Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MARŠRUTŲ PAIEŠKA BELAIDŽIUOSE AD HOC TINKLUOSE
TURINYS
ĮVADAS
1. MOBILIŲJŲ AD HOC TINKLŲ IR JŲ MARŠRUTŲ PAIEŠKOS PROTOKOLŲ ANALIZĖ
1.1. Ad Hoc tinklų sudarymo principai
1.2. Maršrutų paieškos protokolų klasifikacija ir lyginamoji analizė
1.3. Ad Hoc tinklų MP protokolų klasifikacija
1.4. MP paketų skaičių mažinantys Ad Hoc tinklų MP algoritmai
1.4.1. Ad Hoc tinklo mazgų vietos informacijos gavimas ir skleidimas
1.4.2. Vietos informacija grįsti godieji MP algoritmai
1.4.3. Apriboto kryptinio užliejimo MP algoritmai
2. KEIČIAMŲ ATSAKO IR UŽKLAUSOS ZONŲ MARŠRUTŲ PAIEŠKOS ALGORITMAI
2.1. Atsako zonas valdantys godieji maršrutų paieškos algoritmai
2.2. Užklausos zonas valdantys apriboto užliejimo maršrutų paieškos algoritmai
2.3. Radijo ryšio aprėpties zonos dydžio valdymas
2.4. Ad Hoc tinklų maršrutų paieškos algoritmų tyrimas
2.4.1. Ad Hoc tinklo modelis
2.4.2. Maršrutų paieškos paketų plitimo Ad Hoc tinkle dėsningumai
2.4.3. Maršrutų paieška taisyklingos struktūros tinkluose
2.4.4. Atsako ir užklausos zonas valdančių MP algoritmų dinamikos tyrimai atsitiktinės topologijos tinkluose
2.4.5. Ad Hoc tinklo tankio įtakos MP paketų skaičiui ir MP trukmei įvertinimas
3. ATSAKO IR UŽKLAUSOS ZONŲ VALDYMU PAREMTAS MARŠRUTŲ PAIEŠKOS METODAS
3.1. Atsako ir užklausos zonų valdymu paremto tinklo sudarymo prielaidos
3.2. Godžiosios maršrutų paieškos atsako zonų valdymas
3.3. Apriboto užliejimo maršrutų paieškos užklausos zonų valdymas
3.4. Atsako ir užklausos zonų valdymu paremtas maršrutų paieškos metodas
4. MARŠRUTŲ PAIEŠKOS PROTOKOLŲ MODELIAVIMO IR PARAMETRŲ ĮVERTINIMO METODIKA
4.1. Belaidžių tinklų imitacinio modeliavimo programinė įranga
4.2. Užklausos zonų valdymu grįstų maršrutų paieškos protokolų SRF ir LSRF realizacija
4.3. Maršrutų paieškos protokolų tyrimas
4.3.1. MP protokolų modeliavimas stacionariajame Ad Hoc tinkle
4.3.2. MP protokolų modeliavimas mobiliajame Ad Hoc tinkle
4.4. Ad Hoc tinklo eksperimentinių tyrimų stendas
4.5. Ad Hoc tinklų informacijos perdavimo pralaidumo ir vėlinimo eksperimentiniai tyrimai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.