Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VIETOJE PRATARMĖS
TURINYS
ĮVADAS
I. TEORINIAI DARNŲ, JŲ KILMĖS IR RAIDOS ASPEKTAI
1. KONSONANSO/DISONANSO FENOMENAS
1.1. ĮVADINĖS PASTABOS
1.2. PSICHOFIZINIS KONSONANSAS IR DISONANSAS
1.3. KOGNITYVINIS KONSONANSAS IR DISONANSAS
1.4. KULTŪROS NULEMTAS KONSONANSAS IR DISONANSAS
1.5. KONSONANSO IR DISONANSO GENEZĖS ASPEKTAI
2. DARNOS UNIVERSALIJOS
2.1. PAGRINDINĖS MUZIKINĖS DARNOS UNIVERSALIJOS
2.2. KONSONANSAS IR DISONANSAS DARNOJE
2.3. INFORMACIJOS DĖSNINGUMAI DARNOJE
2.4. EKVITONIKA IR NEEKVITONIKA
2.5. KVAZIUNIVERSALIJOS
3. DARNŲ GENEZĖS ASPEKTAI
3.1. DARNŲ FILOGENEZĖS IR ONTOGENEZĖS PARALELĖS
3.2. KALBOS IR MUZIKOS SĄSAJOS DARNŲ RAIDOJE
3.3. EDUARDO ALEKSEJEVO DERMĖS RAIDOS TEORIJOS BRUOŽAI
4. DARNŲ TEORINĖS INTERPRETACIJOS PROBLEMOS
4.1. EMIC/ETIC PROBLEMA
4.2. NUMEROLOGINIS SINDROMAS
4.3. TOLYGIOSIOS DVYLIKALAIPSNĖS TEMPERACIJOS SINDROMAS
II. AKUSTINIAI DAINAVIMO DARNŲ TYRIMO METODAI
5. AKUSTINĖS ANALIZĖS METODŲ BRUOŽAI
5.1. AKUSTINĖS ANALIZĖS METODŲ RAIDA
5.2. DAINAVIMO PARAMETRŲ ĮVERTINIMAS AKUSTINIAIS METODAIS
6. GARSO AUKŠČIO BEI DARNŲ MATAVIMAS IR INTERPRETAVIMAS
6.1. OBJEKTYVAUS IR SUBJEKTYVAUS AUKŠČIO PROBLEMA
6.2. INTRASONINIS AUKŠČIO KITIMAS
6.3. INTERSONINIS AUKŠČIO KITIMAS IR DARNOS
6.4. AKUSTINIAI METODAI TRADICINIO LIETUVIŲ DAINAVIMO DARNŲ TYRIME
III. LIETUVIŲ TRADICINIO DAINAVIMO DARNŲ TYRIMAS
7. SUTARTINIŲ DARNOS
7.1. TYRIMO IMTIS
7.2. DARNŲ INTERVALIKOS ASPEKTAI
7.3. PSICHOAKUSTINIAI BALSŲ SĄSKAMBIO ASPEKTAI
7.4. SUTARTINIŲ IR VARPŲ SKAMBESIO PARALELĖS
7.5. SUTARTINIŲ IR LIETUVIŲ TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS DARNŲ PARALELĖS
8. STATINIAI SOLINIO DAINAVIMO DARNŲ ASPEKTAI
8.1. TYRIMO IMTYS
8.2. STATINIŲ SAVYBIŲ PARAMETRAI
8.3. STATINIŲ SAVYBIŲ PARAMETRŲ SĄRYŠIAI
9. LAIPSNIŠKOS TRANSPOZICIJOS ELIMINAVIMO MODELIAI
9.1. LAIPSNIŠKOS TRANSPOZICIJOS PROBLEMA
9.2. MELOSTROFINĖS TRANSPOZICIJOS MODELIS
9.3. TOLYDŽIOSIOS TRANSPOZICIJOS MODELIAI
9.4. „IŠORINIO“ SUVOKIMO MODELIAI
10. DINAMINIAI SOLINIO DAINAVIMO DARNŲ ASPEKTAI
10.1. INTONAVIMO ZONOS ASPEKTAS
10.2. MELODINIO KONTEKSTO ASPEKTAS
10.3. TONO TRUKMĖS ASPEKTAS
10.4. IŠSISKLEIDŽIANČIOS DARNOS
10.5. DARNOS DINAMIKOS TRANSKRIPCIJOS PROBLEMOS
IŠVADOS
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
PRIEDAI
P1. BŪDINGIAUSI AKUSTINĖS ANALIZĖS GRAFIKAI
P2. TIRIAMŲJŲ GARSO ĮRAŠŲ METRIKOS
P3. DIATONINIO KONTRASTO ĮVERTINIMAS
PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
DALYKINĖ RODYKLĖ
SUMMARY
I. THEORETICAL ASPECTS OF MUSICAL SCALES, THEIR ORIGINS AND EVOLUTION
II. ACOUSTICAL METHODS OF STUDY ON MUSICAL SCALES INVOCAL PERFORMANCE
III. STUDY OF MUSICAL SCALES IN LITHUANIAN TRADITIONAL SINGING

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.