Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Plaukimo mechanika
TURINYS
ĮVADAS
1. PLAUKIMAS
1.1. Plaukimo būdai
1.2. Literatūra
2.2. Skysčių fizikinės savybės
2.3. Skystį veikiančios jėgos
2.4. Žinių patikros klausimai ir užduotys
2.5. Literatūra
3. KŪNO PLŪDRUMAS. HIDROSTATIKA IR PLAUKIMAS
3.1. Hidrostatika. Pagrindinės sąvokos
3.2. Atmosferos slėgis
3.3. Kūno plūdrumas
3.4. Kūno stabilumas
3.5. Žinių patikros klausimai ir užduotys
3.6. Literatūra
4. HIDRODINAMIKA IR PLAUKIMAS
4.1. Klampiųjų srautų pagrindiniai bruožai
4.1.1. Pasienio sluoksnio atitrūkimas
4.1.2. Laminarinis pasienio sluoksnis. Plaukiką veikianti trinties jėga
4.1.3. Turbulentinis pasienio sluoksnis
4.2. Žinių patikros klausimai ir užduotys
4.3. Literatūra
5. PLAUKIKO KŪNO PASIPRIEŠINIMO JĖGOS
5.1. Formos pasipriešinimas
5.2. Kūno sukimo momento įtaka formos pasipriešinimui
5.3. Bangų pasipriešinimas
5.4. Panirimo gylio įtaka pasipriešinimui
5.5. Žinių patikros klausimai ir užduotys
5.6. Literatūra
6. HIDRODINAMINĖS VAROMOSIOS JĖGOS SUKŪRIMAS
6.1. Plaukimo mechanika
6.2. Varomosios jėgos sukūrimo biodinamika
6.3. Delnais sukuriama traukio jėga
6.4. Kojų judesiais sukuriama varomoji jėga
6.5. Žinių patikros klausimai ir užduotys
6.6. Literatūra
7. PLAUKIKO HIDROSTATINĖS JĖGOS MATAVIMAI
7.1. Plaukiko kūno masės centro nustatymas
7.2. Plaukiko svorio vandenyje nustatymas
7.3. Plaukiko sukimo momento vandenyje nustatymas
7.4. Žinių patikros klausimai ir užduotys
7.5. Literatūra
8. PLAUKIMO HIDRODINAMINIŲ JĖGŲ MATAVIMO METODAI
8.1. Pasyviosios vandens pasipriešinimo jėgos tyrimai
8.2. Aktyviosios pasipriešinimo jėgos matavimo būdai
8.2.1. Aktyviosios plaukimo jėgos matavimas MAD sistema
8.2.2. Aktyviosios pasipriešinimo jėgos matavimas perturbacijos metodu
8.3. Traukio (varomosios) jėgos matavimas
8.3.1. Traukio jėgos matavimas dinamometru
8.3.2. Traukio jėgos matavimas Schleihaufo metodu
8.4. Žinių patikros klausimai ir užduotys
8.5. Literatūra
9. FILMAVIMO ĮRENGINIAI HIDRODINAMINIŲ JĖGŲ NETIESIOGINIAM MATAVIMUI
9.1. Pusiau periskopinė filmavimo sistema
9.2. Dvi periskopinės sistemos ir vaizdo kamera po vandeniu
9.3. Keturios nejudamos periskopinės filmavimo sistemos
9.4. Dvi apie savo ašį besisukančios periskopinės sistemos
9.5. Vaizdo po vandeniu atkūrimo deformacija, paklaidų skaičiavimas
9.6. Žinių patikros klausimai ir užduotys
9.7. Literatūra
10. PLAUKIMO HIDRODINAMIKOS KOMPIUTERINIS MODELIAVIMAS
10.1. Pastovios būsenos modelio hidrodinaminių jėgų kompiuterinis skaičiavimas
10.2. Pusiau kintamos būsenos modelio hidrodinaminių jėgų kompiuterinis skaičiavimas
10.3. Kintamos būsenos modelio hidrodinaminių jėgų kompiuterinis skaičiavimas
10.4. Plaukimo imitavimas SWUM kompiuterine programa
10.5. Žinių patikros klausimai ir užduotys
10.6. Literatūra
PRIEDAI
1 PRIEDAS
2 PRIEDAS
3 PRIEDAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.