Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
KAI KURIE BIOLOGINIAI GRŪDINĖS ŽALIAVOS FERMENTACIJOS PROCESŲ INHIBITORIAI IR JŲ VERTINIMO ASPEKTAI
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. GRŪDINIŲ JAVŲ MAKROKOMPONENTAI
2. GRŪDINIŲ JAVŲ MIKROKOMPONENTAI
2.1. Endoksilanazės
2.2. Endoksilanazių inhibitoriai
2.3. Inhibitorių įtaka grūdų perdirbimo procesams
3. FUSARIUM METABOLITAI – BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ INHIBITORIAI
3.1. Fusarium genties mikromicetų išplitimas
3.2. Trichotecenų struktūra ir toksiškumas
3.3. Deoksinivalenolio kiekio reguliavimas
4. BIOTECHNOLOGINĖS PRIEMONĖS GRŪDINĖS ŽALIAVOS FERMENTAVIMUI INTENSYVINTI
4.1. Ksilanazės ir jų klasifikacija
4.2. Ksilanazių reikšmė biotechnologijoje
4.3. Technologinės priemonės deoksinivalenolio kiekiui mažinti
5. ENDOKSILANAZIŲ INHIBITORIAI RUGIUOSE IR KVIETRUGIUOSE BEI JŲ ĮTAKA MIKROBINIŲ FERMENTŲ AKTYVUMUI
5.1. Lietuvoje auginamų rugių ir kvietrugių albuminų kokybinė ir kiekybinė sudėtis
5.2. Inhibitorių įtaka mikrobinių endoksilanazių funkcionalumui
5.3. Endoksilanazių aktyvumas rugių ir kvietrugių grūduose
6. KSILANAZIŲ ĮTAKA GRŪDINĖS ŽALIAVOS FERMENTAVIMO EFEKTYVUMUI
6.1. Ksilanolitinių fermentų įtaka bioetanolio gamybai iš sveikų javų grūdų
6.2. Ksilanolitinių fermentų įtaka bioetanolio gamybos iš fuzariozės pažeistų grūdų efektyvumui
7. FUSARIUM TOKSINŲ JAVŲ GRŪDUOSE ĮVERTINIMAS
7.1. Mikotoksinai šalyje auginamų kviečių grūduose
7.2. Fusarium pelėsiu užkrėstų kviečių grūdų nustatymas akustiniu metodu
7.3. Fusarium pelėsiu užkrėstų kviečių grūdų fermentų aktyvumas
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA
KONTROLINIAI KLAUSIMAI
LITERATŪRA
METODINĖ DALIS
KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ BALTYMŲ ANALIZĖ
1. Bendro baltymų kiekio nustatymas
2. Tirpiųjų baltymų nustatymas grūduose
3. Baltymų išskyrimas iš grūdų jonų mainų chromatografijos metodu
4. Tirpiųjų baltymų nustatymas matuojant tirpalo šviesos absorbciją (Layne, 1957)
5. Baltymų elektroforezė
FERMENTINIO AKTYVUMO GRŪDINĖJE ŽALIAVOJE TYRIMO METODAI
1. Ksilanolitinio aktyvumo nustatymas
2. Amilolitinio aktyvumo nustatymas
3. Proteolitinio aktyvumo nustatymas
FERMENTŲ INHIBITORIŲ AKTYVUMO NUSTATYMAS
1. Fermentinių reakcijų kinetika
2. Fermentų inhibitorių aktyvumo nustatymas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.