Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
SANTRUMPOS
ĮVADAS
1. KALCIO HIDROSILIKATAI, JŲ KLASIFIKACIJA, APIBŪDINIMAS IR ANALIZĖS METODAI
2. FILOSIKATŲ GRUPĖS JUNGINIŲ STRUKTŪRINIAI RYŠIAI, SUSIDARYMO IR STABILUMO SĄLYGOS
2.1. Z-fazės susidarymo ir stabilumo sąlygos
2.2. Girolito susidarymo ir stabilumo sąlygos
2.3. Maišymo įtaka girolito susidarymo procesams
3. PRIEDŲ ĮTAKA FILOSILIKATŲ GRUPĖS JUNGINIŲ SINTEZEI IR JŲ SAVYBĖMS NEMAIŠANT SUSPENSIJOS
3.1. Al2O3 įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
3.2. Na2O įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
3.3 . Maišymo ir priedų įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
3.4 (Na2O + γ-Al2O3) priedų įtaka girolito susidarymui
3.5 . Sulfato jonų įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
3.6 . CrO3 įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
3.7 . Kitų priedų įtaka filosilikatų grupės junginių susidarymui
4. FILOSILIKATŲ GRUPĖS MINERALŲ KRISTALŲ STRUKTŪRA
5. FILOSILIKATŲ GRUPĖS MINERALŲ SAVITASIS PAVIRŠIUS IR PORŲ STRUKTŪRA
5.1. Z-fazės savitasis paviršius ir porų struktūra
5.2. Girolito savitasis paviršius ir porų struktūra
5.3. Adsorbuoto vandens (adsorbato) įtaka girolito kristalų gardelės struktūrai
6. FILOSILIKATŲ GRUPĖS JUNGINIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS
6.1. Girolito panaudojimas jonų mainų reakcijose
6.1.1. Girolito adsorbcinė geba Cu2+ jonams rūgščioje terpėje
6.1.2. Girolito adsorbcinė geba Cu2+ jonams šarminėje terpėje
6.1.3. Girolito adsorbcinė geba Cd2+ jonams
6.2. Z-fazės panaudojimas jonų mainų reakcijose
6.2.1. Z-fazės adsorbcinė geba Zn2+ jonams rūgštinėje terpėje
6.2.2 Z-fazės adsorbcinė geba Zn2+ jonams šarminėje terpėje
7. UŽTERŠTO GIROLITO UTILIZAVIMAS CEMENTO AKMENYJE
8. GIROLITO NAUDOJIMAS PLONASLUOKSNĖJE CHROMATOGRAFIJOJE
9. GIROLITO NEJUDRIOSIOS FAZĖS CHROMATOGRAFINĖ ANALIZĖ
10. GIROLITO GAMYBOS YPATUMAI IR TECHNOLOGINĖS REKOMENDACIJOS
11. FILOSILIKATŲ GRUPĖS JUNGINIŲ SINTEZĖS BŪDAI, ŽALIAVOS IR ANALIZĖS METODAI
11.1. Pagrindinės kalcio hidrosilikatų sintezei naudojamos žaliavos
11.2. Filosilikatų grupės junginių sintezės būdai
11.2.1. Hidroterminė sintezė
11.2.2. Mechanocheminė sintezė
11.2.3. Mikrobangų sintezė
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
DALYKINĖ RODYKLĖ
PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.