Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Antrinis naftos perdirbimas. Kuro gamyba
TURINYS
Įvadas
1. TERMINIAI PROCESAI
1.1. Terminis krekingas
1.1.1. Terminio krekingo sąlygos
1.1.2. Žaliava
1.1.3. Temperatūra ir trukmė
1.1.5. Krekingas su recirkuliacija
1.2. Visbrekingas
1.2.1. Visbrekingo reaktorių apskaičiavimas
1.2.1.1. Visbrekingo vamzdinio reaktoriaus apskaičiavimas
1.3. Koksavimas
1.4. Pirolizė
1.4.1. Pirolizės proceso sąlygos
1.4.2. Pirolizės krosnys
1.4.3. Pirolizės krosnių technologiniai skaičiavimai
2. KATALIZINIAI PROCESAI
2.1. Katalizinis krekingas
2.1.1. Katalizinio krekingo liftreaktoriaus ir regeneratoriaus konstrukcija ir darbas
2.2. Katalizinis reformingas
2.2.1. Tikslas
2.2.2. Žaliava
2.2.3. Reakcijos
2.2.4. Katalizatoriai
2.2.5. Katalizinio reformingo sąlygos
2.2.7. Vandenilio slėgis ir cirkuliacijos kartotinumas
2.2.8. Santykinis tūrinis žaliavos debitas
2.2.9 Katalizinio reformingo reaktorių bloko apskaičiavimas
2.2.10. Katalizinio reformingo šilumos balansas
2.2.11. Reformingo reaktoriaus su nejudančio katalizatoriaus įkrova matmenų apskaičiavimas
2.2.12. Slėgio nuostolių dėl hidraulinio pasipriešinimo apskaičiavimas reformingo reaktoriaus įkrovo
2.3. Hidrogenizaciniai procesai
2.3.1. Hidrogenizacinis valymas
2.3.1.1. Sieringųjų junginių hidrogenolizės termodinamika
2.3.1.2. Hidrogenizacijos katalizatoriai
2.3.1.3. Katalizatoriaus dezaktyvacija
2.3.1.4. Hidrogenizacinio valymo sąlygos
2.3.1.5. Naftos frakcijų hidrogenizacinis valymas
2.3.1.6. Hidrovalymo reaktoriai
2.3.1.7. Dyzelino hidrogenizacinio valymo reaktorius
2.3.1.8. Hidrovalymui reikalingo katalizatoriaus kiekio apskaičiavimas
2.3.1.9. Reaktoriaus matmenų apytikslis apskaičiavimas
2.3.2. Hidrokrekingas
2.4. Izomerizacija
2.4.1. n-Butano izomerizacija
2.4.2. Lengvosios benzino frakcijos izomerizacijos įrenginio technologinė schema ir darbo režimas (P
2.5. Alkilinimas
2.5.1. Alkilinimo reaktoriai
2.5.2. Technologiniai alkilinimo skaičiavimai
2.5.3. Alkilinimo medžiagų balanso apskaičiavimas
2.5.4. Izobutano alkilinimo butilenais medžiagų balansas
2.5.5. Alkilinimo su ceolitiniu katalizatoriumi („Alkilen“ procesas)
2.6. Oligomerizacija
2.6.1. Proceso sąlygos
2.7. Oksigenatų gamyba
2.7.1. Metiltretbutileterio sintezė
2.7.2. Diizopropileterio sintezė
2.8. Vandenilio gamyba
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.