Viso knygų: 1023
el. paštaskodas

Naujienos

Darnus vystymasis

Eglė Staniškienė (atsakingoji redaktorė), Aistė Balžekienė, Paulina Budrytė, Lina Dagilienė, Inga Gurauskienė, Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Jurgita Jurkevičienė, Linas Kliučininkas, Joana Ramanauskaitė, Živilė Stankevičiūtė, Inga Stasiulaitienė, Lina Šeduikytė, Audronė Telešienė, Inga Urniežaitė, Rūta Valušytė, Visvaldas Varžinskas

Vis dažniau iškylantys ekologijos ir gamtos saugojimo iššūkiai skatina mąstyti apie darnų vystymąsi. Vadovėlį parengę mokslininkai teigia, kad pagrindinė darnaus vystymosi idėja – suvokti, kaip žmonija turi gyventi tenkindama savuosius poreikius ir turėdama itin ribotus išteklius. Leidinio autoriai – skirtingų mokslo krypčių atstovai, todėl darnaus vystymosi ir šiai sričiai artimų temų problematika apžvelgiama iš skirtingų socialinių, ekonominių, inžinerinių ir kitų mokslo sričių perspektyvų. Leidinyje plačiai aptariamas išteklių valdymas, jų analizė, keliamas svarbiausias klausimas – kaip žmonės turėtų prisitaikyti prie šios planetos išteklių ribotumo? Išsamioje teorinėje vadovėlio dalyje skaitytojas supažindinamas su darniu vystymusi, šios šakos raida ir svarbiausiais komponentais. Kituose skyriuose darnaus vystymosi komponentai nagrinėjami detaliau: aptariamas socialinės gerovės ir laimės suvokimas, žiedinės ekonomikos pavyzdžiai ir svarba, klimato kaita, skaitmeninės kultūros įtaka. Skyrių pabaigoje pateikti klausimai leis įtvirtinti sukauptas žinias ir ugdytis esmines darnaus vystymosi kompetencijas: sisteminį mąstymą, numatymą, normatyvinę kompetenciją, strateginę kompetenciją, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, savivoką ir integruotą problemų sprendimo kompetenciją. Vadovėlis skirtas plačiam skaitytojų ratui, siekiančiam įgyti globalų, kritišką ir refleksyvų sąmoningumą, socialinio, ekonominio, kultūrinio ir aplinkos konteksto suvokimą, etinę poziciją, paremtą darnaus vystymosi principais.

Product Development Project: Preparation Guidelines for Students

Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

Heterociklinių junginių chemija. Laboratoriniai darbai

Birutė Sapijanskaitė-Banevič, Kazimieras Anusevičius, Vytautas Mickevičius

Kauno technologijos universiteto mokslininkų autorių komanda šiuo leidiniu tiesia pagalbos ranką chemijos mokslus pasirinkusiems studentams. Pasak autorių, leidinyje aptariami heterocikliniai junginiai – gana plačiai paplitę gamtoje: jie yra nukleorūgščių sudedamoji dalis, chlorofilas ir hemoglobinas yra porfirino ciklinės struktūros dariniai, heterocikliniai junginiai yra svarbiausieji B grupės vitaminai ir vitaminas C, o daugelio alkaloidų struktūra sudaryta iš vieno ar kelių heterociklinių fragmentų, iš 20 aminorūgščių, randamų baltymuose, trys priskiriamos heterocikliniams junginiams. Leidinys sudarytas iš 3 skyrių ir gausybės poskyrių, kurie leis įgyti ne tik teorinių žinių apie heterociklinius junginius, bet ir praktinių įgūdžių atliekant laboratorinius darbus heterociklinių junginių tikslinės sintezės, jų cheminių ir praktinių savybių nustatymo temomis. Dėl savo išsamumo ir svarbos metodinė priemonė pačių autorių priskiriama tiek bakalauro, tiek magistro, tiek doktorantūros studijų studentams, kurių mokslinėje srityje heterociklinių junginių veikimas labai reikšmingas. Tai puiki metodinė priemonė naujoms žinioms įgyti ir esamoms atnaujinti.

2nd Keen Forum PhD Colloquium 2021. Relational strategies for sustainable digital entrepreneurship. Conference Proceedings

Asta Pundzienė, Dietmar Grichnik (Editors-in-Chief)