Viso knygų: 1025
el. paštaskodas
Turinys
ĮŽANGA
1 DALIS. VADOVAVIMAS IR LYDERYSTĖ
1.1. Lyderystės samprata
1.2. Teorinės lyderystės tyrimų kryptys
1.3. Sekėjo vaidmuo lyderystės procese
1.4. Lyderystės koncepcijos
2 DALIS. LYDERIO ASMENYBĖ
2.1. Lyderio asmenybės prigimtis
2.2. Lyderio intelektiniai gebėjimai
2.3. Lyderio asmeninės savybės
2.4. Lyderio elgsena
2.5. Lyderio įvaizdis ir oratoriniai gebėjimai
2.6. Tikslai ir vertybės
3 DALIS. LYDERYSTĖS ĮTAKA PANAUDOJANT GALIAS
3.1. Lyderystės įtakos šaltiniai
3.2. Lyderių tipai panaudojant asmenines galias
3.3. Charizmatinė lyderystė
3.4. Makiavelizmas
4 DALIS. VADOVAVIMAS, GRĮSTAS LYDERYSTE
4.1. Lyderystė kaip vadovo kompetencija
4.2. Emocinė kompetencija
4.3. Atsakomybė ir pasitikėjimas
4.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas
4.5. Lyderystė komandose
4.6. Lyderių ugdymas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama