Viso knygų: 939
el. paštaskodas

Naujienos

Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymai. XVII studentų konferencijos pranešimų medžiaga

Bronė Narkevičienė (ats. redaktorė)

Gelžbetoninių sijinių perdangų projektavimo metodiniai nurodymai

Mindaugas Augonis, Šarūnas Kelpša

Knygoje apžvelgti monolitinių gelžbetoninių perdangų plokščių ir sijų projektavimui reikalingi duomenys, aptartas perdangos konstrukcijų išdėstymas plane, pagrindiniai šių konstrukcijų matmenų reikalavimai. Leidinio medžiagos įsisavinimą palengvina pateikti plokščių ir sijų skaičiavimo ir projektavimo pavyzdžiai, aptariami galimi įvairūs skaičiavimo atvejai. Mokomoji knyga skirta statybos inžinerijos studentams, studijuojantiems gelžbetoninių konstrukcijų dalykus ir rengiantiems semestro projektus ar individualius darbus.

Jaunųjų mokslininkų konferencijos „PRAMONĖS INŽINERIJA 2019“ pranešimų medžiaga

Egidijus Puida (ats. redaktorius)

Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Giedrius Jucevičius, Kristina Grumadaitė, Rita Jucevičienė, Jolita Čeičytė

Šioje monografijoje pristatomuose tyrimuose pagrindinis dėmesys sutelktas į klasterių formavimąsi ir apslinkybes. Leidinyje pristatomi kompleksinių saviorganizacija grįstų industrinių sistemų formavimosi teoriniai principai, išskiriamos pagrindinės strateginės prieigos, leidžiančios tokioms sistemoms atsirasti. Taip pat pristatomi Lietuvos klasterių dinamikos tyrimai, atskleidžiantys esminius jų vystymo ir valdymo iššūkius. Didelį dėmesį mokslo leidinyje autoriai skyrė pasitikėjimo tarp įmonių formavimosi problemų nagrinėjimui. Knygoje pateikiamas naujas požiūris į valdymo procesus priimant sprendimus kompleksinėje ir dinamiškai kintančioje terpėje, kurioje neveikia daugelis klasikinių hierarchinių valdymo sprendimų. Monografija vertingas tiek vadybos ir organizavimo srities mokslininkams, tiek valdymo praktikams, tinklų koordinatoriams ir socialiniams antrepreneriams.

Popieriaus inžinerijos pagrindai

Rimtautas Kavaliūnas, Jolita Ostrauskaitė, Juozas Vidas Gražulevičius

Lietuvoje vystantis esamoms ir kuriantis naujoms popieriaus, kartono ir pakavimo pramonės įmonėms, popieriaus gaminių technologų ir inžinierių poreikis vis didėja. Šia tema yra parašyta daug leidinių, tačiau visi jie – užsienio kalbomis. Tai viena pirmųjų knygų lietuvių kalba apie popieriaus gaminių žaliavas, įvairių rūšių gaminių gamybos ypatybes, savybes ir jų tyrimo metodus, apdailą ir perdirbimo į gaminius ypatybes. Leidinys bus naudingas studijuojantiems ir besidomintiems šia sritimi.

Teacher Inspiration Guide

Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė