darnus vystymasis

Eglė Staniškienė (atsakingoji redaktorė), Aistė Balžekienė, Paulina Budrytė, Lina Dagilienė, Inga Gurauskienė, Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Jurgita Jurkevičienė, Linas Kliučininkas, Joana Ramanauskaitė, Živilė Stankevičiūtė, Inga Stasiulaitienė, Lina Šeduikytė, Audronė Telešienė, Inga Urniežaitė, Rūta Valušytė, Visvaldas Varžinskas

Vis dažniau iškylantys ekologijos ir gamtos saugojimo iššūkiai skatina mąstyti apie darnų vystymąsi. Vadovėlį parengę mokslininkai teigia, kad pagrindinė darnaus vystymosi idėja – suvokti, kaip žmonija turi gyventi tenkindama savuosius poreikius ir turėdama itin ribotus išteklius. Leidinio autoriai – skirtingų mokslo krypčių atstovai, todėl darnaus vystymosi ir šiai sričiai artimų temų problematika apžvelgiama iš skirtingų socialinių, ekonominių, inžinerinių ir kitų mokslo sričių perspektyvų. Leidinyje plačiai aptariamas išteklių valdymas, jų analizė, keliamas svarbiausias klausimas – kaip žmonės turėtų prisitaikyti prie šios planetos išteklių ribotumo? Išsamioje teorinėje vadovėlio dalyje skaitytojas supažindinamas su darniu vystymusi, šios šakos raida ir svarbiausiais komponentais. Kituose skyriuose darnaus vystymosi komponentai nagrinėjami detaliau: aptariamas socialinės gerovės ir laimės suvokimas, žiedinės ekonomikos pavyzdžiai ir svarba, klimato kaita, skaitmeninės kultūros įtaka. Skyrių pabaigoje pateikti klausimai leis įtvirtinti sukauptas žinias ir ugdytis esmines darnaus vystymosi kompetencijas: sisteminį mąstymą, numatymą, normatyvinę kompetenciją, strateginę kompetenciją, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, savivoką ir integruotą problemų sprendimo kompetenciją. Vadovėlis skirtas plačiam skaitytojų ratui, siekiančiam įgyti globalų, kritišką ir refleksyvų sąmoningumą, socialinio, ekonominio, kultūrinio ir aplinkos konteksto suvokimą, etinę poziciją, paremtą darnaus vystymosi principais.

Intelektikos pagrindai

Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, Kristina Šutienė

Dirbtinis intelektas (DI) yra daugiausia diskusijų keliantis ir tyrinėjimų reikalaujantis objektas technologijų pasaulyje. DI grįstos skaitmeninės technologijos tampa svarbia kiekvieno iš mūsų kasdienybės dalimi. Daugelis žino apie dirbtinio intelekto programas, palengvinančias mūsų gyvenimą, tačiau mažai kas supranta, kas tai yra iš tiesų. Įdomu tai, kad DI funkcionuoja kelių skirtingų akademinių disciplinų, daugiausia informatikos, matematikos ir inžinerijos, sandūroje. Tačiau sričių, kuriose DI metodai gali būti taikomi, yra labai daug: nuo finansų iki kompiuterinių žaidimų ir t. t. Lietuviško vadovėlio apie DI autorėms teko nelengva užduotis: skaitytoją supažindinti su DI elementais ir suteikti pagrindinių intelektikos metodų žinių taip, kad būtų ir naudinga, ir patrauklu skaityti tiek studentams, tiek įvairių sričių atstovams. Reikia pripažinti, kad nėra vieno universalaus ir visais atvejais gerai veikiančio DI algoritmo. Šiandien jų įvairovė ypač didelė, todėl pirmasis ir vienas iš svarbiausių siekių – pažinti juos, suprasti jų taikymo galimybes ir veikimo principus, kad vėliau būtų gebama atsirinkti tinkamą metodą ar jų grupę sprendžiant konkretų uždavinį. Todėl šiame vadovėlyje pateikiami dažniausiai taikomi DI metodai, kurių paskirtis – klasifikuoti, prognozuoti ar surasti geriausią sprendimą iš visų galimų. Daugelis DI metodų mokosi iš duomenų, todėl skaitytojas supažindinamas, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį ruošiant duomenis modeliui mokytis. Autorės vadovėlio medžiagą rekomenduoja naudoti kaip įvadinę priklausomai nuo studijų pakopos ar studijų programos. Šis vadovėlis parengtas taip, kad sau naudingų žinių rastų įvairios srities – inžinerinės, gamtos, verslo ar humanitarinės – studijų studentai ir entuziastai, siekiantys įgyti dirbtinio intelekto kompetencijų.

15th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food R&D in the Baltics and Beyond“. FoodBalt – 2022

Petras Rimantas Venskutonis (pirmininkas)

Inorganic Chemistry 1. Laboratory Reports

Ingrida Ancutienė, Neringa Petrašauskienė

The publication is intended for undergraduate students taking courses of Chemical Technology and Engineering in English at the Faculty of Chemical Technology. The aim of the publication is to help students prepare for laboratory works in inorganic chemistry, carry out the work according to the outlined methodologies, and describe the obtained results.

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.