Number of Titles: 1043
  e-mailpassword

  News

  Guidelines of Course Project for Production Engineering

  Inga Skiedraitė, Saulius Baskutis, Kazimieras Juzėnas, Jolanta Baskutienė

  The achievements of technological sciences largely determine the progress and development of all branches of the economy. That is why in the training system of production engineers, the course project occupies a special place. This independent work of students is not only one of the fundamental stages in the preparation for the final bachelor’s project, but it also largely determines the qualification as a future engineer. The book presents the content of the course project as it lists the main issues to be covered including the analysis of the working drawing of a part, the evaluation of producibility, the selection of workpieces, the evaluation of allowances for machining, the calculation of cutting modes and the standard piece times, the process of planning an operation sequence for workpiece machining, the preparation of special technological charts as well as economy-related calculations.

  Advanced Materials and Technologies. Book of Abstracts of 24th International Conference-School

  Sigitas Tamulevičius (pirmininkas)

  Pieno produktų gamybos technologiniai skaičiavimai

  Jonas Damašius

  Metodinė priemonė supažindina su pieno produktų gamybos technologiniais skaičiavimais, joje pateikiama informacijos apie žaliavų ir pagalbinių medžiagų pasirinkimą, technologinės procesų schemos sudarymą, žaliavų ir pagalbinių medžiagų apskaičiavimą, technologinių įrenginių parinkimą ir apskaičiavimą bei technologinių įrenginių darbo grafiko sudarymą. Knyga skirta studijuojantiems Kauno technologijos universiteto bakalauro ir magistrantūros studijų programas „Maisto mokslas ir mityba“, „Maisto mokslas ir sauga“, „Maisto technologijos ir inovacijos“ bei pasirinkusiems modulį „Pieno ir pieno produktų mokslas ir technologija“.

  INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS CONFERENCE INDUSTRIAL ENGINEERING 2022 NOTIFICATION MATERIAL

  Laurencas Raslavičius (pirmininkas)

  Matematika ir gamtos mokslai: teorija ir taikymai. XVIII ir XIX studentų konferencijų pranešimų medžiaga

  Bronė Narkevičienė (ats. redaktorė)

  Mechanika 2022. PROCEEDINGS OF THE 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

  Vytautas Ostaševičius (pirmininkas)

  SMILES 2021. Socialiniai, humanitariniai mokslai ir menai šiuolaikinėje visuomenėje. Social Sciences, Arts and Humanities in Contemporary Society

  Eglė Butkevičienė (pirmininkė)

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.