Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ELEKTROS MAŠINŲ TRIUKŠMAI IR VIBRACIJOS
PRATARMĖ
TURINYS
1. BENDROSIOS ŽINIOS IR TERMINAI
2. ELEKTROS MAŠINŲ TRIUKŠMŲ IR VIBRACIJŲ ŠALTINIAI
3. TRIUKŠMŲ IR VIBRACIJŲ SKAIČIAVIMAS
3.1. Įžanga
3.2. Vienos masės virpesių sistema
3.3. Dviejų masių virpesių sistema
3.4. Trijų masių virpesių sistema
3.5. Elektromagnetinių jėgų sužadintų elektros mašinų statorių vibracijos
3.6. Elektros mašinos korpuso spinduliuojamas magnetinis triukšmas
4. ELEKTROS MAŠINŲ MAGNETINIO POBŪDŽIO TRIUKŠMAS
4.1. Magnetinis laukas oro tarpe ir jo dedamosios
4.2. Spindulinės elektromagnetinės jėgos
4.3. Liestinės elektromagnetinės jėgos
4.4. Elektros mašinos darbo režimo įtaka magnetinio triukšmo lygiui
4.5. Narvelinio rotoriaus dantų skaičiaus parinkimas
4.6. Dantų įstrižumo įtaka triukšmų ir vibracijų lygiui
4.7. Ekscentriciteto įtaka elektros mašinos magnetiniam triukšmui ir vibracijoms
4.8. Elektros mašinos magnetolaidžio įsotinimas
4.9. Srovės netolygaus pasiskirstymo apvijose su keliomis lygiagrečiomis šakomis įtaka
4.10. Prijungimo įtampos ir srovių nesinusiškumo įtaka magnetiniam triukšmui ir vibracijoms
4.11. Statoriaus apvijos nesimetriškų fazinių srovių įtaka magnetinių vibracijų lygiui
4.12. Magnetostrikcijos reiškinys
4.13. Technologinių ir konstrukcijos parametrų įtaka magnetiniam triukšmui ir vibracijoms
4.14. Sinchroninių mašinų magnetinis triukšmas ir vibracijos
4.15. Nuolatinės srovės mašinų magnetinis triukšmas ir vibracijos
4.16. Elektromagnetinių jėgų statoriaus vibracijų formų eilės numerių ir dažnių nustatymo bendrasis atvejis
4.17. Aukštesniųjų magnetinio lauko harmonikų sumažinimo būdai
5. MECHANINIO POBŪDŽIO TRIUKŠMAI IR VIBRACIJOS
5.1. Guolių triukšmas ir vibracijos
5.2. Šepečių triukšmas
5.3. Guolių ir šepečių triukšmo sumažinimas
6. AERODINAMINIO POBŪDŽIO TRIUKŠMAS
6.1. Aerodinaminis triukšmas
6.2. Ventiliatoriaus keliamas triukšmas
6.3. Rotoriaus sukimosi keliamas triukšmas
6.4. Aerodinaminio triukšmo sumažinimo būdai
7. TRANSFORMATORIŲ TRIUKŠMAS
8. ROTORIŲ ŠVYTAVIMAS
9. ELEKTROS MAŠINŲ VIBROIZOLIACIJA
9.1. Vibroizoliacljos efektyvuvas
9.2. Elektros mašinų su amortizatoriais savųjų virpesių dažniai
10. MAŽOS GALIOS ELEKTROS MAŠINŲ TRIUKŠMAI IR VIBRACIJOS
11. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS MAŠINŲ TRIUKŠMŲ IR VIBRACIJŲ LYGIUI
12. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ TRIUKŠMŲ IR VIBRACIJŲ SKAIČIAVIMAS
12.1. Trifazio asinchroninio variklio magnetinių triukšmų ir vibracijų skaičiavimas
12.1.1. Statoriaus ir rotoriaus lauko harmonikų eilės numeriai
12.1.2. Statoriaus ir korpuso standis (ilgio vienetui). Savieji dažniai
12.1.3. Sąveikaujančių magnetinio lauko harmonikų atranka
12.1.4. Lauko harmonikų amplitudės
12.1.5. Virpesių amplitudės. Vibrogreitis
12.1.6. Triukšmų lygiai
12.2. Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi magnetinių vibracijų skaičiavimas
12.2.1. Dantų harmonikomis, sužadintų vibracijų skaičiavimas
12.2.2. Aukštesniosiomis magnetovaros harmonikomis sužadintos vibracijos
12.3. Sinchroninių variklių mechaninių vibracijų skaičiavimas
12.4. Asinchroninių variklių ventiliacinio triukšmo skaičiavimas
12.5. Asinchroninių variklių triukšmų ir vibracijų lygio analizė
12.5.1. Asinchroninių variklių triukšmų ir vibracijų lygio normos
12.5.2. AIR serijos asinchroninių variklių triukšmų lygis
13. TRIUKŠMŲ IR VIBRACIJŲ MATAVIMAS
13.1. Garso laukas apie mašiną
13.2. Garso galios matavimas laisvojo garso lauke
13.3. Garso galios matavimas pusiau reverberacinėje patalpoje
13.4. Triukšmų matavimas reverberacinėje patalpoje
13.5. Vibracijų matavimas
13.6. Triukšmų matavimas laisvojo garso lauke ant atspindinčios garsą plokštumos
14. DIDELĖS GALIOS ELEKTROS MAŠINŲ VIBRACINIS AKTYVUMAS KONKREČIAIS PAVYZDŽIAIS
14.1. Turbogeneratoriaus vibracinis aktyvumas
14.2. Didelės galios asinchroninio variklio vibracinis aktyvumas
LITERATŪRA
PRIEDAI
1. Priedas
2. Priedas
3. Priedas
4. Priedas
5. Priedas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.