Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
CHEMINIŲ REAKCIJŲ INŽINERIJA
TURINYS
ĮVADAS
1. KINETINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
1.1. Svarbiausios cheminės kinetikos sąvokos
1.2. Reakcijos laipsnio nustatymas
1.2.1. Reakcijos laipsnio nustatymas integravimo metodu
1.2.2. Reakcijos laipsnio nustatymas pusperiodžių metodu
1.2.3. Reakcijos laipsnio nustatymas diferencijavimo metodu
1.2.4. Metodų palyginimas reakcijos laipsniui nustatyti
1.3. Reakcijos aktyvacijos energijos nustatymas
1.4. Sudėtinės reakcijos
1.4.1. Sudėtinių reakcijų tipai
1.4.2. Sudėtinių reakcijų kinetikos analizė
1.4.2.1. Pusiausvirosios būsenos metodas
1.4.2.2. Nuostoviosios būsenos metodas
1.5. Reakcijų, vykstančių tirpaluose, dėsningumai
1.5.1. Tirpiklio įtaka reakcijos greičiui
1.5.2. Joninės jėgos įtaka reakcijos greičiui
1.6. Bendrieji principai reakcijos mechanizmui įvertinti
2. CHEMINIŲ REAKCIJŲ SRAUTE KINETIKA
2.1. Cheminių reakcijų vyksmo pramoniniuose reaktoriuoseypatumai
2.2. Idealiųjų reaktorių tipai ir charakteristikos
2.2.1. Periodinio veikimo idealiojo sumaišymo reaktorius
2.2.2. Nuolatinio veikimo idealiojo išstūmimo reaktorius
2.2.3. Nuolatinio veikimo idealiojo sumaišymo reaktorius
2.3. Sudėtinių reakcijų kinetika nuolatinio veikimo reaktoriuose
2.3.1. Nuosekliosios reakcijos idealiojo išstūmimo ir idealiojo sumaišymoreaktoriuose
2.3.2. Lygiagrečiosios reakcijos idealiojo išstūmimo ir idealiojo sumaišymoreaktoriuose
2.4. Srautų dinamika cheminiuose reaktoriuose
2.5. Cheminių reaktorių klasifikacija
2.6. Bendrosios žinios apie cheminių reaktorių projektavimą
3. HOMOGENINIAI KATALIZINIAI PROCESAI
3.1. Bendrosios žinios
3.2. Homogeninės katalizės bendrieji dėsningumai
3.3. Rūgštinė ir bazinė katalizė
3.4. Fermentinių reakcijų kinetikos ypatumai
4. Heterogeniniai kataliziniai procesai
4.1. Bendrosios žinios
4.2. Difuzija
4.3. Adsorbcija
4.3.1. Adsorbcijos izotermės
4.3.1.1. Dviejų parametrų izotermės.
4.3.1.2. Trijų parametrų izotermės.
4.3.1.3. Polimolekulinės fizikinės adsorbcijos izotermės.
4.3.2. Adsorbcijos kinetiniai modeliai
4.4. Difuziniai procesai, vykstant heterogeninei katalizei
4.4.1. Pirmojo laipsnio reakcija cilindro formos poroje
4.4.2. Difuzijos įtakos reakcijos greičiui nustatymas
4.5. Heterogeninės katalizės bendrasis mechanizmas
4.5.1. Monomolekulinių reakcijų kinetika
4.5.2. Bimolekulinių reakcijų kinetika
4.5.2.1. Lengmiūro ir Hinšelvudo mechanizmas.
4.5.2.2. Eli-Ridelo mechanizmas.
4.6. Heterogeninės katalizės procesų reaktoriai
5. HETEROGENINIAI NEKATALIZINIAI PROCESAI
5.1. Cheminės reakcijos, kuriose dalyvauja kietosios fazės
5.2. Kinetiniai modeliai
5.2.1. Dalelės su nesureagavusiu branduoliu modelis
5.2.1.1. Pastovaus dydžio sferinės dalelės.
5.2.1.2. Kintamojo dydžio sferinės dalelės.
5.2.1.3. Ribojančiosios stadijos nustatymas.
5.3. Heterogeninių nekatalizinių procesų reaktoriai
SANTRUMPOS IR SIMBOLIAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.