Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. IMPULSINIŲ SIGNALŲ PARAMETRŲ MATAVIMAS
1.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.2 TEORINĖ DALIS
1.4.2 Darbo eiga
1.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
1.6 ATASKAITOS FORMA
2. INTEGRUOJANČIOJI IR DIFERENCIJUOJANČIOJI GRANDIS
2.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.2 TEORINĖ DALIS
2.2.1 Integruojančioji grandis
2.2.2 Diferencijuojančioji grandis
2.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
2.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
2.4.1 Įrangos parengimas
2.4.2 Integruojančiosios grandinės tyrimas
2.4.3 Diferencijuojančiosios grandinės tyrimas
2.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
2.6 ATASKAITOS FORMA
3 KOMPENSUOTAS ĮTAMPOS DALIKLIS
3.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3.2 TEORINĖ DALIS
3.2.1 Varžinis daliklis
3.2.2 Talpuminis daliklis
3.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
3.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
3.4.1 Įrangos parengimas
3.4.2 Kompensuoto daliklio tyrimas
3.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
3.6 ATASKAITOS FORMA
4 DIODINIAI JUNGIKLIAI
4.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.2 TEORINĖ DALIS
4.2.1 Veikimo principas
4.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
4.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
4.4.1 Įrangos paruošimas
4.5 DIODO 1N4001 TYRIMAS
4.5.1 Nepagrindinių krūvininkų siurbimo laiko priklausomybės nuo tiesioginės srovės impulso trukmės tyrimas
4.5.2 Nepagrindinių krūvininkų siurbimo laiko priklausomybės nuo tiesioginės srovės dydžio tyrimas
4.6 DIODO 1N4448 TYRIMAS
4.6.1 Greitaveikos tyrimas
4.7 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
4.8 ATASKAITOS FORMA
5. ĮSOTINTAS TRANZISTORINIS JUNGIKLIS
5.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5.2 TEORINĖ DALIS
5.2.1 Veikimo principas
5.2.2 Laikiniai parametrai
5.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
5.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
5.4.1 Įrangos parengimas
5.4.2 Įėjimo ir išėjimo signalų forma
5.4.3 Įėjimo signalo trukmės takos tyrimas
5.4.4 Įėjimo signalo tampos takos tyrimas
5.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
5.6 ATASKAITOS FORMA
6. TRANZISTORINIS JUNGIKLIS SU FORSUOJANČIA GRANDIMI
6.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6.2 TEORINĖ DALIS
6.2.1 Veikimo principas
6.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
6.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
6.4.1 Įrangos parengimas
6.4.2 Įėjimo bei išėjimo signalų forma
6.4.3 Įėjimo signalo trukmės įtakos tyrimas
6.4.4 Įėjimo signalo įtampos įtakos tyrimas
6.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
6.6 ATASKAITOS FORMA
7. TRANZISTORINIS JUNGIKLIS SU NETIESINIU GRĮŽTAMUOJU RYŠIU
7.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
7.2 TEORINĖ DALIS
7.2.1 Veikimo principas
7.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
7.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
7.4.1 Įrangos parengimas
7.4.2 Įėjimo ir išėjimo signalų forma
7.4.3 Įėjimo signalo įtampos įtakos tyrimas
7.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
7.6 ATASKAITOS FORMA
8. MULTIVIBRATORIUS
8.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
8.2 TEORINĖ DALIS
8.2.1 Veikimo principas
8.2.2 Impulsų parametrai
8.2.3 Frontų korekcija
8.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
8.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
8.4.1 Įrangos parengimas
8.4.2 Impulsų ir periodo trukmės matavimas
8.4.3 Impulsų parametrų tyrimas
8.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
8.6 ATASKAITOS FORMA
9. BLOKING GENERATORIUS
9.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
9.2 TEORINĖ DALIS
9.2.1 Laukiantieji bloking – generatoriai
9.2.2 Savaiminė generacija
9.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
9.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
9.4.1 Įrangos parengimas
9.4.2 Impulsų periodo priklausomybė nuo schemos elementų
9.4.3 Impulsų parametrų priklausomybės nuo schemos elementų tyrimas
9.4.4 Impulsų formos priklausomybės nuo apkrovos varžos tyrimas
9.4.5 Šuntuojančio diodo įtakos tyrimas
9.5 EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
9.6 ATASKAITOS FORMA
10. DEŠIFRATORIUS
10.1 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
10.2 TEORINĖ DALIS
10.3 SAVARANKIŠKAS PASIRENGIMAS
10.4 EKSPERIMENTO ATLIKIMO TVARKA
10.4.1 Dešifratoriaus projektavimas
10.4.2 Dešifratoriaus pritaikymas konkrečiam matricos tipui
10.5 EKSPERIMENTO REZULTATAI
10.6 ATASKAITOS FORMA
11. 1 PRIEDAS. OSCILOGRAFAS GDS 2202
11.1 MATAVIMAS NAUDOJANT ŽYMEKLIUS
11.2 AUTOMATINIO MATAVIMO FUNKCIJOS
11.2.1 Funkcijų valdymas
11.2.2 Funkcijų aprašymas
12. 2 PRIEDAS. PROGRAMŲ PAKETAS „ISP LEVER CLASSIC“
12.1 PRADINIS ETAPAS
12.2 NAUJO PROJEKTO SUKŪRIMAS
12.3 PROJEKTUOJAMO ĮTAISO APRAŠYMAS
12.4 KOMPILIAVIMAS
12.5 STIMULŲ FAILAS
12.6 SIMULIAVIMAS
12.7 PRITAIKYMAS
12.7.1 Išvadų priskyrimas
12.7.2 Projekto kompiliavimas
13. 3 PRIEDAS. PROGRAMA „ISPVM SYSTEM“
13.1 ĮRANGOS PARENGIMAS
13.2 MAKETO TIKRINIMAS
13.2.1 Programavimo režimo nustatymas
13.3 PROGRAMAVIMAS
14 LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.