Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ORGANINIŲ METALŲ JUNGINIŲ CHEMIJA
TURINYS
SUTRUMPINIMAI
Pratarmė
Organinių metalų junginių nomenklatūros principai
1. Organiniai magnio junginiai (R-Mg-Hal)
1.1. Sintezės metodai
1.2. Savybės
1.2.1. Reakcijos su karboniliniais junginiais
1.2.2. Alkilinimo reakcijos
1.2.3. Reakcijos su epoksidais (oksiranais)
1.2.4. Reakcijos su ortoesteriais ir acetaliais
1.2.5. Reakcijos su deguonimi, sieros, fosforo, silicio alavo junginiais
2. Organiniai ličio junginiai (R-Li)
2.1. Sandara
2.2. Sintezė
2.2.1. Alkil- ir arilhalogenidų oksidacinio įterpimo reakcija su metaliniu ličiu
2.2.2. Halogeno-metalo apsikeitimo reakcija
2.2.3. Metalinimo ir tolesnės reakcijos
2.2.3.1. Aromatinių angliavandenilių orto litinimas
2.2.3.2. Heterociklinių junginių metalinimo reakcijos
2.2.3.2.1. Penkianariai heterociklai
2.2.3.2.2. Šešianariai heterociklai
2.2.4. Alkinilličio junginių sintezė
2.2.4.1. Alkinilličio junginių sintezė eliminavimo reakcijomis
2.2.5. Sintezė iš organinių alavo junginių
2.3. Savybės
2.3.1. Organinių junginių deprotonizacija
2.3.1.1. α-Azoto atomu stabilizuoti organiniai ličio junginiai
2.3.1.1.1. Amidai
2.3.1.1.2. Formamidinai
2.3.1.2. α-Deguonies atomu stabilizuoti organiniai ličio reagentai
2.3.1.3. α-Sieros atomu stabilizuoti organiniai ličio reagentai
2.3.1.4. Organinių fosfonio jonų deprotonizacija
2.3.2. Prijungimo reakcijos prie dvigubų C=O ryšių
2.3.2.1. Reakcijos su esteriais, laktonais ir amidais
2.3.2.2. Reakcijos su CO2, CS2 ir karbonatais
2.3.2.3. Reakcijos su karboksirūgštimis
2.3.2.4. Reakcijos su ketenais ir izocianatais
2.3.2.5. Reakcijos su ketonais ir aldehidais
2.3.3. Reakcijos su C-N dvigubaisiais ir trigubaisiais ryšiais
2.3.3.1. Reakcijos su iminais, nitrilais ir izonitrilais
2.3.4. Reakcijos su acetaliais ir eteriais
2.3.5. Permetalinimo reakcijos
3. Organiniai vario junginiai
3.1. Sandara
3.2. Savybės
3.2.1. Alkilinimo reakcijos
3.2.2. Ketonų sintezė
3.2.3. Reakcijos su α,β-nesočiaisiais karboniliniais junginiais
3.2.4. Mišrūs kupratiniai regentai ir jų reakcijos
4. Organiniai alavo junginiai
4.1. Halogenstananų sintezė ir struktūra
4.2. Halogenstananų savybės
4.3. Stananų sintezė
4.4. Alavo apsikeitimo ličiu reakcija
4.5. Radikalinis bromgrupės pakeitimas vandeniliu, naudojant Bu3SnH
4.6. C-C ryšio sudarymo reakcija, dalyvaujant Bu3SnH
4.6.1. Koncentracijos efektas
4.6.2. Ribinių orbitalių efektas
4.6.3. Elektrofiliniai radikalai
4.6.4. Ciklizacijos reakcijos
5. Paladžio(0) junginiai - organinių reakcijų katalizatoriai
5.1. Paladžio junginiai, kompleksai ir ligandai, naudojami organinėje sintezėje
5.2. Metalų oksidacijos laipsnis kompleksuose
5.3. Kompleksų dn žymėjimas
5.4. Kompleksų stabilumas. 18 ir 16 elektronų taisyklė
5.5. Ryšio prigimtis
5.6. Katalizuojamų Pd(0) junginiais reakcijų pagrindinės stadijos
5.6.1. Oksidacinio prisijungimo reakcija
5.6.2. Įterpimo reakcija
5.6.3. Permetalinimo (transmetalinimo) reakcijos
5.6.4. Katalizuojamų Pd(0) junginiais reakcijų paskutinės stadijos
5.6.4.1. Redukcinio eliminavimo reakcija
5.6.4.2. β-Vandenilio atomo eliminavimas
5.7. Hecko reakcija
5.8. Paladžio(0) katalizuojamos reakcijos su alilo elektrofilais
5.8.1. Cikloprisijungimo reakcijos, katalizuojamos paladžiu(0)
5.9. Paladžio(0) katalizuojamos reakcijos su 1,3- ir 1,4-dieniniais angliavandeniliais
5.10. Organinių metalų junginių kopuliavimo reakcijos su halogenidais
5.10.1. Stille reakcija
5.10.2. Suzuki reakcija
5.10.3. Sonogashira reakcija
5.10.4. o-Halogenanilinų reakcija su dipakeistais etinais. 2,3-Dipakeistų indolų sintezė
5.10.5. Kumada reakcija
5.10.6. Negishi reakcija
5.11. Karbonilinimo reakcija
6. Organiniai boro junginiai
6.1. Sandara, sintezė
6.2. Savybės
6.2.1. Hidroborinimo reakcija
6.2.2. Alkilboranų izomerizacija
6.2.3. Hidroborinimo reakcijoje naudojami alkilboranai
6.2.4. Alkilboranų oksidavimas
6.2.5. Boranų reakcijos, susidarant C-N ir C-C ryšiams
6.2.6. Protonolizės reakcija
6.2.7. Halogenolizė
6.2.8. Karbonilinimo reakcija
6.2.9. Cianidinimo reakcija
6.2.10. (E)-Alkenų sintezė
6.2.11. (Z)-Alkenų sintezė
6.2.12. Alkinų sintezė
6.2.13. Alilboranai
6.2.13.1. Alilboranų reakcijos su aldehidais
6.2.14. Vilnilborino esterių (enoleterių) reakcijos su karboniliniais junginiais
7. Silicio organiniai junginiai
7.1. Sintezė
7.1.1. Organiniai silanoliai ir silikonai
7.1.2. Kiti junginiai, turintys fragmentus -R2Si-E- (E = S, N)
7.2. Savybės
7.2.1. Alkinilsilanų reakcijos su elektrofilais
7.2.2. Arilsilanų reakcijos su elektrofilais
7.3. Vinilsilanai
7.3.1. Sintezė
7.3.2. Savybės
7.4. Alilsilanai
7.4.1. Sintezė
7.4.2. Savybės
7.5. Brooko persigrupavimas
7.6. Acilsilanai
7.6.1. Sintezė
7.6.2. Savybės
7.7. Enoliniai silileteriai
7.7.1. Sintezė
7.7.2. Savybės
7.7.3. 2-Trimetilisililoksi-1,3-butadienai
7.7.4. Mišrūs sililketenacetaliai
7.8. Alkenų sintezė (Petersono reakcija)
Naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.