Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
APSKAITOS IR ANALIZĖS FUNKCIJŲ REALIZAVIMO IMITACINĖSE ĮMONĖSE METODINIAI NURODYMAI
Turinys
Įvadas
1. Imitacinės įmonės apskaita ir finansinė analizė
1.1. Darbo pradžia
1.2. Bendrosios apskaitos informacijos suradimas Didžiosios knygos modulyje
1.3. Gautinų sumų, Mokėtinų sumų, Atsargų, Darbo laiko kontrolės ir Personalo moduliuose informacijos suradimas, analizė ir vertinimas
1.4. Finansinių ataskaitų suradimas, atspausdinimas, išsaugojimas ir sudarymas Didžiosios knygos modulyje
1.5. Informacijos apie ilgalaikį turtą suradimas ir įvedimas
1.6. Informacijos apie periodinius mokėjimus suradimas ir papildymas
2. Naujo gaminio išleidimo imitacinėje įmonėje finansinis pagrindimas
2.1. Apskaitos informacijos, susijusios su nauju gaminiu, suradimas ir naujų operacijų įvedimas
2.2. Informacijos peržiūra ir pokyčių analizė atskiruose moduliuose išleidus naują gaminį
2.3. Įmonės finansinių ataskaitų peržiūra ir analizė iki naujo gaminio išleidimo ir jau jį išleidus
3. Probleminių situacijų sprendimas imitacinėje įmonėje
3.1. Apskaitos klaidų, susijusių su Didžiosios knygos sąskaitų likučiais ir ilgalaikio turto įrašais, taisymas
3.2. Gamybinių pajėgumų trūkumo ir pertekliaus problema
3.3. Mokesčių tarifo pasikeitimas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.