Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
SRAUTŲ DINAMIKA
TURINYS
ĮVADAS
SANTRUMPŲ ŽODYNĖLIS
1. VIENFAZIAI SRAUTAI IR JŲ DINAMIKA
1.1. Skysčių dinamika
1.2. Hidrostatinis slėgis ir pagrindinės sąvokos, apibūdinančios skysčio tekėjimą
1.3. Skysčio tekėjimo aprašymas Lagranžo ir Eulerio metodais
1.4. Skysčio tekėjimo pobūdis
1.5. Hidrodinaminiai kriterijai ir pagrindinė hidrostatikos lygtis
1.6. Slėgis į indo dugną ir sieneles
1.7. Bernulio lygties interpretavimas
1.8. Bernulio lygties taikymas realiojo skysčio tėkmės čiurkšlei
1.9. Navjė ir Stokso lygtis ir jos taikymo galimybės
1.10. Hageno ir Puazeilio lygtis bei jos taikymo galimybės
1.11. Hidrauliniai nuostoliai, J. Nikuradzės ir Kolbruko-Vaito bandymai
1.12. Hidraulinių nuostolių susidarymas laminariojoje ir turbulentinėje tėkmėje
1.13. Šezi formulė ir jos taikymas hidrauliniams pasipriešinimas skaičiuoti
2. DAUGIAFAZIAI SRAUTAI IR JŲ DINAMIKA
2.1. Daugiafaziai srautai
2.2. Daugiafazių srautų rūšys
2.3. Daugiafazių fluidų srautų tekėjimo režimai
2.3.1. Pasrovinis tekėjimo režimas
2.3.2. Horizontalus tekėjimas
2.3.3. Vertikalus tekėjimas
2.4. Vidutiniai daugiafazių srautų parametrai
2.5. Homogeninių srautų impulso lygtis
2.6. Daugiafazių srautų slėgio nuostolių komponentai
2.6.1. Slėgio nuostoliai dėl trinties
2.6.2. Slėgio nuostoliai dėl pagreičio
2.6.3. Slėgio nuostoliai dėl gravitacijos
2.6.4. Bendri daugiafazių srautų slėgio nuostoliai
2.6.5. Išsklaidytųjų daugiafazių srautų slėgio nuostoliai dėl trinties
2.7. Lockharto ir Martinellio koreliacijos modelis
2.8. Lockharto ir Nelsono koreliacijos modelis
2.9. Burbulų susidarymo ir mechanizmas
2.9.1. Burbulo sudedamosios dalys
2.9.2. Burbulų susidarymas be temperatūrinio efekto
2.9.3. Burbulo stabilumas
2.10. Kavitacija
2.11. Skysčio lašelių ir dujų burbulų susidarymas bei transportavimas
2.12. Skysčių dispergavimo metodai
2.12.1. Lašų smulkinimas
2.12.2. Per antgalį disperguojamos fazės parametrų nustatymas
2.13. Barbotažo hidrodinamika
2.14. Lašelių ir burbuliukų judėjimo terpėje greitis
2.15. Bendra dispersinių sistemų su kietąja faze charakteristika
2.15.1. Nejudantis sluoksnis
2.15.2. Judantis sluoksnis (JS)
2.15.3. Pseudoverdantis sluoksnis (PS)
2.15.4. Dvifazis judėjimas ir pagrindiniai jo parametrai
2.16. Transportavimo sistemos su kietąja faze
2.16.1. Pneumatinio transportavimo būdo ir įrengimų parinkimo bendrieji principai
2.16.2. Pagrindinių pneumatinio transportavimo įrenginių parinkimas
2.17. Pneumatinio transporto skaičiavimas ir įrenginiai
2.17.1. Aeromišinio koncentracijos parinkimas
2.17.2. Transportuojamo srauto greičio ir slėgio skaičiavimas
2.17.3. Aspiracinių (įsiurbiamųjų) pneumatinio transporto sistemų skaičiavimai
2.17.4. Didelės koncentracijos aeruotų srautų skaičiavimas
2.17.5. Pneumatinio latako skaičiavimai
2.17.6. Kietosios medžiagos atskyrimo iš aeromišinio įrenginiai (atskyrikliai): nusodinimo kameros, ciklonai ir separatoriai
2.18. Cemento pneumatinio transportopraktiniai skaičiavimo metodai
2.18.1. Pneumatinio transportavimo vamzdyno skaičiuojamojo ilgio nustatymas
2.18.2. Cemento aeromišinio koncentracijos nustatymas
2.18.3. Pagrindinių pneumatinio transportavimo charakteristikų nustatymas grafiniu būdu
2.18.4. Cemento pneumatinio transporto įrenginių parinkimo ypatumai
2.19. Cemento pramonės užteršto oro valymo įrenginiai ir jų darbo efektyvumo didinimo būdai
2.19.1. Pirmosios oro valymo stadijos įrenginiai: ciklonai ir aspiracinės šachtos
2.19.2. Antrosios oro valymo stadijos įrenginiai: rankoviniai ir elektriniai filtrai
2.19.3. Oro valymo įrenginių darbo efektyvumo didinimo būdai naudojant elektrinę ir mechaninę smulkių dalelių agregaciją
LITERATŪRA
PRIEDAI
Pneumatinio transporto įrengimų techninės charakteristikos
Uždavinių pavyzdžiai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.