Viso knygų: 901
el. paštaskodas

Naujienos

Krypties studijų programų vadovo kompetencijų ir studijų programos vystymas. Metodinė priemonė studijų programų vadovams

Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

Development of Study Programme Director Competences and Study Programme. Methodological tool for the study programme director

Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

Matematikos savamokslis studentams. Serija „žaliems“. Pirmasis žingsnis

Vilija Dabrišienė, Violeta Kravčenkienė, Kristina Šutienė, Aušra Žvironienė, Loreta Mačėnaitė, Liepa Bikulčienė, Sandra Aleksienė, Rita Baublienė

Šiame leidinyje yra novatoriškai išdėstytas klasikinis aukštosios matematikos kursas, kurio mokomasi viso pasaulio aukštosiose mokyklose. Knygos paskirtis yra suteikti galimybę norinčiam mokytis, tačiau neturinčiam pakankamai pradinių žinių ir savarankiško mokymosi įgūdžių studentui suprasti pagrindines aukštosios matematikos idėjas, išmokti spręsti uždavinius, tačiau svarbiausia – išmokti skaityti ir analizuoti matematinį tekstą. Knygoje kiekviena teorinė taisyklė yra iliustruota, pateikiama daug pavyzdžių. Leidinys bus naudingas visų universitetų ir kolegijų studentams, besimokantiems matematikos.

Geležinkelio riedmenų konstrukcijų elementai. Laboratoriniai darbai

Žilvinas Bazaras, Ramūnas Skvireckas, Robertas Keršys, Laurencas Raslavičius

Leidinyje aptartos riedmenų konstrukcijos ir jų mazgai, išnagrinėti atskirų sistemų veikimo principai bei jų įtaką traukinio darbui. Plačiausiai yra nagrinėjami Lietuvos geležinkelio sistemoje eksploatuojami riedmenys. Tai leidžia atlikti laboratorinius darbus geležinkelio depuose, nagrinėjant realias konstrukcijas, ir šitaip pagilinti gautas teorines žinias. Atskirą darbų dalį sudaro įvairių konstrukcijų vagonų analizė bei lokomotyvų konstrukcijų nagrinėjimas. Knyga skirta studentams, studijuojantiems geležinkelių riedmenų konstrukcijų kursą ir siekiantiems plačiau susipažinti su riedmenų konstrukcijomis ir pagrindinių agregatų veikimo principais.

Transporto priemonių bandymai

Vaidas Lukoševičius, Rolandas Makaras, Algis Pakalnis, Ramūnas Skvireckas

Mokomoji knyga skiriama transporto inžinerijos specialybės studentams, studijuojantiems kelių transporto priemonių inžinerijos kursą ir atliekantiems transporto priemonių priežiūros bei remonto laboratorinius darbus, taip pat visiems, kurie domisi šiais klausimais.

Žmogaus sauga. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

Rimas Adaškevičius, Donata Putnaitė, Loreta Valatkienė, Dalia Nizevičienė

Knygoje pateikti darbo aplinkos rizikos veiksnių vertinimo principai, prevencinių priemonių parinkimo ir jų efektyvumo vertinimo metodiniai pagrindai. Leidinys skirtas visų specializacijų technologijos mokslų studijų srities bakalauro studijoms.

Įvadas į medijų inžineriją

Edmundas Kibirkštis, Kęstutis Vaitasius, Juozas Margelevičius, Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, Vaidas Bivainis, Laura Gegeckienė, Ingrida Venytė, Valdas Miliūnas, Nijolė Buškuvienė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Andriukaitienė

Knygoje supažindinama su tradicinės, elektroninės ir medijų leidybos pagrindais, poligrafinių gaminių asortimentu ir jo dizaino kūrimo principais, pagrindinėmis spalvų charakteristikomis ir jų sinteze, spausdinimo būdais, brošiūravimo-įrišimo įranga. Pateikiama žinių ir apie leidybos sistemas, pakuočių reklaminės fotografijos dizainą ir kompoziciją, reklamos priemonių gamybos technologiją, trimatę kompiuterinę vizualizaciją. Žinios apie grafinių medijų inžineriją paskatins gilintis į vis spartėjančio „skaitmeninio amžiaus“ moderniąsias šios srities technologijas. Knyga bus vertinga ne tik KTU, VGTU bei Kauno kolegijos studentams, bet ir besidomintiems šios srities technologijomis.