Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
KIETOJO KŪNO CHEMIJOS LABORATORINIAI DARBAI
TURINYS
PRATARMĖ
Kietų plonasluoksnių darinių sintezė iš metalorganinių junginių garų fazės (MOCVD)
1. Įvadas
1.1. MOCVD principas
1.2. Lakios medžiagos
1.3. Nusodinimo sąlygų įtaka
1.4. Impulsinis injekcinis CVD
1.5. PICVD reaktorius
1.6. Impulsinio injekcinio CVD reaktoriaus nusodinimo eiga
2. Darbo aprašymas
2.1. Y2O3 oksido nusodinimas
2.1.1. Lakaus Y metaloorganinio komplekso tirpalo paruošimas
2.1.2. Padėklų paruošimas
2.1.3. Y2O3 nusodinimo sąlygos
2.2. Nusodintų Y2O3 plėvelių tyrimas
2.2.1. Nusodinimo tolygumo ir augimo greičio įvertinimas
3. Literatūra
Aukštatemperatūrio superlaidininko YBa2Cu3O7–x plonų sluoksnių nusodinimas MOCVD būdu ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. Plonų sluoksnių savybės ir pritaikymo sritys
2. Darbo aprašymas
2.1. Plono YBa2Cu3O7–x sluoksnio nusodinimas
2.1.1. Lakių Y, Ba, Cu metalo organinių kompleksų tirpalo paruošimas
2.1.2. Padėklų paruošimas
2.1.3. Reaktoriaus paruošimas nusodinti
2.1.4. Nusodinimo sąlygos
2.1.5. Nusodinimo eiga
2.2. Nusodinto sluoksnio tyrimas rentgeno spindulių difrakcija
2.3. Sluoksnio paviršiaus tyrimas
2.4. Sluoksnio elektrinių savybių tyrimas
2.4.1. Krizinės temperatūros nustatymas
2.4.2. Krizinio srovės tankio nustatymas
2.4.3. Matavimo aparatūra
2.4.4. Krizinės temperatūros nustatymo eiga
2.4.5. Krizinės srovės nustatymo eiga
2.5. Sluoksnio storio nustatymas
3. Literatūra
Magnetovaržinių La1–xSrxMnO3 sluoksnių nusodinimas MOCVD būdu ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. Magnetovaržinės medžiagos. Jų savybės, taikymo sritys
2. Darbo aprašymas
2.1. Plono La1–xSrxMnO3 sluoksnio nusodinimas ant LaAlO3 padėklo
2.1.1. Lakiųjų La, Sr ir Mn metalorganinių kompleksų tirpalo ruošimas
2.1.2. Padėklų ruošimas
2.1.3. Reaktoriaus paruošimas nusodinti
2.1.4. Nusodinimo sąlygos
2.1.5. Nusodinimo eiga
2.1.6. Nusodinto sluoksnio tyrimas rentgeno spindulių difrakcija
2.1.7. Sluoksnio paviršiaus tyrimas
2.1.8. La1–xSrxMnO3 plėvelių elektrinių savybių tyrimas
2.1.8.1. La1–xSrxMnO3 plėvelių varžos priklausomybė nuo temperatūros. Krizinė temperatūra
2.1.9. Nusodinto La1–xSrxMnO3 plėvelės storio nustatymas
3. Literatūra
Saulės elemento gaminimas ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. Dažais jautrinti saulės elementai
2. Darbo aprašymas
2.1. [Bu4N]2[Ru(4-karboksi-4-karboksilato-2,2-bipiridin)2(NCS)2] sintezė
2.1.1. Bis(2-metilpropil)-2,2-bipiridin-4,4-dikarboksilato (iBudcbpy) sintezė
2.1.2. cis-[Ru(iBu2dcbpy)2(NCS)2] sintezė
2.1.3. [Bu4N]2[Ru(4-karboksi-4-karboksilato-2,2-bipiridin)2(NCS)2] (N719) sintezė
2.2. Stiklo cheminis padengimas elektrai laidžiu oksido sluoksniu
2.3. Nanokristalinio TiO2 sluoksnio formavimas ant laidžiu oksidu padengto stiklo plokštelės paviršiaus
2.4. TiO2 sluoksnio jautrinimas dažu
2.5. Saulės elemento sumontavimas
2.6. Saulės elemento charakteristikų tyrimas
3. Literatūra
Nanokristalinio Y2O3:
1. Įvadas
1.1. Fotoliuminescencija
1.2. Y2O3:Eu fosforas
1.3. Y2O3:Eu fosforo dalelių dydžio nustatymas iš rentgenodifrakcinių spektrų
2. Darbo aprašymas
2.1. Y2O3:Eu fosforo sintezė
2.2. Y2O3:Eu fosforo miltelių analizė rentgeno difraktometru
3. Literatūra
Kuro elemento gaminimas ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. Medžiagos ir reagentai
2. Darbo aprašymas
2.1. Kuro elemento pagaminimas
2.2. Kuro elemento tyrimas
3. Literatūra
Kadmio selenido CdSe kvantinių taškų nanodalelių gavimas ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. CdSe nanodalelių adsorbcijos ir emisijos spektrai
2. Darbo aprašymas
2.1. Kadmio selenido CdSe kvantinių taškų nanodalelių sintezė.
2.2. Kadmio selenido nanodalelių dydžio nustatymas
3. Literatūra
F-centrų pagaminimas ir tyrimas
1. Įvadas
1.1. F-Centrų gavimas, naudojant rentgeno spinduliuotę
2. Darbo aprašymas
2.1. F-centrų gavimas
2.2. F-centrų būdingų savybių tyrimas
3. Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.