Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
PRATARMĖ
SVARBIAUSIEJI SUTARTINIAI SIMBOLIAI
ĮVADAS
1. BENDROSIOS ŽINIOS IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Pagrindiniai nagrinėjami objektai. Skaičiavimo schema. Išorinės apkrovos ir jų klasifikacija
1.3. Įtempiai, deformacijos ir poslinkiai
1.4. Pagrindinės medžiagų mechanikos prielaidos
Kontroliniai klausimai
2. TEMPIMAS IR GNIUŽDYMAS
2.1. Ašinės įrąžos ir jų diagramos
2.2. Skersinio pjūvio įtempiai ir stiprumo sąlyga
2.3. Deformacijos ir poslinkiai
2.4. Deformacijos darbas ir potencinė energija
2.5. Medžiagų bandymas tempiant. Tempimo diagrama ir jos charakteristika
2.6. Medžiagų bandymas gniuždant
2.7. Savojo svorio įtaka tempiant (gniuždant)
2.8. Vienodo atsparumo strypai
2.9. Tempiamų (gniuždomų) strypinių sistemų duomenų apskaičiavimas
2.9.1. Tempiamų (gniuždomų) strypų sistemos
2.9.2. Statiškai išsprendžiamų sistemų duomenų apskaičiavimas
2.9.3. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų (gniuždomų) sistemų duomenų apskaičiavimas
2.9.4. Abiem galais įtvirtinto strypo, apkrauto ašine jėga, duomenų apskaičiavimas
2.10. Daugiasluoksnių strypų tempimas (gniuždymas)
Kontroliniai klausimai
3. PLOKŠČIŲ PJŪVIŲ GEOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS
3.1. Statiniai momentai ir geometrinio centro radimas
3.2. Inercijos ir atsparumo momentai. Polinio ir ašinių inercijos momentų ryšys
3.3. Inercijos momentai lygiagrečių ašių atžvilgiu
3.4. Inercijos momentai pasuktų koordinačių ašių atžvilgiu
3.5. Paprasčiausių formų skerspjūvių inercijos ir atsparumo momentai
3.5.1. Stačiakampio ir kvadrato inercijos ir atsparumo momentai
3.5.2. Skritulio inercijos ir atsparumo momentai
3.5.3. Trikampio ir kampainių inercijos ir atsparumo momentai
3.6. Sudėtingų figūrų inercijos ir atsparumo momentai
Kontroliniai klausimai
4. ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ BŪVIO TEORIJA
4.1. Įtempių būvis taške. Svarbiausi įtempiai. Įtempių būviai
4.2. Linijinis įtempių būvis
4.3. Plokštuminis įtempių būvis
4.4. Erdvinis įtempių būvis
4.5. Bendrasis Huko dėsnis. Deformacijų būvis
4.6. Tūrinė deformacija ir potencinė energija, esant erdviniam įtempių būviui
4.7. Konstrukcijų elementų skaičiavimo metodai
4.8. Ribinių būvių teorijos
Kontroliniai klausimai
5. ŠLYTIS IR SUKIMAS
5.1. Šlyties įražos ir įtempiai. Grynoji šlytis
5.2. Huko dėsnis šlyčiai. Tamprumo ir šlyties modulių ryšys
5.3. Kerpamų, glemžiamų, skeliamų, suvirintų, klijuotų elementų duomenų apskaičiavimas
5.4. Sukimo sąvoka. Sukimo apkrovos, įrąžos ir jų diagramos
5.5. Sukamojo strypo įtempiai ir deformacijos
5.6. Apvalaus sukamo strypo įtempių būvis ir irimas
5.7. Sukamųjų strypų stiprumas ir standumas
Kontroliniai klausimai
6. LENKIMAS
6.1. Pagrindinės sąvokos
6.2. Sijų įrąžos ir jų diferenciniai ryšiai
6.3. Sijų įrąžų ME ir VE diagramų sudarymas. Pavojingo pjūvio nustatymas
6.4. Normaliniai įtempiai lenkiant
6.5. Tangentiniai įtempiai lenkiamame strype (Žuravskio formulė)
6.6. Svarbiausieji įtempiai ir įtempių būvis
6.7. Racionalios formos ir vienodo atsparumo sijos
6.8. Sijų deformacijos ir poslinkiai
6.8.1. Sijos įlinkis ir deviacija
6.8.2. Sijų poslinkių apskaičiavimo būdai
6.8.2.1. Įlinkių kreivės diferencialinės lygties naudojimas
6.8.2.2. Energetiniai poslinkių apskaičiavimo būdai
6.8.2.3. Grafinis analitinis poslinkių apskaičiavimas
6.8.2.4. Tipinių formulių taikymas
6.8.3. Sijų standumas
Kontroliniai klausimai
7. SUDĖTINGAI DEFORMUOJAMŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS
7.1. Įvairiai apkrautų strypų įrąžos ir įtempiai
7.2. Necentrinis tempimas (gniuždymas)
7.2.1. Įtempių apskaičiavimas ir skerspjūvio parinkimas
7.2.2. Skerspjūvio branduolio sąvoka ir jo parametrų nustatymas
7.3. Įstrižas lenkimas
7.4. Laužtinių ir kreivų strypų duomenų apskaičiavimas
7.4.1. Laužtinių strypų duomenų apskaičiavimas
7.4.2. Kreivų strypų duomenų apskaičiavimas
7.5. Deformuojamų strypų pastovumas
7.5.1. Gniuždomų strypų pastovumas. Kritinė klupdymo jėga
7.5.2. Kritinis įtempis. Eulerio lygties galiojimo ribos
7.5.3. Klupdomų strypų duomenų apskaičiavimas
Kontroliniai klausimai
8. ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ STIPRUMUI
8.1. Vietiniai įtemptos medžiagos poveikiai
8.1.1. Įtempių koncentracija
8.1.2. Kontaktiniai įtempiai
8.2. Apkrovos dinamiškumo įtaka
8.2.1. Dinaminių poveikių apskaičiavimo ypatumai
8.2.2. Įtempiai tiesia trajektorija judančiame strype
8.2.3. Smūginės apkrovos įtaka
8.3. Cikliškai kintamų įtempių įtaka
8.3.1. Bendrosios sąvokos ir pagrindinės ciklų charakteristikos
8.3.2. Medžiagos nuovargis ir irimas
8.3.3. Ciklinis stiprumas ir jo parametrai
8.3.4. Įvairių veiksnių įtaka cikliniam stiprumui
8.3.5. Ciklinio stiprumo apskaičiavimas
Kontroliniai klausimai
PRIEDAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.