Number of Titles: 866
  e-mailpassword

  News

  Reklama ir kūrybiškumas

  Laimona Šliburytė

  Reklama vartotojui ne tik suteikia informacijos apie prekę, bet veikia ir emociškai, siūlo naujas vertybes ir formuoja įmonei palankią pasaulėžiūrą. Ar paveiki reklama turi būti kūrybiška? Knygoje teoriškai ir praktiškai nagrinėjamas kūrybos ir reklamos ryšys, veikiantis šiuolaikinę visuomenę. Leidinyje pateikta naudingų žinių dirbantiems reklamos kūrimo srityje, taip pat kurių veikla susijusi su rinkodara ar vadyba.

  4D Designing Development Developing Design. Conference Proceedings

  Rūta Valušytė, Alessandro Biamonti, Cabirio Cautela (redaktoriai)