Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
RIŠAMŲJŲ MEDŽIAGŲ CHEMINĖ TECHNOLOGIJA
TURINYS
1. Rišamųjų medžiagų apibūdinimas
2. Rišamųjų medžiagų klasifikacija
3. Rišamųjų medžiagų gamybos istorinė apžvalga
4. Rišamųjų medžiagų gamybos žaliavos
4.1. Pagrindinės gamtinės ir technogeninės žaliavos
4.2. Pagalbinės medžiagos
4.3. Kuras
5. Bendrieji žaliavų paruošimo būdai ir technologiniai
5.1. Žaliavų gavyba ir transportavimas
5.2. Smulkinimas
5.2.1 Trupinimas
5.2.2. Malimas
5.2.3. Aspiracijos įrenginiai
5.2.4. Malinio separavimas ir klasifikavimas
5.2.5. Malinio transportavimas
5.3. Džiovinimas ir degimas
6. Orinės rišamosios medžiagos
6.1. Gipsinės rišamosios medžiagos
6.1.1. Gipsinių rišamųjų medžiagų klasifikacija
6.1.2. Kristalohidratinių ir bevandenių kalcio sulfato modifikacijų
6.1.3. α- ir β-pushidratinių gipsų gamybos žaliavos
6.1.4. α- ir β-pushidratinių gipsų gamybos būdai
6.1.5. β- pushidratinio gipso gamyba virimo katiluose
6.1.6. β-pushidratinio gipso gamyba būgninėse džiovyklose
6.1.7. β-pushidratinio gipso gamyba malūnuose
6.1.8. β-pushidratinio fosfogipso gamyba
6.1.9. „Dūmų“ gipso gamyba
6.1.10. α-pushidratinio gipso gamyba autoklavuose
6.1.11. α-pushidratinio gipso gamyba tirpaluose
6.1.12. α-pushidratinio fosfogipso gamyba
6.1.13. Pushidratinio gipso hidratacija ir kietėjimas
6.1.14. Priedų įtaka pushidratinio gipso kietėjimui
6.1.15. Pushidratinių gipsų ir gipsinio akmens savybės
6.1.16. Kitos pushidratinės gipsinės rišamosios medžiagos
6.1.17. Anhidritinės rišamosios medžiagos
6.1.18. Anhidritinė RM
6.1.19. Estrichgipsas
6.1.20. Gipsinių rišamųjų medžiagų vartojimas
6.2. Orinės kalkės
6.2.1. Orinių kalkių klasifikacija
6.2.2. Žaliavos
6.2.3. Karbonatinių uolienų disociacijos dėsningumai
6.2.4. Gabalinių kalkių gamybos būdai
6.2.6. Gabalinių kalkių gamyba sukamosiose krosnyse
6.2.7. Gabalinių kalkių gamyba verdančiojo sluoksnio krosnyse
6.2.8. Gabalinių kalkių sandėliavimas
6.2.9. Kalkių gesinimo procesai
6.2.10. Hidratinių kalkių gamyba
6.2.11. Kalkių pieno ir tešlos gamyba
6.2.12. Maltos negesintos kalkės
6.2.13. Orinių kalkių kietėjimas
6.2.14. Karbonatinis kalkių kietėjimas
6.2.15. Hidratinis kalkių kietėjimas
6.2.16. Hidrosilikatinis kalkių kietėjimas
6.2.17. Pagrindiniai KHS
6.2.18. Cheminiai hidrosilikatinio kietėjimo procesai
6.2.19. Orinių kalkių vartojimas
6.3. Magnezinės rišamosios medžiagos
6.3.1. Kaustinio magnezito ir kaustinio dolomito gamyba
6.3.2. Druskų tirpalai
6.3.3. Kaustinio magnezito ir kaustinio dolomito kietėjimas
6.3.4.Magnezinių RM savybės ir vartojimas
7. Hidraulinės rišamosios medžiagos
7.1. Hidraulinių RM mineralai
7.1.1. Dvikomponenčių sistemų mineralai
7.2. Hidraulinės kalkės
7.2.1. Hidraulinių kalkių gamyba
7.2.2. Hidraulinių kalkių kietėjimas
7.2.3. Hidraulinių kalkių savybės ir panaudojimas
7.3. Portlandcementis
7.3.1. Klinkerio cheminė ir mineraloginė sudėtis
7.3.2. Klinkerio moduliai ir Kp
7.5.5. Klinkerio mineraloginės sudėties apskaičiavimas
7.3.4. Žaliavų įkrovos apskaičiavimas
7.3.5. Portlandcemenčio klinkerio gamybos žaliavos
7.3.6. Portlandcemenčio gamybos būdai
7.3.7. Įkrovos paruošimas šlapiuoju būdu
7.3.8. Šlamo savybės ir jo sudėties koregavimas
7.3.9. Kietojo kuro paruošimas
7.3.10. Įkrovos paruošimas sausuoju būdu
7.3.11. Sukamosios klinkerio degimo krosnys
7.3.12. Klinkerio gavimas slapiojo gamybos būdo sukamojoje krosnyje
7.3.13. Žaliavų sudėties ir temperatūros įtaka klinkerio susidarymui
7.3.14. Sukamosios krosnies dulkės ir jų panaudojimas
7.3.15. Įkrovos miltelių degimas sukamosiose krosnyse su užkrosniniais šilumokaičiais
7.3.16. Klinkerio aušintuvai
7.3.17. Cemento malimas ir sandėliavimas
7.3.18. Portlandcemenčio hidratacija ir kietėjimas
7.3.19. Portlandcemenčio kietėjimo teorijos
7.3.20. Temperatūros įtaką portlandcemenčio hidratacijai
7.3.21. Cheminių priedų įtaka portlandcemenčio hidratacijai ir
7.3.22. Cemento akmens irimas
7.3.23. Technikinės portlandcemenčio CEM I savybės
7.4. Šlako cementai
7.5. Pucolaninės rišamosios medžiagos
7.5.1. Aktyvūs mineraliniai priedai
7.5.2. Mineralinių priedų aktyvumas
7.5.3. Pucolanų portlandcementis ir pucolaninis cementas
7.6. Gipsinės–cementinės–pucolaninės rišamosios medžiagos
7.7. Specialios paskirties portlandcemenčiai
7.7.1. Plastifikuotasis ir hidrofobinis portlandcemenčiai
7.7.2. Sulfatams atsparus portlandcementis
7.7.3. Baltasis ir spalvotasis portlandcemenčiai
7.7.4. Tamponavimo portlandcementis
7.8. Aliuminatiniai ir plėtrieji cementai
7.8.1. Aliuminatiniai cementai
7.8.2. Plėtrieji cementai
8. Skystojo stiklo ir fosfatinės rišamosios medžiagos
8.1. Rūgštims atsparus cementas
8.2. Fosfatiniai cementai
9. Rišamųjų medžiagų gamyklų darbo ir gamtos apsauga
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.