Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
GAMYBOS PADALINIŲ PROJEKTAVIMAS
Turinys
1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE GAMYBOS ĮMONIŲ IR JŲ PADALINIŲ PROJEKTAVIMĄ
1.1. Pagrindiniai projektavimo uždaviniai
1.2. Projektavimo užduotis
1.3. Projektų rūšys
1.4. Projektavimo stadijos
1.5. Savarankiško darbo temos
2. ĮMONĖS PLANAS IR JO SUDARYMO PRINCIPAI
2.1. Įmonės planavimo bendrieji principai
2.2. Gamybos sąlygų projektavimas
2.2.1. Gamybos sąlygų projektavimą lemiantys veiksniai
2.2.2. Biuro ir įmonės planų tarpusavio skirtumai
2.3. Gamybos sąlygų projektavimo schema
2.3.1. Gamybos sąlygų projektavimo lygiai
2.3.2. Gamybos sąlygų projektavimo etapai
2.3.3. Įmonės projekto elementai
2.4. Įmonės vietos parinkimas (I lygis)
2.4.1. Įmonės vietos parinkimą sąlygojantys veiksniai
2.4.1.1. Bendrieji ir specifiniai veiksniai
2.4.1.2. Kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai
2.4.2. Kiekybinių veiksnių analizė
2.4.2.1. Lūžio taškų analizės metodas
2.4.2.2. Ribinių gamybos apimčių nustatymo būdai
2.5. Sklypo projektavimas (II lygis)
2.6. Pastato projektavimas (III lygis)
2.6.1. Įmonės makro plano uždaviniai
2.6.2. Išdėstymo planų klasifikavimas
2.6.3. Išdėstymo planų pranašumai ir trūkumai
2.6.3.1. Procesui pritaikyto plano pranašumai ir trūkumai
2.6.3.2. Gaminiui pritaikyto plano pranašumai ir trūkumai
2.6.3.3. Grupinei technologijai pritaikyto plano pranašumai ir trūkumai
2.6.4. Išdėstymo plano projektavimo metodai
2.7. Gamybinio padalinio projektavimas (IV lygis)
2.8. Darbo vietos projektavimas (V lygis)
2.9. Įmonės saugumo aspektai
2.9.1. Įmonės saugumo užtikrinimo ypatumai
2.9.2. Sanitarinė-apsauginė juosta
2.10. Savarankiško darbo temos
2.10.1. Uždaviniai
2.10.2. Savikontrolės klausimai
3. GAMYBOS ĮMONĖS GENERALINIS PLANAS
3.1. Gamybos įmonių sudėtis
3.1.1. Cechai
3.1.2. Sandėlių ūkis
3.1.3. Energetiniai įrenginiai
3.1.4. Transportas
3.1.5. Sanitariniai-techniniai įrenginiai
3.1.6. Bendri gamyklos objektai
3.1.7. Įmonės padalinių klasifikatorius
3.2. Medžiagų, pusgaminių ir gaminių judėjimo schemos
3.3. Pagrindiniai generalinio plano sudarymo principai
3.4. Savarankiško darbo temos
3.4.1. Pratybų užduotys
3.4.2. Savikontrolės klausimai
4. BENDRIEJI GAMYBOS PADALINIŲ PROJEKTAVIMO PRINCIPAI
4.1. Pastato parinkimas
4.2. Tipinės pastatų schemos
4.3. Pastatų blokavimas
4.4. Pastatų elementų matmenys
4.4.1. Pastato pamatai ir kolonos
4.4.2. Grindys
4.4.3. Durys
4.5. Optimalios korpuso schemos parinkimas
4.6. Cechų komponavimo ypatumai
4.6.1. Cechų komponavimas
4.6.2. Cecho įrenginių išdėstymas
4.7. Apdirbimo cechų darbo organizavimo ypatumai
4.8. Cecho gamybos atsargų kiekio projektavimas
4.9. Termokonstantinės patalpos
4.10. Energetiniai skaičiavimai
4.10.1. Elektros energijos sąnaudos
4.10.2. Suslėgto oro sąnaudos
4.10.3. Vandens sąnaudos
4.11. Savarankiško darbo temos
4.11.1. Pratimų užduotys
4.11.2. Savikontrolės klausimai
5. MECHANINIO APDIRBIMO CECHŲ PROJEKTAVIMAS
5.1. Mechaninio apdirbimo cechų klasifikavimas
5.2. Gamybos proceso organizavimas mechaninio apdirbimo ceche
5.2.1. Darbo pamainų skaičius
5.2.2. Darbo laiko fondas
5.2.3. Darbo organizavimo ypatumai
5.2.4. Srovinės gamybos organizavimo ypatumai
5.3. Detalių klasifikavimas
5.4. Mechaninio apdirbimo technologinių procesų sudarymo ypatumai
5.5. Mechaninio apdirbimo cecho parametrų nustatymas
5.5.1. Gamybos apimtis
5.5.2. Srovinių linijų gamybos taktas
5.5.3. Įrenginių skaičius
5.5.4. Darbo imlumas
5.5.4.1. Serijinės gamybos darbo imlumo skaičiavimas
5.5.4.2. Vienetinės ir mažų serijų gamybos darbo imlumo skaičiavimas
5.5.4.3. Darbo laiko skaičiavimo modeliavimas
5.5.4.3.1. Darbo laiko skaičiavimas pagal apytikslius normatyvus
5.5.4.3.2. Darbo laiko skaičiavimas pagal funkcines priklausomybes
5.5.4.3.3. Darbo laiko automatizuoto skaičiavimo posistemis
5.5.5. Pagrindinių darbininkų skaičius
5.6. Mechaninio apdirbimo cecho komponavimo ypatumai
5.6.1. Cecho sudėtis ir plotas
5.6.2. Įrenginių išdėstymas
5.6.3. Pagalbinės tarnybos
5.7. Mechaninio apdirbimo cecho techniniai-ekonominiai rodikliai
5.8. Drožlių rinkimo, transportavimo ir perdirbimo sistemos
5.8.1. Drožlių klasifikavimas
5.8.2. Drožlių kiekio nustatymas
5.8.3. Drožlių pašalinimas nuo staklių ir jų transportavimas
5.8.4. Reikalavimai cecho suplanavimui ir specialioms projekto dalims
5.8.5. Metalo drožlių perdirbimo būdai
5.9. Savarankiško darbo temos
5.9.1. Pratimų užduotys
5.9.2. Uždaviniai
5.9.3. Savikontrolės klausimai
6. METALO LAKŠTŲ APDIRBIMO PADALINIŲ PROJEKTAVIMAS
6.1. Štampavimo ypatumai
6.1.1. Štampavimas presais ir štampais
6.1.2. Štampavimas ir pjaustymas programinio valdymo įrenginiais
6.2. Štampavimo cechų projektavimo ypatumai
6.3. Savarankiško darbo temos
6.3.1. Pratimų užduotys
6.3.2. Savikontrolės klausimai
7. SURINKIMO CECHŲ PROJEKTAVIMAS
7.1. Surinkimo cechų klasifikavimas
7.2. Gamybos proceso organizavimas surinkimo ceche
7.3. Surinkimo technologinių procesų įrenginiai ir įranga
7.4. Surinkimo cecho parametrų nustatymas
7.4.1. Gamybos apimtis
7.4.2. Srovinės surinkimo linijos gamybos taktas
7.4.3. Įrenginių ir darbo vietų skaičius
7.4.3.1. Nesrovinės gamybos įrenginių ir darbo vietų skaičius
7.4.3.2. Srovinės gamybos įrenginių ir darbo vietų skaičius
7.4.3.3. Konvejerinės gamybos parametrai
7.4.4. Darbo imlumas
7.4.5. Pagrindinių darbininkų skaičius
7.5. Surinkimo cecho komponavimo ypatumai
7.5.1. Cecho sudėtis
7.5.2. Plotai
7.5.3. Įrenginių išdėstymas
7.5.4. Pagalbinės tarnybos
7.6. Surinkimo cecho techniniai-ekonominiai rodikliai
7.7. Savarankiško darbo temos
7.7.1. Pratimų užduotys
7.7.2. Savikontrolės klausimai
8. GALVANINIŲ DANGŲ CECHŲ PROJEKTAVIMAS
8.1. Galvaninių dangų cechų klasifikavimas
8.2. Gamybos proceso organizavimas galvaninių dangų ceche
8.3. Dengiamų detalių klasifikavimas
8.4. Galvaninių dangų technologinio proceso ypatumai
8.5. Galvaninių dangų procesų įranga ir įrenginiai
8.5.1. Galvaninių dangų procesų technologinė įranga
8.5.2. Galvaninių dangų procesų įrenginiai
8.6. Galvaninių dangų cecho parametrų nustatymas
8.6.1. Gamybos apimtis
8.6.2. Automatinės linijos parametrai
8.6.3. Galvaninio dengimo įrenginių kiekis
8.6.4. Galvaninio dengimo technologinio proceso režimai
8.6.4.1. Srovės stipris
8.6.4.2. Operacijos trukmė
8.6.5. Galvaninių dangų darbo imlumas
8.6.6. Galvaninių dangų medžiagų sąnaudos
8.7. Galvaninių dangų cecho komponavimo ypatumai
8.7.1. Galvaninių dangų cecho pastatai
8.7.2. Galvaninių dangų cecho plotas
8.7.3. Įrenginių išdėstymas
8.7.4. Pagalbinės tarnybos
8.8. Galvaninių dangų cecho techniniai-ekonominiai rodikliai
8.9. Šiuolaikiniai galvaninių dangų cechai
8.10. Savarankiško darbo temos
8.10.1. Pratimų užduotys
8.10.2. Savikontrolės klausimai
9. DAŽYMO CECHŲ PROJEKTAVIMAS
9.1. Dažymo proceso organizavimas dažymo ceche
9.2. Dažytų paviršių ir dažomų gaminių klasifikavimas
9.2.1. Dažytų paviršių klasifikavimas pagal kokybės reikalavimus
9.2.2. Dažomų gaminių klasifikavimas pagal technologinius veiksnius
9.2.2.1. Gaminių klasifikavimas pagal konstrukcijos požymius
9.2.2.2. Gaminių klasifikavimas pagal dažymo procesą
9.3. Dažymo technologinio proceso ypatumai
9.3.1. Dažymo medžiagos
9.3.2. Paviršiaus paruošimas
9.3.3. Dažymo metodai
9.3.4. Džiovinimo metodai
9.4. Dažymo technologinių procesų įrenginiai ir įranga
9.4.1. Dažymo technologinė įranga
9.4.2. Gaminių tvirtinimo konvejeryje būdai
9.4.3. Dažymo cecho įrenginiai
9.4.3.1. Paviršiaus paruošimo įrenginiai
9.4.3.2. Dažymo įrenginiai ir sistemos
9.4.3.3. Džiovinimo įrenginiai
9.4.3.4. Kėlimo ir transportavimo įrenginiai
9.5. Dažymo cecho parametrų nustatymas
9.5.1. Dažymo įrenginių skaičius
9.5.2. Dažymo proceso darbo imlumas
9.5.3. Dažymo dangų medžiagų sąnaudos
9.6. Dažymo cecho komponavimo ypatumai
9.6.1. Dažymo cecho sudėtis ir plotas
9.6.2. Pagalbinės tarnybos
9.7. Dažymo cecho techniniai-ekonominiai rodikliai
9.8. Šiuolaikiniai dažymo cechai
9.9. Savarankiško darbo temos
9.9.1. Pratimų užduotys
9.9.2. Savikontrolės klausimai
10. PAGALBINIŲ CECHŲ PROJEKTAVIMAS
10.1. Įrankių cechų projektavimas
10.1.1. Įrankių cechų klasifikavimas
10.1.2. Įrankių cecho parametrų nustatymas
10.1.2.1. Įrenginių ir darbo vietų skaičius
10.1.2.2. Darbininkų skaičius
10.1.3. Įrankių cecho komponavimo ypatumai
10.1.3.1. Cecho, barų ir įrenginių išdėstymas
10.1.3.2. Pagalbinės tarnybos
10.2. Mechanizmų remonto cechų projektavimas
10.2.1. Remonto ūkio uždaviniai
10.2.2. Remonto įrenginiai
10.2.3. Remonto ūkio organizacinė struktūra
10.2.4. Mechanizmų remonto cecho parametrų nustatymas
10.2.4.1. Gamybos apimtis
10.2.4.2. Įrenginių ir darbo vietų skaičius
10.2.5. Cecho komponavimo ypatumai
10.3. Sandėlių ūkis
10.4. Savarankiško darbo temos
10.4.1. Pratimų užduotys
10.4.2. Savikontrolės klausimai
11. ĮMONĖS LABORATORIJŲ PROJEKTAVIMAS
11.1. Gamybinės įmonės laboratorijos
11.2. Darbo proceso organizavimas įmonės laboratorijose
11.3. Įmonės laboratorijos parametrų nustatymas
11.3.1. Matavimo įrenginių skaičius
11.3.2. Laboratorijos darbuotojų skaičius
11.4. Laboratorijų komponavimo ypatumai
11.5. Laboratorijų sąnaudos
11.5.1. Energijos sąnaudos
11.5.2. Įrenginių pirkimo ir montavimo sąnaudos
11.6. Laboratorijų techniniai-ekonominiai rodikliai
11.7. Savarankiško darbo temos
11.7.1. Pratimų užduotys
11.7.2. Savikontrolės klausimai
12. ATEITIES GAMYBOS PADALINIŲ YPATUMAI
12.1. Ateities gamyklų ypatumai
12.2. Taupios gamybos principų taikymas įmonei ir jos padaliniams projektuoti
12.3. Savarankiško darbo temos
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.