Viso knygų: 993
el. paštaskodas

Naujienos

Lietuvos įmonių finansinio atsparumo ekonominiam Covid-19 šokui ir skirtingų ekonominių veiklų nuostolių vertinimas

Rasa Norvaišienė, Jurgita Stankevičienė, Raminta Benetytė, Jurgita Bruneckienė, Jonas Rapsikevičius, Vytautas Janilionis, Rytis Krušinskas

Pasaulyje ir Lietuvoje vyksta daug diskusijų, kaip COVID-19 pandemija pakeis ekonomikos vystymąsi, kuriuos sektorius ji palies stipriau, o kuriems tai bus finansinių rezultatų gerėjimo metas. Leidinyje įvairiais aspektais analizuojama problema – kaip įvertinti skirtingų šalies ekonominės veiklos sektorių finansinį atsparumą, nuostolius ir grynąjį ekonominį poveikį, sukeltą COVID-19 pandemijos. Taip pat aptartos rekomendacijos dėl ekonomikos skatinimo priemonių dydžio neigiamiems padariniams šalinti. Mokslo studija bus naudinga vyriausybės ir valdžios įstaigų vadovams, ekonomikos analitikams, ekspertams. Skaitytojai ras reikšmingų rekomendacijų, padėsiančių ekonomikai veikti ypatingo neapibrėžtumo sąlygomis.

Tarptautinė ekonomika

Vaida Pilinkienė

Vadovėlyje nagrinėjami tarptautinės ekonomikos ypatumai ir struktūra, analizuojami pagrindiniai tarptautinės prekybos modeliai, formos ir priemonės, tiriami tarptautinės darbo jėgos migracijos aspektai, mokėjimų balanso reikšmė ir tarptautinių ekonominių organizacijų įtaka ekonominiams procesams globaliniu mastu. Taip pat analizuojami valiutinių ir investicinių santykių aspektai bei tarptautinės ekonominės politikos įtaka pasaulio ir šalių ekonomikai. Autorė tikisi, kad vadovėlyje pateikta informacija bus naudinga tiek ekonomikos ar verslo studijas pasirinkusiems studentams, tiek verslo praktikams, siekiantiems geriau suprasti tarptautinės ekonomikos veiksnių nulemtu verslo pokyčius.

Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose

Violeta Šilingienė, Dalia Stukaitė

Organizacijos ir jų lyderiai, norėdami prisitaikyti sparčiai kintančioje aplinkoje, turi rasti unikalių sprendimų – nėra vieno visiems tinkamo metodo ar sprendimo tikslui pasiekti. Šioje mokslo studijoje autorės siekia atskleisti lyderystės kompetencijos raišką Lietuvos organizacijose. Šiuolaikinis požiūris į organizacijų vadybą nulemia tai, kad lyderio savybių turi ne tik vadovaujantys asmenys, bet ir kiekvienas bet kokias pareigas einantis darbuotojas. Taigi leidinyje probleminiu požiūriu gvildenama tema – kokių lyderystės kompetencijų reikia įvairiuose organizacijos valdymo lygmenyse. Mokslo studija bus naudinga organizacijų, įmonių vadovams ir plačiajai visuomenei, kuri domisi lyderyste ir naujausiomis lyderystės tendencijomis.