Viso knygų: 966
el. paštaskodas

Naujienos

Nuo pradinės mokyklos iki aukštojo mokslo Lietuvoje. Aukštųjų kursų šimtmečio minėjimo konferencijos pranešimų medžiaga

Saulius Povilas Raila (vyriausiasis redaktorius)

Lietuvos gyventojų požiūriai į klimato kaitą ir energijos gamybos šaltinius. Trumpoji tyrimo rezultatų ataskaita

Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Audronė Telešienė

Procesai aplinkoje. Laboratoriniai darbai

Violeta Kaunelienė, Dalia Jankūnaitė

Knygoje pateikiami pagrindiniai geriamojo, paviršinio vandens bei nuotekų charakterizavimo rodiklių nustatymo metodai, laboratorinių darbų aprašai, pateikiama medžiaga apie šių rodiklių nustatymo tikslingumą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami kontroliniai klausimai. Metodinės priemonės tikslas – gilinti studentų žinias, ugdyti jų analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą. Leidinys bus naudingas ir kaip susistemintos informacijos šaltinis, kuriuo galima naudotis laboratorijoje vykdant vandens kokybės tyrimus, pavyzdžiui, ruošiant magistro ir doktorantūros mokslinius darbus.