Number of Titles: 945
  e-mailpassword

  News

  Procesų vizualizavimo sistema WinCC Advanced (TIA Portal)

  Algirdas Večkys, Jolanta Repšytė, Vygandas Vaitkus, Donatas Levišauskas

  Leidinyje nagrinėjama WinCC Advanced vizualizavimo sistema, kuri gali būti realizuota vieno kompiuterio monitoriuje arba bet kokiame SIEMENS pulte (HMI sistema). Knygoje apžvelgiama WinCC (TIA Portal) inžinerinė sistema: WinCC sistemos sudėtis, vizualizavimo sistemos funkcijos, aprašoma, kaip kuriami vizualizavimo projektai, kokie ekrano elementai reikalingi procesams vizualizuoti ir kokie pagrindiniai jų nustatymai, aptariama darbo eiga, ataskaitų ruošimas, užduočių planavimas, bendrosios projektų kūrimo ir administravimo priemonės ir projekto paruošimas vykdymui. Mokomoji knyga bus naudinga ne tik studentams, bet ir visiems tiems, kurie siekia efektyvaus rezultato dirbdami su procesų vizualizavimo sistemomis.

  43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. Programa ir pranešimų tezės

  Giedrius Laukaitis (pirmininkas)

  Duomenų bazių kūrimas Microsoft SQL Server priemonėmis

  Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius, Rimantas Butleris, Tomas Skersys

  Šiame leidinyje aptarti duomenų bazių organizavimo ir programavimo principai naudojantis duomenų bazių valdymo sistema Microsoft SQL Server, taip pat išanalizuoti duomenų aprašymo ir manipuliavimo kalbos Transact-SQL naudojimo aspektai. Duomenų bazės serverio procedūrų ir trigerių programavimo principai iliustruoti pavyzdžiais. Naudodamiesi šiuo leidiniu studijuojantieji galės greičiau perprasti aprašytus užklausų optimizavimo ir duomenų bazės lentelių indeksavimo principus, XML duomenų apdorojimo Microsoft SQL Server platformoje operacijas ir transakcijų valdymo mechanizmus. Leidinys skirtas ne tik studentams, bet ir kuriantiems reliacines duomenų bazes ar norintiems pagilinti šios srities žinias.