Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įžanga
1. TIESIOGINIŲ IR NETIESIOGINIŲ MATAVIMŲ PAKLAIDŲ ĮVERTINIMAS
2. ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMAS IR MATAVIMO PAKLAIDOS
3. ATVUDO MAŠINA
4. KŪNŲ LAISVOJO KRITIMO PAGREIČIO NUSTATYMAS
5. KIETOJO KŪNO SUKAMOJO JUDĖJIMO TYRIMAS
6. MAKSVELIO SVYRUOKLĖS INERCIJOS MOMENTAS
7. FIZINĖS SVYRUOKLĖS SVYRAVIMŲ TYRIMAS
8. INERCIJOS MOMENTO NUSTATYMAS SUKAMĄJA SVYRUOKLE
9. KULKOS GREIČIO NUSTATYMAS SUKAMĄJA SVYRUOKLE
10. ŠLYTIES MODULIO NUSTATYMAS IŠ SUKAMŲJŲ SVYRAVIMŲ PERIODO
11. SPYRUOKLINĖS SVYRUOKLĖS SVYRAVIMŲ TYRIMAS
12. STYGOS SVYRAVIMŲ TYRIMAS
13. GARSO GREIČIO STRYPUOSE MATAVIMAS STOVINČIŲJŲ BANGŲ METODU
14. ULTRAGARSO GREIČIO ORE IR ORO MOLINIŲ ŠILUMŲ SANTYKIO NUSTATYMAS
15. GARSO GREIČIO ORE NUSTATYMAS BANGŲ INTERFERENCIJOS METODU
16. SKYSČIO ADIABATINĖS SPŪDOS TYRIMAS ULTRAGARSU
17. KIETOJO KŪNO TEMPERATŪRINIO ILGĖJIMO KOEFICIENTO NUSTATYMAS
18. KIETŲJŲ KŪNŲ JUNGO MODULIO NUSTATYMAS
19. TEMPERATŪRINIO DUJŲ SLĖGIO KOEFICIENTO NUSTATYMAS
20. ORO MOLINIŲ ŠILUMŲ SANTYKIO CP /CV NUSTATYMAS
21. SKYSČIŲ KLAMPOS KOEFICIENTO PRIKLAUSOMYBĖS NUO TEMPERATŪROS TYRIMAS
22. SKYSTŲ TIRPALŲ PAVIRŠINĖS ĮTEMPTIES KOEFICIENTO PRIKLAUSOMYBĖS NUO KONCENTRACIJOS TYRIMAS
23. ENTROPIJOS POKYČIO NUSTATYMAS KAITINANT IR IŠLYDANT KRISTALINĮ KŪNĄ
24. METALŲ ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO NUSTATYMAS
25. DIELEKTRIKO ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTO NUSTATYMAS
26. ELEKTROSTATINIO LAUKO TYRIMAS
27. DIELEKTRIKŲ ELEKTRINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
28. SEGNETOELEKTRIKŲ POLIARIZACIJOS TYRIMAS
29. METALŲ VARŽOS TEMPERATŪRINĖS PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS
30. TERMOELEKTRONINĖS EMISIJOS REIŠKINIO TYRIMAS
31. ELEKTRONO SAVITOJO KRŪVIO NUSTATYMAS (Tomsono būdu)
32. ELEKTRONO SAVITOJO KRŪVIO NUSTATYMAS (Bušo metodu)
33. SKYSTŲ DIELEKTRIKŲ DIELEKTRINĖS SKVARBOS NUSTATYMAS
34. BIO IR SAVARO DĖSNIO TAIKYMAS MATUOJANT ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO HORIZONTALIĄJĄ KOMPONENTĘ
35. ELEKTRONO SAVITOJO KRŪVIO NUSTATYMAS MAGNETRONU
36. ELEKTROS KRŪVIO TVERMĖS DĖSNIO TIKRINIMAS
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.