Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  News

  Pacientų žinių įgalinimas internetinėse sveikatos bendruomenėse

  Vestina Vainauskienė, Rimgailė Vaitkienė

  Sveikata 4.0 revoliucijos kontekste kuriamos ir diegiamos pažangiausios sveikatos priežiūros technologijos, o pasaulinė pandemija dar labiau išryškino virtualaus bendravimo ir žinių dalinimosi socialiniuose tinkluose reikšmę tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros sistemoms. Šių dviejų transformuojančių pokyčių sandūroje fizinį sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendravimą kaip pagrindinę lėtinių ligų stebėjimo ir valdymo formą keičia sąveika per skaitmenines sveikatos technologijas. Įvairiais tyrimais pagrįsta, kad socialiniai santykiai sukuria teigiamą efektą, ypač vykdant lėtinių ligų prevenciją ir gydant jas. Numatoma, kad artimiausius penkerius metus sveikatos priežiūros modelis dar toliau nukryps nuo čia ir dabar sveikatos priežiūros valdymo ir koncentruosis į tęstinį sveikatos priežiūros procesą, pagrįstą technologijomis. Fizinį sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendravimą pakeis skaitmeninės sveikatos technologijos – pacientų bendravimas naudojant programėlę ir pacientų stebėjimas bei diagnostika nuotoliniu būdu. Internetinių lėtinėmis ligomis sergančių pacientų bendruomenių reikšmė ta, kad palaikydamos socialinius santykius jos suteikia prieinamą būdą dalintis turimomis žiniomis ir taip kurti naujas žinias. Tokiu būdu žinios „auginamos“ ir didina pacientų galimybes adekvačiai savipriežiūrai kasdieniame gyvenime. Kas būdinga pacientų įgalinimui? Kokie yra pacientų žinių įgalintojai? Kokie yra lėtinėmis ligomis sergančių pacientų vaidmenys ir jų žinių dalinimosi elgsenos bruožai internetinėse sveikatos bendruomenėse? Kokia tikėtina skaitmeninių sveikatos technologijų ateitis ir kokie iššūkiai kyla suinteresuotiems skaitmenine sveikata? Šie ir daugelis kitų klausimų aptariami dr. Vestinos Vainauskienės ir dr. Rimgailės Vaitkienės parengtoje mokslo monografijoje „Pacientų žinių įgalinimas internetinėse sveikatos bendruomenėse“. Autorių mokslinės įžvalgos bus vertingos vadybos, visuomenės sveikatos specialistams, sveikatos politikos formuotojams, sveikatos technologijas kuriantiems ir vystantiems startuoliams. Monografija kaip mokslinių žinių šaltinis taip pat skirta vadybos ir visuomenės sveikatos magistrantūros ir doktorantūros studijoms.

  Chemical Analysis. Laboratory Manual

  Kristina Kantminienė, Valentina Krylova

  The purpose of this coursebook is to guide and help students prepare for and perform laboratory works as well as control works according to the outlined methodologies and procedures. The problem-based learning methodology is applied to the analysis of the samples when students combine theoretical knowledge and practical skills, precision as well as abilities to apply the given analysis schemes so that to solve the tasks they have been given. This coursebook is intended for the students of the Bachelor’s study programmes at the Faculty of Chemical Technology of Kaunas University of Technology studying the Study module Chemical Analysis.

  KTU Architektūros studentų projektų almanachas. 2021-2022

  Viktoras Jasaitis (sudarytojas)

  Student Scientific Conference „Smart Built Environment“ 2022. Book of Extended Abstracts

  Andrius Jurelionis (Chairman)

  Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Tyrimų apžvalga 2022, Nr. 3

  Florian Rabitz, Rasa Erentaitė, Laima Zakaraitė (sudarytojai)

  Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje

  Rasa Erentaitė, Rimantas Vosylis, Saulė Raižienė, Aldona Augustinienė, Berita Simonaitienė

  Monografija skirta vienam svarbiausių žmogaus motyvacijos aspektų – asmeniniams tikslams, kurių vaidmuo paauglystėje tampa dar ypatingesnis, aptarti. Būtent šiame tarpsnyje formuojasi asmens tapatumas, supratimas, „kas aš esu“ ir „kuo noriu tapti“. Šiuolaikiniai paaugliai vystosi gilėjančios socialinės nelygybės sąlygomis. Todėl šios mokslo monografijos autoriai išsikėlė užduotį atskleisti, kaip Lietuvos paauglių socialinė-ekonominė-kultūrinė aplinka atsispindi jų motyvacijos aspektuose, ir įvertinti, ar paauglystėje suformuoti tikslai ir siekiai gali padėti jauniems žmonėms įveikti socialinės nelygybės iššūkius. Kadangi tyrimų, kuriuose būtų analizuojami psichologiniai socialinės nelygybės aspektai ir mechanizmai, pasigendama ir tarptautiniu lygiu, autoriai, siekdami prisidėti prie šios tyrimų krypties plėtros, atliko mokslinį tyrimą, kuriuo aptarė skirtingoje aplinkoje augančių paauglių tikslus ir motyvaciją. Ši knyga sudomins skirtingų sričių Lietuvos mokslininkus – tuos, kurie tyrinėja jaunų žmonių raidą, analizuoja socialinės nelygybės reikšmę visuomenės grupėms, siekia suprasti motyvacijos procesus ugdymo kontekste, vertina pagalbos pažeidžiamoms jaunimo grupėms galimybes. Autoriai monografiją rengė taip, kad ją būtų galima skaityti ir turint labiau praktinį interesą. Kiekvieno skyriaus įvadas ir aptarimas parengtas taip, kad juos būtų galima skaityti nuosekliai nesigilinant į metodologinius tyrimo ir duomenų analizės niuansus. Autoriai tikisi, kad tokiu būdu pateikus tyrimo rezultatus monografijos auditorija padidės – ja susidomės švietimo darbuotojai, socialinio darbo specialistai, psichologai, viešosios politikos formuotojai, į aptariamas problemas atkreips dėmesį žurnalistai ir visuomenė bus paskatinta plačiau diskutuoti apie tai, kokias raidos sąlygas kuriame Lietuvos paaugliams, kaip norime, kad Lietuvoje jaustųsi jauni žmonės, mūsų vaikai, kokią norėtume, kad jie matytų savo ateitį.

  Taikomoji elektronika. Laboratoriniai darbai

  Alvydas Dosinas, Mindaugas Vaitkūnas, Saulius Gudžius, Artūras Baronas

  Metodinėje priemonėje pateikiamos darbo laboratorijoje taisyklės, aprašoma tyrimams reikalinga laboratorinių darbų įranga. Naudodamiesi šiuo leidiniu studentai gali atlikti matavimų elektroninėse grandinėse, diodų, tranzistoriaus darbo stiprinimo režimu, operacinių stiprintuvų ir jų taikymo, kombinacinių loginių įtaisų ir trigerių laboratorinius darbus. Taikomosios elektronikos laboratorinių darbų knyga skirta elektronikos ir elektros inžinerijos studijų studentams ar kitų krypčių studentams, klausantiems elektronikos ar energetinės elektronikos kursą.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.