Viso knygų: 974
el. paštaskodas

Naujienos

Elektros energetikos pagrindai. Laboratoriniai darbai

Algimantas Navickas, Gytis Svinkūnas, Rasa Juraškienė

Elektros energetikos sistema (EES) – elektros įrenginių, skirtų elektrai gaminti, perduoti ir skirstyti visuma. EES – tai viena didžiausių žmogaus sukurtų technologinių sistemų. Ji apima kelių valstybių teritoriją ir užtikrina normalų tiek pramonės, tiek buitinių vartotojų funkcionavimą. Šioje laboratorinių darbų knygoje trumpai, bet išsamiai apžvelgiami įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo principai, transformatorių darbo režimai, aukštesniosios harmonikos elektros tinklai, pastatų elektros instaliacija, pramonės įmonių elektros apkrovos. Atliekant laboratorinius darbus išmokstama naudoti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius, parinkti transformatorių skaičių ir darbo režimą įmonėje, išmokstama įvertinti ir užtikrinti tinklo elektros kokybę, susipažįstama su elektros instaliacijos projektavimo ir saugaus eksploatavimo principais, ypač patikimomis elektros tiekimo schemomis. Ši knyga yra skirta elektronikos ir elektros inžinerijos krypties automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, termoinžinerijos, statybos inžinerijos studijų programų studentams.

Calculation of the Total Construction Price

Odeta Viliūnienė, Gediminas Viliūnas

This educational book has been prepared on the basis of civil engineering and architecture study programmes and it describes the classification of buildings, calculation of building construction works for separate types of construction, rules for the estimation of the areas of buildings; use of standards for the costs of works, materials and mechanisms; calculation of the estimated price of construction; preparation of the registers of the needs for resources in preparation of local, object and summary estimates. It will be useful for the students of civil engineering and architecture in obtaining more knowledge which is necessary for establishing the price of construction works. It will also be useful for the Master and Bachelor students in preparation of their final works.

Tarptautinės jaunųjų tyrėjų konferencijos „Pramonės inžinerija 2020“ pranešimų medžiaga

Antanas Čiuplys (ats. redaktorius)

Procesų modeliavimo laboratoriniai darbai

Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius, Darius Kybartas

Ši metodinė priemonė skirta supažindinti studentus su fizikinio ir matematinio modeliavimo taikymais aplinkos ir chemijos inžinerijoje. Laboratorinių darbų metu supažindinama su eksperimentinių duome¬nų analizės metodais, tokiais kaip grafinė duomenų analizė, koreliacinė analizė, tiesinės regresijos analizė, bei statinės ir dinaminės sistemų aprašymo būdais. Atlikdami šiuos darbus studentai išmoks atlikti įvairių modelinių sistemų skaičiavimus bei gautus duomenis atvaizduoti nau¬dodami programas Microsoft Excel ir MATLAB. Knyga yra skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technolo¬gijos fakulteto bakalaurams ir magistrantams, klausantiems modulius Aplinkos procesų modeliavimas bei Procesų optimizavimas.