Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  News

  Pacientų žinių įgalinimas internetinėse sveikatos bendruomenėse

  Vestina Vainauskienė, Rimgailė Vaitkienė

  Sveikata 4.0 revoliucijos kontekste kuriamos ir diegiamos pažangiausios sveikatos priežiūros technologijos, o pasaulinė pandemija dar labiau išryškino virtualaus bendravimo ir žinių dalinimosi socialiniuose tinkluose reikšmę tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros sistemoms. Šių dviejų transformuojančių pokyčių sandūroje fizinį sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendravimą kaip pagrindinę lėtinių ligų stebėjimo ir valdymo formą keičia sąveika per skaitmenines sveikatos technologijas. Įvairiais tyrimais pagrįsta, kad socialiniai santykiai sukuria teigiamą efektą, ypač vykdant lėtinių ligų prevenciją ir gydant jas. Numatoma, kad artimiausius penkerius metus sveikatos priežiūros modelis dar toliau nukryps nuo čia ir dabar sveikatos priežiūros valdymo ir koncentruosis į tęstinį sveikatos priežiūros procesą, pagrįstą technologijomis. Fizinį sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendravimą pakeis skaitmeninės sveikatos technologijos – pacientų bendravimas naudojant programėlę ir pacientų stebėjimas bei diagnostika nuotoliniu būdu. Internetinių lėtinėmis ligomis sergančių pacientų bendruomenių reikšmė ta, kad palaikydamos socialinius santykius jos suteikia prieinamą būdą dalintis turimomis žiniomis ir taip kurti naujas žinias. Tokiu būdu žinios „auginamos“ ir didina pacientų galimybes adekvačiai savipriežiūrai kasdieniame gyvenime. Kas būdinga pacientų įgalinimui? Kokie yra pacientų žinių įgalintojai? Kokie yra lėtinėmis ligomis sergančių pacientų vaidmenys ir jų žinių dalinimosi elgsenos bruožai internetinėse sveikatos bendruomenėse? Kokia tikėtina skaitmeninių sveikatos technologijų ateitis ir kokie iššūkiai kyla suinteresuotiems skaitmenine sveikata? Šie ir daugelis kitų klausimų aptariami dr. Vestinos Vainauskienės ir dr. Rimgailės Vaitkienės parengtoje mokslo monografijoje „Pacientų žinių įgalinimas internetinėse sveikatos bendruomenėse“. Autorių mokslinės įžvalgos bus vertingos vadybos, visuomenės sveikatos specialistams, sveikatos politikos formuotojams, sveikatos technologijas kuriantiems ir vystantiems startuoliams. Monografija kaip mokslinių žinių šaltinis taip pat skirta vadybos ir visuomenės sveikatos magistrantūros ir doktorantūros studijoms.

  Chemical Analysis. Laboratory Manual

  Kristina Kantminienė, Valentina Krylova

  The purpose of this coursebook is to guide and help students prepare for and perform laboratory works as well as control works according to the outlined methodologies and procedures. The problem-based learning methodology is applied to the analysis of the samples when students combine theoretical knowledge and practical skills, precision as well as abilities to apply the given analysis schemes so that to solve the tasks they have been given. This coursebook is intended for the students of the Bachelor’s study programmes at the Faculty of Chemical Technology of Kaunas University of Technology studying the Study module Chemical Analysis.

  KTU Architektūros studentų projektų almanachas. 2021-2022

  Viktoras Jasaitis (sudarytojas)

  Student Scientific Conference „Smart Built Environment“ 2022. Book of Extended Abstracts

  Andrius Jurelionis (Chairman)

  Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Tyrimų apžvalga 2022, Nr. 3

  Florian Rabitz, Rasa Erentaitė, Laima Zakaraitė (sudarytojai)

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.