Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Įvadas
1. LOJ IŠLAKOS IŠ STACIONARIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ REZERVUARŲ
1.1. Išlakos ir rezervuarų tipai
1.2. Analitiniai išlakų kiekio apskaičiavimo pagrindai
1.2.1. Rezervuarų pildymo išlakos
1.2.3. Rezervuarų su stacionariuoju stogu ir su plūdriuoju ekranu laikymo emisijos
2. NETEKČIŲ IŠ REZERVUARŲ APSKAIČIAVIMAS
2.1. Rezervuaras su stacionariuoju stogu be s/v vožtuvo
2.1.1. Laikymo metu išmetamo LOJ kiekio apskaičiavimas
2.1.2. Pildymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.2. Rezervuaras su stacionariuoju stogu ir su s/v vožtuvu
2.2.1. Laikymo metu išmetamo LOJ kiekio apskaičiavimas
2.2.2. Pildymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.2.3. Pildymo metu išmetamų LOJ kiekio, kai naudojama garų grąžinimo sistema, apskaičiavimas
2.2.4. Bendro išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.3. Rezervuaras su plūdriuoju stogu
2.3.1. Laikymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.3.2. Išpylimo metu susidarančių LOJ kiekio apskaičiavimas
2.3.3. Pildymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.3.4. Bendrojo LOJ išlakų kiekio apskaičiavimas
2.4. Rezervuarai su stacionariuoju stogu ir vidiniu plūdriuoju ekranu
2.4.1. Laikymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.4.2. Išpylimo metu susidarančių LOJ kiekio apskaičiavimas
2.4.3. Pildymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.4.4. Bendro išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
2.5. Rezervuaro valymas
2.6. Technologinio vamzdyno komponentai (armatūra)
3. NETEKTYS IŠ MOBILIŲJŲ TALPYKLŲ
3.1. Geležinkelio cisternų ir autocisternų pildymo metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
3.2. Gabenimo geležinkelio cisternomis ir autocisternomis metu išmetamų LOJ kiekio apskaičiavimas
4. NETEKTYS IŠ DEGALINIŲ REZERVUARŲ
4.1. Požeminių rezervuarų pildymo ir laikymo LOJ išlakų kiekio apskaičiavimas
4.2. Antžeminių rezervuarų pildymo ir laikymo LOJ išlakų kiekio apskaičiavimas
4.3. Laikymo antžeminiuose rezervuaruose metu išmetamo LOJ kiekio apskaičiavimas
5. AUTOMOBILIŲ DEGALŲ BAKŲ IR KILNOJAMŲJŲ TALPYKLŲ PILDYMO NETEKTYS
6. MOMENTINĖS IŠLAKOS
7. SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI
Literatūra
PRIEDAS. Vertikalios cilindrinės stacionariosios talpyklos plūdriojo ekrano sandarikliai ir jungiamosios detalės

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.