Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
HETEROGENINIŲ SISTEMŲ TERMODINAMIKA
TURINYS
PRATARMĖ
I. Realiosios dujos, garai, skysčiai
1. Realiųjų dujų termodinaminės savybės
1.1. Kondensacija ir kriziniai parametrai
1.2.2. Diteriči lygtis
1.2.3. Bertlo lygtis
1.2.4. Redlicho-Kvongo lygtis
1.2.5. Benedikto-Vebo-Rubino lygtis
1.2.6. Virialinė (Kamerlingo-Oneso) lygtis
1.3. Realiųjų dujų termodinaminės funkcijos
2. Skysčių p – V – T lygtys ir jų naudojimas
2.1. Gano-Jamados lygtis
2.2. Jeno-Vudso lygtis
3. Lakumas ir jo nustatymo metodai
3.1. Grafiniai lakumo nustatymo metodai
3.2. Analitiniai lakumo nustatymo metodai
3.3. Lakumas kondensuotose fazėse
4. Realiųjų dujų mišiniai
5. Vienkomponentės heterogeninės sistemos. Garų slėgis ir grynųjų skysčių garavimo šiluma
5.1. Pusiausvyros sąlygos
5.2. Integruotos Klauzijaus-Klapeirono lygtys ir jų naudojimas
5.3. Garų slėgio skaičiavimo lygtys ir jų naudojimas
5.3.1. Pitcerio lygtis
5.3.2. Antuano lygtis
5.3.3. Ridelio lygtis
5.3.4. Ridelio-Planko-Milerio lygtis
5.4. Grynųjų skysčių garavimo šilumos skaičiavimo būdai
II. Neelektrolitų tirpalų termodinamika
1. Pusiausvyros sąlygos daugiakomponentinėje heterogeninėje sistemoje. Gibso-Diuhemo lygtys
2. Garų ir skysčių pusiausvyra idealiuosiuose tirpaluose. Raulio lygtis ir jos naudojimas
2.1. Dvikomponentė (binarinė) sistema pastovioje temperatūroje
2.2. Dvikomponentė (binarinė) sistema pastoviame slėgyje
2.3. Daugiakomponentė sistema
3. Realieji tirpalai. Aktyvumas ir aktyvumo koeficientas
3.1. Garų ir skysčio pusiausvyra realiosiose binarinėse sistemose
3.1.1. Sistemos su neribotai tirpiais komponentais
3.1.2. Sistemos su ribotai tirpiais komponentais
3.1.3. Kai kurių binarinių sistemų diagramų analizė ir naudojimas
3.2. Garų ir skysčio pusiausvyra realiosiose daugiakomponentėse sistemose
4. Dujų tirpumas skysčiuose
5. Kietųjų neelektrolitų tirpumas skysčiuose
III. Fazių pusiausvyra druskų sočiuosiuose tirpaluose
1. Fazių pusiausvyra ir jos vaizdavimas
2. Kai kurių binarinių diagramų analizė ir naudojimas
3. Trikomponenčių sistemų diagramų analizė ir naudojimas
3.1. Trikomponentės sistemos diagramos be kristalhidračių
3.2. Trikomponentės sistemos diagramos su kristalhidračiais
IV. Pusiausvirųjų ir heterogeninių reakcijų termodinamika
1. Cheminių reakcijų pusiausvyros konstanta ir Gibso energija
2. Pusiausvyros konstantos priklausomybė nuo temperatūros. Integruotos Vant Hofo lygtys ir jų naudojimas
3. Reakcijos kondensuotose sistemose. Nersto lygtis. Skaičiavimai absoliučiųjų entropijų metodu
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.