Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS
TURINYS
PRATARMĖ
1. ĮVADAS
2.2 Pramoninių nuotekų klasifikavimas
2.3 Pramoninių nuotekų savybės ir jų įtaka
2.4 Pramoninių nuotekų kiekiai ir sudėtis
2.4.1 Maisto pramonės įmonių nuotekos
2.4.2 Popieriaus pramonės įmonių nuotekos
2.4.3 Tekstilės pramonės įmonių nuotekos
2.4.4 Asmeninės higienos priemonių ir farmacijos
2.4.5 Naftos perdirbimo pramonės įmonių nuotekos
2.4.6 Pramoninių nuotekų kiekiai
3. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMO TIKSLAI
3.1 Pramoninių nuotekų valymo tikslų klasifikavimas
3.2 Pramoninių nuotekų valymas, po valymo išleidžiant
3.3 Pramoninių nuotekų valymas, po valymo išleidžiant
3.4 Pramoninių nuotekų valymas, po valymo išleidžiant
3.5 Pramoninių nuotekų valymas, po valymo
3.6 Pramoninių nuotekų valymas, po valymo
3.7 Pramoninių nuotekų valymas
3.8 Pramoninių nuotekų valymas pašalinant
3.9 Pramoninių nuotekų valymas
3.10 Radioaktyvių pramoninių nuotekų valymas
4. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ NEUTRALIZAVIMAS
4.1 Neutralizavimo reakcijų prigimtis
4.2 Pramoninių nuotekų neutralizavimas
5. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ FLOTACIJOS ĮRENGINIAI
5.1 Flotacijos proceso esmė
5.2 Flotacijos būdas orą tiekiant į siurbiamąjį siurblio vamzdį
5.3 Oro slėgio staigus keitimas flotatoriuje
5.4 Flotacija disperguojant orą poringomis medžiagomis
5.5 Flotacija su mechanine oro dispergavimo sistema
5.6 Flotacija su oro pneumatiniu dispergavimu
5.7 Elektroflotacija
5.8 Flotatorių ir elektroflotatorių skaičiavimas
6. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ FILTRAVIMO (KOŠIMO) ĮRENGINIAI
6.1. Pramoninių nuotekų filtravimo savitumai
6.2 Nenutrūkstamai prasiplaunantys filtrai
6.3 Stambiagrūdžiai filtrai
6.4 Suplautiniai filtrai su nepertraukiamu tinklu („Vako“ filtras)
6.5 Filtrai su plūdriais (plūduriuojančiais)
6.6 Filtrų skaičiavimas
7. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ TERMINIO APDOROJIMO ĮRENGINIAI
7.1 Garinimas
7.1.1 Garinimo būdai
7.1.2 Daugialaipsnio garinimo įrenginio skaičiavimas
7.2 Garavimas
7.3 Kristalizacija
7.4 Evaporacija
8. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI
8.1 Biocheminiai vandenvalos procesų pagrindai
8.2 Biologinio pramoninių nuotekų valymo bendrieji principai
8.3 Veikliojo dumblo sistemos pramoninėms nuotekoms valyti
8.4 Ilgo aeravimo aerotankai-maišytuvai su regeneracija
8.5 Daugiapakopė aerotankų sistema
8.6 Biologinis valymas aerotanke su
8.7 Sekos (periodinio veikimo) biologiniai reaktoriai
8.8 Bioplėvelinės sistemos
8.9 Membraniniai bioreaktoriai
8.10 Anaerobiniai biologinio valymo reaktoriai
8.11 Antriniai nusodintuvai
9. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ MEMBRANINIO VALYMO ĮRENGINIAI
9.1 Membraninio atskyrimo technologijų taikymas
9.1.1 Membraninio atskyrimo pagrindai
9.1.2 Membraninio atskyrimo metodai vandens valymo procese
9.1.3 Membraninių technologijų taikymo pavyzdžiai
9.2 Membranų gamybai naudojamos medžiagos
9.3 Membranų savybių apibūdinimas
9.4 Masės pernaša membranose
9.5 Membranų modulių tipai
9.6 Membraninių sistemų technologinės schemos
9.7 Membranų užsikimšimas ir jo prevencija
9.8 Vandens paruošimas prieš valymą
9.9 Membranų valymas ir laidumo atkūrimas
10. KITI PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMO METODAI
10.1 Pramoninių nuotekų sorbcinio valymo metodai
10.2 Ekstrakcija
10.3 Degazacija
11. PRAMONINIŲ NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINIŲ PARAMETRŲ TYRIMAS
11.1 Bendrieji principai
11.2 Sėsdinimo proceso technologinis modeliavimas
11.3 Filtravimo proceso technologinis modeliavimas
11.4 Flotacijos proceso technologinis modeliavimas
11.5 Koaguliacijos proceso technologinis modeliavimas
11.6 Membraninio valymo metodo taikymo
12. MAISTO PRAMONĖS NUOTEKŲ VALYMAS
12.1 Maisto pramonės nuotekų savybės
12.2 Maisto pramonės nuotekų valymas
12.2.1 Maisto pramonės nuotekų parengtinis valymas
12.2.2 Biologinis nuotekų valymas
12.2.3 Bioreaktoriai maisto pramonės nuotekoms valyti
13. NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTŲ NUOTEKŲ VALYMAS
13.1 Naftos produktais užterštų nuotekų klasifikavimas ir šaltiniai įmonėse
13.2 Valymo technologijos
13.3 Pirminio valymo sistemos
13.3.1 Nugriebimo procesas
13.3.2 Gravitacinis skyrimas
13.3.3 Gravitacinių skirtuvų projektavimas
13.3.4 Koalescencinių plokščių skirtuvų projektavimas
13.4 Antrinio valymo sistemos
13.4.1 Cheminis metodas
13.4.2 Slėginė flotacija
13.4.3 Membraninė filtracija
13.4.4 Naftos šalinimas elektriniais metodais
13.4.5 Adsorbcija sorbentais
14. SUNKIAISIAIS METALAIS UŽTERŠTŲ NUOTEKŲ VALYMAS
14.1 Reagentinis metodas
14.2 Sorbciniai metodai
14.2.1 Adsorbcinis metodas
14.2.2 Absorbcinis metodas (jonų mainai)
14.3 Elektrocheminiai metodai
14.3.1 Elektrokoaguliacijos metodas
14.3.2 Elektroflotacijos metodas
14.3.3 Elektrolizės metodas
14.4 Biologinio šalinimo metodas
14.5 Membraninis metodas
TERMINŲ ŽODYNĖLIS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.