Viso knygų: 959
el. paštaskodas

Naujienos

Programiniai PID reguliatoriai SIMATIC valdikliuose (TIA Portal)

Algirdas Večkys, Jolanta Repšytė, Virginijus Baranauskas

Mokomojoje knygoje susisteminta SIEMENS programinė įranga (TIA Portal), skirta pramoniniams procesams valdyti SIMATIC valdikliais S7-1200/1500 ir S7-300/400. Knygoje nuosekliai supažindinama su programinių PID reguliatorių konfigūravimo ir automatinio derinimo priemonėmis, pateikiama konkrečių programavimo pavyzdžių. Leidinys skirtas ne tik studentams, nagrinėjantiems programuojamas valdymo sistemas, bet ir valdiklių programuotojams ir visiems tiems, kurie domisi automatizacija.

Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra

Regita Bendikienė, Antanas Čiuplys, Lina Kavaliauskienė, Gintautas Žaldarys

Metodiniai nurodymai skirti studentams, studijuojantiems Medžiagų inžinerijos ir medžiagotyros studijų modulį. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai parengti laikantis vienodos tvarkos: pradžioje nurodoma darbo užduotis, teorinė dalis ir darbo aprašymas. Knygoje pateikiami trumpi metalų liejininkystės, plastinio deformavimo, suvirinimo, medienos struktūros tyrimo bei gumos ir plastiko technologinių charakteristikų nustatymo laboratorinių darbų aprašai. Leidinys iliustruotas grafikais, paveikslais, pateiktos formulės, reikalingos skaičiavimams atlikti.

Medžiagų mechanikos laboratoriniai darbai

Saulius Diliūnas, Paulius Griškevičius, Audrius Jutas, Vitalis Leišis, Daiva Zeleniakienė

Laboratoriniai darbai parengti atsižvelgiant į naujus Europos ir pasaulio standartus, pritaikant kompiuterinę ir programinę įrangą. Knygoje pateikiama bendra laboratorinių darbų aprašymo struktūra, kurią sudaro darbo aprašymas ir eksperimentinė dalis. Laboratorinio darbo aprašyme glaustai pateikiama teorija, reikalingos formulės, numatomi rezultatai ir paaiškinama, kaip reikia interpretuoti gautus bandymų rezultatus. Leidinys skirtas ne tik studentams, studijuojantiems medžiagų mechaniką, bet ir kitiems techniškųjų specialybių studentams, besimokantiems apie medžiagų atsparumą bei inžinerinės medžiagų mechaniką.

Mėsos mokslas ir technologija. Laboratoriniai darbai

Rimantė Vinauskienė

Leidinys padės studentams susipažinti su mėsos mokslu bei technologija ir įtvirtinti įgytas žinias. Knygoje aptariami mėsos ir mėsos produktų sudėtis ir jos galimi nustatymo metodai, aprašyti mėsos subrendimo rodiklių ir technologinių savybių tyrimai, pateikiami mėsos šviežumo įvertinimo metodai. Taip pat yra informacijos apie mėsos riebalų kokybę, sudėtį, vykstančius pokyčius ir galimi riebalų įvertinimo metodus. Leidinys skirtas Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos studijų programos bakalaurams.

Investavimas finansų rinkose

Eimutis Valakevičius

„Investavimas finansų rinkose“ – tai anksčiau leisto vadovėlio tuo pačiu pavadinimu papildyta ir atnaujinta versija. Vadovėliu siekiama supažindinti skaitytoją su pagrindinėmis investavimo į finansų rinkas strategijomis bei metodais. Leidinyje pateikti klasikinės finansų matematikos teorijos pagrindai, išsamiai analizuojama ateities ir išankstinių sandorių rinka, rizikos valdymas su ateities sandoriais, nuostolių rizikos matas, plačiau supažindinama su Brauno procesu bei Black-Scoles-Merton modeliu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje nurodytos užduotys, kuriose pateiktos realios situacijos, skatinančios kūrybinį mąstymą. Vadovėlis skirtas ne tik studentams, studijuojantiems taikomosios matematikos, ekonomikos, finansų bei investicijų valdymo srities dalykus, bet ir visiems tiems, kurie dirba su investavimu finansų rinkose.

Theory of Road Vehicles. Methodological Guidelines for Individual Projects

Rolandas Makaras, Artūras Keršys, Mantas Felneris, Janina Jablonskytė, Robertas Keršys, Vytautas Dzerkelis, Gintautas Labanauskas, Darius Juodvalkis

This educational book is intended for students enrolled in the field of Transport Engineering taking the course of Theory of Road Vehicles and wishing to develop more extensive understanding of the research methodology and the specifics of vehicle movement (dynamics and kinematics). The subject goals and the learning outcomes are subject to the evaluation of the individual project: mastered knowledge of road vehicle operating characteristics modelling as well as the assessment and optimisation of their dynamics, ability to make qualitative and quantitative comparisons of vehicles in terms of their operating characteristics, regulations, abilities to apply the operating characteristics of road vehicles on the scale of different evaluation criteria, to model the vehicle behaviour in typical situations, and to forecast their control.

Energijos poreikių prognozavimo metodai

Inga Konstantinavičiūtė, Vaclovas Miškinis, Aistija Vaišnorienė, Tomas Deveikis, Jonas Vaišnys

Knygoje analizuojamos dabartinės ekonomikos ir energetikos sektorių plėtros tendencijos bei šiuolaikinės energijos poreikių prognozavimo metodikos. Leidinyje pateikiama informacija praktiškai pritaikoma ne tik sprendžiant energetikos plėtros ilgalaikio planavimo, bet ir nacionalinės energetikos strategijos rengimo ir įgyvendinimo klausimus, tokius kaip: energijos gamybos, tiekimo, transportavimo ar suvartojimo prognozavimo bei planavimo. Knyga parengta pagal Kauno technologijos universiteto studijų modulio „Energijos poreikių prognozavimo metodai“ programą ir yra skirta Elektros ir elektronikos fakulteto studijų programų studentams, tačiau bus naudinga ir energetikos skyriuje dirbantiems specialistams.