Number of Titles: 985
  e-mailpassword

  News

  Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Tyrimų apžvalga 2020, Nr. 1

  Florian Rabitz, Rasa Erentaitė, Laima Zakaraitė (sudarytojai)

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės dėstytojui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas

  Besikeičiant mokymo(si) metodikoms dėstytojas tampa partneriu, gebančiu kartu mokytis su studentais, tačiau jam dažnai kyla vis naujų iššūkių ne tik organizuojant darbus ir užduotis, bet ir vertinant studentų atliktus darbus. Šioje edukacinėje priemonėje dėstytojams pateikiama idėjų, kaip organizuoti modulio „Produkto vystymo projektas“ dėstymą ir darbą pagal jį, kokias užduotis teikti studentams, kad šios įtrauktų į aktyvų, sąmoningą mokymąsi. Dėstytojas taip pat ras idėjų, kaip objektyviai vertinti studentų pasiektus studijų rezultatus. Leidinys naudingas ne tik Universiteto dėstytojams, studentams, bet ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojams, norintiems pritaikyti inovatyvius mokymo metodus.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės socialiniams partneriams

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Virginijus Baranauskas

  Socialinių partnerių vaidmuo studijų procese yra reikšmingas tiek studentui, tiek Universitetui, tiek pačiam socialiniam partneriui. Ši knyga padės Universiteto socialiniams partneriams suprasti studijų modulio organizavimo etapus ir principus, atskleis, kaip partneriai galėtų įsitraukti įgyvendinant produkto vystymo projektą ir padėtų studentams siekti užsibrėžto tikslo, konstruktyviai teiktų jiems grįžtamąjį ryšį ir objektyviai vertinti studentų pasiekimus. Leidinys skirtas Universiteto studijų modulio „Produkto vystymo projektas“ mokymo procese dalyvaujantiems socialiniams partneriams.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės studentui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

  Studentams dažnai kyla klausimų: kaip parengti ir apginti produkto vystymo projektą? Atsakymus galima rasti šioje knygoje, kurioje aptariama produkto vystymo eiga nuo idėjos iki maketo ar prototipo sukūrimo, ataskaitos sandara ir apimtis, gynimo ir vertinimo tvarka bei pateikiama patarimų, kaip parengti projektą, nurodoma gynimui reikalinga medžiaga. Leidinys skirtas Universiteto mokymosi procese dalyvaujantiems pirmosios studijų pakopos studentams, studijuojantiems „Produkto vystymo projekto“ modulį.

  Basics of Fluid Mechanics. Laboratory Works

  Tadas Ždankus

  The aim of the book is to obtain the experience of work in a fluid mechanics laboratory, the ability to perform experimental investigations, to determine the hydraulic loss of energy in all the cases of closed and opened fluid flows, to obtain knowledge of the experimental data analysis methods and enhance skills of the formulation of conclusions. This handbook is intended for students of the study programme of Civil Engineering at KTU studying the course of the Basics of Fluid Mechanics.

  Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys

  Asta Daunorienė, Berita Simonaitienė, Kristina Ukvalbergienė, Audronė Daubarienė, Raimunda Česonienė, Milda Ratkevičienė

  Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020. 28th International Baltic Conference. Book of Abstracts

  Regita Bendikienė (Chairman)