Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ ANALIZĖ
TURINYS
1. NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ ANALIZĖS METODAI
1.1. Frakcinė sudėtis
1.1.1. Naftos frakcinės sudėties nustatymas
1.1.2. Degalų frakcinės sudėties nustatymas
1.2. Tankis
1.2.2. Tankio nustatymas areometru (naftos densimetru)
1.3. Lūžio rodiklis
1.4. Stingimo temperatūra
1.5. Rūgštinis skaičius
1.6. Mineralinės priemaišos
1.6.1. Vandens kiekio nustatymas
1.6.2. Pelenų kiekio nustatymas
1.6.3. Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekio nustatymas
1.6.4. Mechaninių priemaišų naftoje ir jos produktuose nustatymas
1.7. Koksuojamumas
2. DUJŲ ANALIZĖ
2.1. Bendrosios žinios apie dujas
2.2. Dujų mėginio paėmimas
2.3. Dujų tankio nustatymas
2.4. Volumetrinė dujų analizė
2.5. Dujų šiluminės vertės nustatymas
2.6. Dujų ir skysčių chromatografinė analizė
3. NAFTOS DEGALŲ ANALIZĖ
3.1. Bendrosios žinios apie naftos degalus
3.2. Sieros kiekio nustatymas
3.2.1. Bendrosios sieros kiekio nustatymas lempiniu metodu
3.2.2. Bendrosios sieros kiekio nustatymas sudeginant kvarco vamzdelyje
3.2.3. Bandymai su varine plokštele
3.3. Sočiųjų garų slėgio nustatymas
3.4. Skystojo kuro degimo šilumos nustatymas
3.4.1. Reaktyvinių degalų degimo šilumos nustatymas skaičiavimo metodu
3.4.2. Degalų degimo šilumos nustatymas kalorimetru
3.5. Grupinė angliavandenilinė analizė
3.5.1. Anilininis metodas
3.5.2. Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas
3.5.3. n-Parafinų išskyrimas karbamidu
4. ALYVŲ, TEPALŲ IR KIETŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ ANALIZĖ
4.1. Bendrosios žinios apie alyvą
4.2. Alyvos kinematinės klampos nustatymas
4.3. Alyvos klampos priklausomybė nuo temperatūros ir jos įvertinimas
4.4. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūros nustatymas
4.4.1. Pliūpsnio temperatūros nustatymas uždarame tiglyje
4.4.2. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūros nustatymas atvirame tiglyje
4.5. Alyvos molekulinės masės nustatymas
4.6. Žibalo-gazolio ir alyvos frakcijų sudėties analizė
4.6.1. Grupinės sudėties nustatymas
4.6.2. Struktūrinė grupinė analizė
4.7. Dervų ir asfaltenų kiekio nustatymas
4.8. Plastiškųjų tepalų analizė
4.9. Kokso analizė
4.10. Naftos bitumo analizė
4.11. Parafino analizė
5. NAFTOS PERDIRBIMO TECHNOLOG1JOS DARBAI
5.1. Katalizinis krekingas
5.2. Aromatinių angliavandenilių ekstrakcija iš tepalinių frakcijų
5.3. Tepalinių frakcijų deparafinavimas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.