Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. TARPTAUTINIŲ ATSISKAITYMŲ ESMĖ IR JŲ ATSPINDĖJIMAS ŠALIES MOKĖJIMŲ BALANSE
1.1. Tarptautinės prekybos ir tarptautinių atsiskaitymų samprata
1.2. Šalies mokėjimų balansas
1.2.1. Šalies mokėjimų balanso apibūdinimas
1.2.3. Dvigubo įrašo mokėjimų balanse principas
Papildoma medžiaga
2. TARPTAUTINIŲ ATSISKAITYMŲ RIZIKA
2.1. Šalies rizika
2.2. Šalies rizikos įvertinimo informaciniai šaltiniai
2.2.1. Šalies rizikos indeksai
2.2.2. Kredito institutai
2.2.3. Forfeitingo kompanijos
2.2.4. Valstybinis eksporto draudimas
2.2.5. Kiti informacijos šaltiniai
2.3. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika
2.3.1. Ekonominė rizika eksporte
2.3.2. Ekonominė rizika importe
2.3.3. Informacijos šaltiniai ekonominei rizikai įvertinti
2.4. Valiutos kurso pasikeitimo rizika
2.5. Elgsenos strategijos rizikos atžvilgiu
Papildoma medžiaga
3. VALIUTOS KURSAS IR VALIUTŲ KEITIMO SISTEMOS
3.1. Operacijų užsienio valiuta būtinumas
3.2. Valiutos kurso sąvoka
3.2.1. Dabartinė valiutų rinka: esamasis kursas ir kryžminis kursas
3.2.2. Valiutos kurso nustatymo būdai
3.2.3. Valiutos pirkimo ir pardavimo kursai
3.2.4. Devizų ir banknotų kursai
3.2.5. Spekuliacija ir arbitražas
3.3. Valiutos kursą veikiantys veiksniai
3.4. Valiutos kurso sistemos
3.5. Skirtingų valiutos kursų sistemų palyginimas
3.6. Valiutos kurso pasikeitimai: revalvacija ir devalvacija
3.6.1. Revalvacija
3.6.2. Devalvacija
Papildoma medžiaga
4. IŠANKSTINIAI, PASIRINKIMO IR ATEITIES SANDORIAI VALIUTA
4.1. Išankstinis keitimo kursas ir išankstiniai sandoriai
4.1.1. Išankstinio sandorio esmė ir formos
4.1.2. Premija, diskontas ir paritetas: apibūdinimas ir apskaičiavimas
4.1.3. Išankstinį kursą veikiantys veiksniai
4.1.4. Išankstinio pasirinkimo sandorio kursų nustatymas
4.1.5. Išankstinio sandorio kaštų apskaičiavimas
4.1.6. Išankstinio sandorio uždarymas
4.1.7. Išankstinio sandorio pratęsimas
4.2. Valiutos pasirinkimo sandoriai
4.2.1. Valiutos pasirinkimo sandorių apibūdinimas
4.2.2. Pasirinkimo sandorių rūšys
4.2.3. Pasirinkimo sandorio premija
4.2.4. Valiutos pasirinkimo sandorių panaudojimas draudžiant valiutos riziką
4.2.5. Išankstinio valiutinio sandorio ir pasirinkimo sandorio palyginimas
4.3. Valiutos ateities sandoriai
Papildoma medžiaga
5. KITI VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO RIZIKOS DRAUDIMO INSTRUMENTAI
5.1. Valiutos kurso pasikeitimo rizikos perkėlimas
5.1.1. Valiutavimo alternatyvos
5.1.2. Mokestinių reikalavimų pardavimas
5.1.3. Mokėjimo termino pakeitimas
5.2. Kredito ėmimas užsienio valiuta
5.3. Išmokėjimų ir įplaukų suderinimas
5.4. Hedžingas
Papildoma medžiaga
6. PREKYBOS SUTARTYJE NUMATYTOS MOKĖJIMO SĄLYGOS
6.1. Teisinis pagrindas – JT Vienos konvencija
6.2. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai
6.3. Nedokumentinės mokėjimo sąlygos
6.3.1. Išankstinis mokėjimas
6.3.2. Avansinis mokėjimas
6.3.3. Mokėjimas tiekiant
6.3.4. Atvira sąskaita
Papildoma medžiaga
7. TARPTAUTINIAI MOKĖJIMO INSTRUMENTAI
7.1. Čekis
7.1.1. Čekio apibūdinimas
7.1.2. Čekių rūšys
7.1.3. Mokėjimo vykdymas, panaudojant čekį
7.1.4. Mokėjimo čekiu privalumai ir trūkumai
7.2. Vekselis
7.2.1. Vekselio apibūdinimas
7.2.2. Vekselių rūšys
7.2.3. Mokėjimo vykdymas, panaudojant vekselius
7.2.4. Mokėjimo vekseliu privalumai ir trūkumai
7.3. Tarptautinis mokėjimo pavedimas
7.3.1. Tarptautinio mokėjimo pavedimo apibūdinimas
7.3.2. Mokėjimo vykdymas tarptautinio mokėjimo pavedimu
7.4. Korespondentinė bankininkystė
7.4.1. Bankų korespondentiniai ryšiai
7.4.2. NOSTRO ir LORO sąskaitos
Papildoma medžiaga
8. TARPTAUTINIUOSE ATSISKAITYMUOSE NAUDOJAMI DOKUMENTAI
8.1. Tarptautinės prekybos dokumentų rūšys ir funkcijos
8.2. Transporto dokumentai
8.2.1. Konosamentas
8.2.1.1. Konosamento apibūdinimas
8.2.1.2. Pagrindinės konosamentų rūšys
8.2.2. Jūrinis važtaraštis
8.2.3. Oro transporto važtaraštis
8.2.4. Geležinkelio transporto važtaraštis
8.2.5. Automobilių transporto važtaraštis
8.2.6. Ekspeditoriaus priėmimo kvitas
8.2.7. Pašto kvitas
8.3. Lydintieji ir kiti prekybos dokumentai
8.3.1. Sąskaita-faktūra
8.3.2. Kiti lydintieji dokumentai
8.4. Draudimo dokumentai
8.4.1. Generalinis draudimo polisas
8.4.2. Draudimo polisas
8.5. Automatizuotas tarptautinės prekybos dokumentų parengimas
Papildoma medžiaga
9. DOKUMENTINIS INKASO
9.1. Inkasavimo apibūdinimas
9.2. Dokumentinio inkaso apibūdinimas ir dalyviai
9.3. Dokumentinio inkaso rūšys
9.3.1. Dokumentinis inkaso: dokumentai už apmokėjimą
9.3.2. Dokumentinis inkaso: dokumentai už akceptą
9.3.3. Dokumentinis inkaso: dokumentai už neatšaukiamą mokėjimo pavedimą
9.4. Dokumentinio inkaso tinkamumas eksportuotojo ir importuotojo požiūriu
Papildoma medžiaga
10. DOKUMENTINIO AKREDITYVO PANAUDOJIMAS TARPTAUTINIUOSE ATSISKAITYMUOSE
10.1. Dokumentinio akredityvo apibūdinimas ir dalyviai
10.2. Dokumentinio akredityvo vykdymas
10.3. Dokumentinio akredityvo funkcijos
10.4. Bendrosios akredityvų rūšys
10.4.1. Akredityvų skirstymas pagal saugumo laipsnį
10.4.2. Akredityvų skirstymas pagal mokėjimo būdą
10.4.2.1. Pateiktinis akredityvas
10.4.2.2. Atidėto mokėjimo akredityvas
10.4.2.3. Akcepto akredityvas
10.5. Akredityvo privalumai ir trūkumai
Papildoma medžiaga
11. DOKUMENTINIŲ AKREDITYVŲ SPECIFINĖS RŪŠYS
11.1. Pervedamasis akredityvas
11.1.1. Pervedamojo akredityvo apibūdinimas
11.1.2. Pervedamojo akredityvo vykdymas
11.2. Užstatomasis akredityvas
11.3. Negocijavimo akredityvas
11.4. Rezervinis akredityvas
11.5. Avansinio mokėjimo akredityvas
11.6. Atsinaujinantis akredityvas
Papildoma medžiaga
12. GARANTIJOS – TARPTAUTINIŲ ATSISKAITYMŲ EFEKTYVINIMO PRIEMONĖ
12.1. Garantijos apibūdinimas
12.2. Tiesioginės garantijos
12.3. Netiesioginės garantijos
12.4. Kitos garantijų rūšys
12.5. Bankų garantijų turinys
12.6. Bankų garantijų kaštai
Papildoma medžiaga
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.