Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. SKYSTOSIOS BŪSENOS SILIKATAI
1.1. Silikatų lydalų sandara
1.2. Lydalų vaidmuo silikatinių medžiagų technologijoje
1.3. Silikatų lydalų fizikinės ir cheminės savybės
2. STIKLIŠKOJI BŪSENA, JOS YPATUMAIIR STIKLODAROS PRINCIPAI
2.1. Stikliškosios būsenos apibūdinimas
2.2. Stiklodaros principai
2.2.1. Struktūrinės stiklodaros teorijos
2.2.2. Kinetinė stiklodaros teorija
3. STIKLO ATMAINOS
4. STIKLO STRUKTŪROS
5. STIKLIŠKŲJŲ SILIKATŲ FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
5.1. Kristalizacija
5.2. Klampa
5.3. Tankis
5.4. Tamprumas
5.5. Trapumas
5.6. Kietumas
5.7. Stiprumas
5.8. Šiluminis laidumas
5.9. Šiluminė talpa
5.10. Šiluminis plėtimasis
5.11. Vidiniai įtempiai ir atkaitinimo temperatūros
5.12. Terminis atsparumas
5.13. Cheminis atsparumas
5.14. Šviesos pralaidumas ir absorbcija
5.15. Šviesos lūžimas
5.16. Šviesos atspindys
5.17. Dispersija
5.18. Šviesos sklaida
5.19. Dvejopas spindulių lūžimas
5.20. Elektrinis laidumas
5.21. Dielektrinė skvarba
5.22. Dielektriniai nuostoliai
5.23. Atsparumas elektriniam pramušimui
5.24. Akustinės savybės
5.25. Vakuuminės savybės
6. OKSIDŲ ĮTAKA STIKLO SAVYBĖMS
7. ŽALIAVOS IR ĮKROVA STIKLIŠKIESIEMS SILIKATAMS GAUTI
7.1. Pagrindinės žaliavos
7.1.1. Rūgštinių oksidų žaliavos
7.1.2. Šarminių metalų oksidų žaliavos
7.1.3. Šarminių žemių metalų oksidų žaliavos
7.1.4. Stiklo duženos ir lydluičiai
7.2. Pagalbinės žaliavos
7.2.1. Greitikliai
7.2.2. Skaidrikliai
7.2.3. Drumstikliai
7.2.4. Oksidatoriai ir reduktoriai
7.2.5. Spalvonaika ir spalvonaikiai
7.2.6. Dažai
7.3. Žaliavų apdorojimas
7.4. Įkrova
8. PROCESAI, VYKSTANTYS SILIKATŲ LYDYMO METU
8.1. Stiklo lydymo stadijos
8.2. Stiklo lydkrosnės
8.3. Stiklo lydymo greitis
8.4. Lydalo srovės
8.5. Stiklo lydalo ydos
9. PROCESAI, VYKSTANTYS STIKLO FORMAVIMO METU
9.1. Stiklo gaminių formavimo teoriniai pagrindai
9.2. Stiklo gaminių formavimo būdai
10. PROCESAI, VYKSTANTYS STIKLO TERMINIO APDOROJIMOMETU
10.1. Vidiniai įtempiai
10.2. Stiklo atkaitinimas
10.3. Stiklo grūdinimas
11. PROCESAI, VYKSTANTYS STIKLO MECHANINIO APDIRBIMOMETU
11.1. Stiklo skaldymas, pjaustymas ir grįžimas
11.2. Stiklo šlifavimas
11.3. Stiklo mechaninis poliravimas
12. PROCESAI, VYKSTANTYS STIKLO CHEMINIO APDOROJIMOMETU
12.1. Stiklo cheminis ėsdinimas rūgštimi
12.2. Stiklo cheminis poliravimas
12.3. Stiklo cheminis matinimas
12.4. Stiklo cheminis puošimas
12.5. Stiklo cheminis stiprinimas
12.6. Paviršiniai jonų mainai
13. STIKLO PAVIRŠIAUS PLĖVELIŲ DANGOS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.