Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TEORINĖS MECHANIKOS SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOČIŲ RINKINYS. KINEMATIKA
TURINYS
PRATARMĖ
KI. Taško kinematika
K1 užduotis. Taško greičio ir pagreičio nustatymas pagal nurodytas judėjimo lygtis
K2 užduotis. Taško judėjimo lygčių sudarymas ir greičio bei pagreičio apskaičiavimas
KI savikontrolės klausimai
KI testai
KII. Standžiojo kūno slinkimas ir sukimasis
K3 užduotis. Standžiojo kūno taškų greičių ir pagreičių apskaičiavimas, kūnui slenkant arba sukantis apie įtvirtintą ašį
K3 savikontrolės klausimai
KII testai
KIII. Sudėtinis taško judėjimas
K4 užduotis. Taško absoliučiojo greičio ir absoliučiojo pagreičio apskaičiavimas, kai keliamasis judėjimas yra slinkimas
K4 savikontrolės klausimai
K5 užduotis. Taško absoliučiojo greičio ir absoliučiojo pagreičio skaičiavimas, kai keliamasis judėjimas yra sukimasis
K5 savikontrolės klausimai
KIII testai
KIV. Plokščiasis kūnojudėjimas
K6 užduotis. Plokščiai judančio kūno taškų greičių skaičiavimas
K6 savikontrolės klausimai
K7 užduotis. Plokščiai judančio mechanizmo kinematinė analizė
K7 savikontrolės klausimai
K8 užduotis. Dviejų laisvės laipsnių plokščiojo daugiagrandžio mechanizmo kinematinė analizė
K8 savikontrolės klausimai
KIV testai
KV. Sferinis kūno judėjimas
K8 užduotis. Standžiojo kūno, riedančio nejudamu paviršiumi ir turinčio nejudantį tašką, taškų greičių ir pagreičių nustatymas
K9 savikontrolės klausimai
KV testai
PAGRINDINĖS KINEMATIKOS FORMULĖS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.