Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ĮMONIŲ VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ PAGRINDAI
TURINYS
ĮVADAS
1. VERSLO PLANO SUDARYMAS
1.1. Verslo idėjų paieška ir vertinimas
1.2. Verslo plano sudarymas
1.3. Veiklai reikalingų išteklių paieška
2. ĮMONIŲ STEIGIMAS
2.1. AB (UAB) steigimas
2.2. Individualiosios įmonės steigimas
2.3. Veiksmai po įmonės įregistravimo
3. ĮMONIŲ BUHALTERINĖ APSKAITA
3.1. Buhalterinės apskaitos sandara
3.2. Pirminiai apskaitos dokumentai
3.3. Bendrasis žurnalas
3.4. Didžioji knyga
3.5. Finansinės atskaitomybės sudarymas
4. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
4.1. Įmonių metinė finansinė atskaitomybė
4.2. Balansas
4.3. Pelno (nuostolių) ataskaita
4.4. Pinigų srautų ataskaita
4.5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
4.6. Aiškinamasis raštas
4.7. Finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui
5. MOKESČIŲ SKAIČIAVIMAS, DEKLARAVIMAS IR MOKĖJIMAS
5.1. Lietuvos mokesčių sistema
5.2. Pelno mokestis (PM)
5.3. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
5.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
5.5. Akcizai
5.6. Mokestis už aplinkos teršimą
5.7. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
5.8. Įmokos į Garantinį fondą
5.9. Nekilnojamojo turto mokestis
5.10. Žemės mokestis
5.11. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
6. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS
6.1. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) būdas
6.2. Produkcijos būdas
6.3. Metų skaičiaus būdas
6.4. Dvigubo balanso būdas
7. GAMINIŲ SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS
7.1. Savikainos rūšys
7.2. Detalės bendrosios gamybos savikainos skaičiavimo pavyzdys
7.3. Detalės pilnutinės savikainos skaičiavimo pavyzdys
7.4. Detalės komercinės savikainos skaičiavimo pavyzdys
8. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS
8.1. Darbuotojų mokami mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos
8.2. Įmonės mokami mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos
9. KREDITO GRĄŽINIMO BŪDAI
9.1. Kredito palūkanos
9.2. Vienkartinio įnašo būdas
9.3. Vienodo dydžio įnašų (linijinis) būdas
9.4. Skirtingo dydžio (periodinių) įnašų būdas
9.5. Amortizacinis (pastoviojo anuiteto) būdas
9.6. Kredito kaina
9.7. Kredito rūšys
10. PROJEKTŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS
10.1. Lūžio taškas
10.2. Atsipirkimo laikas
10.3. Grynoji dabartinė vertė
10.4. Rentabilumo koeficientas
10.5. Vidinė pelno norma
10.6. Santykiniai finansiniai rodikliai
11. ĮMONIŲ STATISTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS
11.1. Šalies statistinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir skelbimas
11.2. Įmonių statistinės informacijos teikimas
12. ĮMONĖS STEIGIMO FINANSINIO VERTINIMO PAVYZDYS
12.1. Verslo idėjos pristatymas ir įgyvendinimo planavimas
12.2. Valdymas ir personalas
12.3. Produkto analizė
12.4. Mokesčiai
12.5. Kaštų struktūra
12.6. Produkto kainos nustatymas
12.7. Finansavimas
12.8. Ūkinės veiklos pradžios balanso sudarymas
12.9. Pelno (nuostolių) ataskaita
12.10. Pinigų srautų planavimas
12.11. Projekto efektyvumo vertinimas
12.12. Rizikos analizė
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.