Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. Įvadas
1.1. Bendrinė kalba ir jos normos
1.2. Kalbos klaidos ir jų šaltiniai
1.3. Kalbos kultūros samprata
1.4. Valstybinė kalbos politika
1.5. Profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba
2. Specialybės kalbos leksika
2.1. Sąvokos ir termino samprata
2.1.1. Sąvoka
2.1.2. Intencija ir ekstencija
2.1.3. Sąvokos žymikliai
2.1.4. Sąvokų santykių tipai
2.1.5. Sąvoka ir terminas
2.1.6. Termino ir sąvokos santykiai
2.1.7. Termino ir žodžio santykis
2.1.8. Sąvokos apibrėžtis
2.1.9. Apibrėžties rašymo principai
2.2. Terminams keliami reikalavimai
2.3. Terminų struktūra
2.3.1. Vientisiniai terminai
2.3.2. Sudėtiniai terminai
2.3.3. Žodžių tvarka
2.4. Terminų tvarkybos būdai
2.4.1. Terminografija
2.4.2. Terminų standartizacija
2.4.3. Kompiuterinė terminų tvarkyba
2.4.4. Tekstinė terminų tvarkyba
2.5. Terminų leksika
2.5.1. Leksikos sąvoka ir sudėtis
2.5.2. Pagrindiniai terminijos šaltiniai
3. Terminų daryba
3.1. Vedinių darybos ypatumai
3.1.1. Priesagų vediniai
3.1.2. Galūnių vediniai
3.1.3. Priešdėlių vediniai
3.1.4. Vedinių darybos normų pažeidimai
3.1.5. Terminų vedinių specializacija
3.2. Sudurtiniai terminai (dūriniai)
3.2.1. Sudurtinių terminų vartosenos ypatumai
3.2.2. Dūrinių darybos normų pažeidimai
3.3. Sintaksinė terminų daryba (sudėtiniai terminai)
3.3.1. Sudėtinių terminų vartosenos ypatumai
3.3.2. Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai
3.4. Santrumpos ir sutrumpinimai
3.4.1. Kompiuterijos terminų santrumpos
3.4.2. Dydžiai, simboliai ir įvairūs matematikos ženklai
4. Terminų ir tarptautinių žodžių kirčiavimas
4.1. Kirtis ir priegaidė
4.2. Daiktavardžių kirčiuotės
4.3. Terminų kirčiavimas
4.4. Tarptautinių žodžių ir terminų kirčiavimas
4.5. Mokslo kalboje vartojamų žodžių kirčiavimas
5. Abstrakčių sąvokų raiška mokslo kalboje
5.1. Subjekto raiška
5.2. Būvio raiška
5.3. Objekto raiška
5.4. Priemonės raiška
5.5. Erdvės raiška
5.6. Tikslo raiška
5.7. Laiko raiška
5.8. Sąlygos raiška
5.9. Nuolaidos raiška
5.10. Priežasties raiška
5.11. Kiekybės raiška
5.12. Būdo raiška
5.13. Požymio raiška
6. Studijų darbų rašymo principai
6.1. Mokslinių tekstų struktūra
6.1.1. Mokslinio teksto sakinių ilgis
6.1.2. Kalbos dalių dažnumas
6.1.3. Mokslinio stiliaus sakinių rūšys
6.2. Studijų darbų rašymas
6.2.1. Antraštiniai lapai
6.2.2. Santrauka
6.2.3. Studijų darbų turinys
6.2.4. Įvadas
6.2.5. Teorinė studijų darbo dalis
6.2.6. Tiriamoji studijų darbo dalis
6.2.7. Išvados
6.2.8. Priedai
6.3. Bendrieji studijų darbų tekstų reikalavimai
6.3.1. Studijų darbų įforminimo tvarka
6.3.2. Studijų darbų kalba
6.3.2.1. Rašyba
6.3.2.2. Skyryba
6.3.3. Lentelių rengimo tvarka
6.3.4. Paveikslų įforminimo tvarka
6.4. Bibliografinių duomenų pateikimas studijų darbuose
6.4.1. Nuorodos ir išnašos
6.4.2. Literatūros sąrašo sudarymo ir bibliografinio aprašo taisyklės
6.4.3. Bibliografinio aprašo pavyzdžiai
6.4.4. Literatūros sąrašo sudarymas
7. Kalba elektroninėje terpėje
7.1. Elektroninis paštas
7.2. Žinutės mobiliuosiuose telefonuose
7.3. Rašmenys ir užsienio kalbų žodžiai
7.3.1. Abėcėlė
7.3.2. Tarptautinės raidinės santrumpos
7.3.3. Nelietuviški simboliniai pavadinimai
7.3.4. Svetimvardžiai
7.4. Skyrybos ženklai skaitmeninėje erdvėje
7.4.1. Brūkšnys
7.4.2. Brūkšnelis
7.4.3. Kabutės
7.4.4. Tarpai
7.4.5. Pasvirasis brūkšnys
7.4.6. Skliausteliai
8. Reikalų raštai
8.1. Dokumentų rengimo ir įforminimo tvarka
8.2. Pagrindinių dokumentų rašymo reikalavimai
Naudota ir rekomenduojama literatūra
Priedai
1 priedas. Svetimybių atitikmenys
2 priedas. Kompiuterijos svetimžodžių atitikmenys
3 priedas. Daiktavardžių kirčiuočių pavyzdžiai
4 priedas. Vietovardžių kirčiavimo žodynėlis
5 priedas. Pirmojo antraštinio lapo pavyzdys
6 priedas. Reikalų raštų pavyzdžiai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.