Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Įvadas
1. Tiesinės konstrukcijų lygtys. Išreikštinis ir neišreikštinis konstrukcijų dinamikos lygčių analizės būdai
1.1. Išreikštinė vienmačių tampriųjų elementų konstrukcijos analizė
1.1.1. Dinamikos lygtis
1.1.2. Dinamikos lygties skaitinis sprendimas
1.2. Neišreikštinė tampriųjų elementų konstrukcijos analizė esant mažiems poslinkiams
1.2.1. Vienmatės spyruoklių konstrukcijos standumo matricos surinkimo algoritmas
1.2.2. Plokštumoje esančio vienmačio tampraus elemento pusiausvyros lygtis esant mažiems poslinkiams. Koordinačių sistemos pakeitimas
1.2.3. Konstrukcijos standumo matricos surinkimas
1.2.4. Ryšių įvertinimas
1.2.5. Konstrukcijos statinis apibrėžtumas
1.3. Neišreikštiniu būdu aprašytų konstrukcijų dinaminė analizė
1.3.1. Vienmatės spyruoklių konstrukcijos dinamikos lygtis
1.3.2. Konstrukcijų analizės būdai: apibendrinimas
1.3.3. Konstrukcijos tikrinių sprendinių apskaičiavimas
1.3.4. Neišreikštiniai konstrukcijos lygčių integravimo laike metodai
1.3.5. Išreikštinio ir neišreikštinio konstrukcijų lygčių dinaminės analizės metodų sulyginimas
1.4. Bendroji skaičiavimų poslinkių metodu schema
1.4.1. Bendrasis konstrukcijos matricų ir jėgų vektorių surinkimo atvejis
1.4.2. Konstrukcijos kraštinės sąlygos bendruoju atveju
1.4.3. Standumo matricos fizikinė prasmė
1.4.4. Baigtinių elementų metodo programavimas
2. Netiesinės konstrukcijų lygtys. Išreikštinis ir neišreikštinis analizės būdai
2.1. Išreikštinė plokščiųjų netiesinių konstrukcijų analizė
2.1.1. Plokštumoje esančių spyruoklių konstrukcijos dinamikos lygtys esant baigtiniams poslinkiams. Geometriniai ir fizikiniai netiesiškumai
2.1.2. Plokštumoje judančių dalelių smūginės sąveikos aprašymas baudos funkcijų metodu
2.1.3. Smūginė dalelių sąveika esant slydimo trinčiai
2.1.4. Smūginės dalelių sąveikos aprašymas panaudojant judėjimo kiekio tvermės teoremą
2.1.5. Standžiųjų kūnų sistemos plokštumoje
2.2. Išreikštinė erdvinių netiesinių konstrukcijų analizė
2.2.1. Erdvinio kūno poslinkis, posūkis ir kampinis greitis. Kūno taško poslinkis ir greitis
2.2.2. Erdvėje judančio standžiojo kūno dinamikos lygtys
2.2.3. 4-os eilės Rungės ir Kutos metodo taikymas skaitiniam dinamikos lygčių integravimui
2.3. Neišreikštinė netiesinių plokščiųjų konstrukcijų analizė
2.3.1. Konstrukcijos netiesinių lygčių sprendimas Niutono-Rafsono metodu
2.3.2. Palaipsnio apkrovimo metodas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.