Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
POLIMERŲ KOMPLEKSAI
TURINYS
SANTRUMPOS
ĮVADAS
1. POLIMERŲ KOMPLEKSŲ PRIGIMTIS IR SUSIDARYMO PRIEŽASTYS
1.1 Makromolekulių asociacija ir agregacija tirpaluose
1.2 Sąveikos jėgos susidarant polimerų kompleksams
1.3 Vandens struktūra. Hidrofobinės sąveikos esmė
1.4 Polimerų kompleksų gavimo būdai ir tyrimo metodai
2. BENDRIEJI POLIMERŲ KOMPLEKSŲ SUSIDARYMO DĖSNINGUMAI
2.1 Makromolekulių sandaros įtaka polimerų kompleksų susidarymui
2.2 Slenkstiniai reiškiniai susidarant polimerų kompleksams
2.3 Mainų ir pakeitimo reakcijos nestechiometriniuose polimerų kompleksuose
2.4 Antrinių struktūrų susidarymas
3. POLIMERŲ KOMPLEKSŲ TIPAI IR JŲ SAVYBĖS
3.1 Polimerų stereokompleksai
3.2 Vandeniliniais ryšiais stabilizuoti polimerų kompleksai
3.3 Polijonų kompleksai
3.3.1 Stipriųjų polielektrolitų kompleksai
3.3.2 Kompleksai, susidarantys tarp stipriojo ir silpnojo polielektrolitų
3.3.3 Silpnųjų polielektrolitų kompleksai
3.3.4 Poliamfolitų kompleksai
3.3.5 Polielektrolitų tarpusavio sąveikos valdymo principai
3.3.6 Polielektrolitų kompleksų struktūra
3.4 Polimerų krūvio pernašos kompleksai
4. POLIMERO-MAŽAMOLEKULIO JUNGINIO KOMPLEKSAI
4.1 Krūvio pernašos kompleksai
4.2 Molekuliniai polimero kompleksai, stabilizuojami elektrostatinės sąveikos jėgomis
4.3 Vandeniliniais ryšiais stabilizuoti molekuliniai polimero kompleksai
4.4 Molekuliniai polimero kompleksai sudifiliniais mažamolekuliais junginiais
4.5 Įtarpos kompleksai
5. POLIMERŲ KOMPLEKSAI TECHNIKOJE IR GYVOJOJE GAMTOJE
5.1 Polimerų kompleksai medžiagų atskyrimo procesuose
5.2 Polimerų kompleksai tekstilės apdailoje
5.3 Atpažinimo reakcijos polimerų sintezėje ir gyvojoje gamtoje
5.3.1 Matricinė polimerizacija
5.3.2 Molekulinis atpažinimas ląstelėje
LITERATŪROS SĄRAŠAS
DALYKINĖ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.