Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Bendri metodiniai nurodymai
Chemijos programa
Pirmas kontrolinis darbas
1. Atominė masė. Molis. Ekvivalentas. Vieninių ir sudėtinių medžiagų ekvivalentai. Ekvivalentų dėsnis
2. Neorganinių junginių grafinės formulės
3. Druskos
4. Atomo sandara
4.1. Keturi kvantų skaičiai
4.2. Elementų atomų elektroninės formulės
4.3. Periodinis dėsnis ir atomo sandara
5. Cheminiai ryšiai
6. Cheminių procesų energetika
6.1. Termocheminiai skaičiavimai
6.2. Cheminis giminingumas. Gibso energija. Entropija
7. Cheminė kinetika ir pusiausvyra
7.1. Cheminė kinetika
7.2. Cheminė pusiausvyra
8. Tirpalai
8.1. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai
8.2. Neelektrolitų tirpalų savybės
8.3. Elektrolitų tirpalai
8.3.1. Elektrolitų tirpalų savybės
8.3.2. Reakcijos elektrolitų tirpaluose
8.4. Vandens elektrolitinė disociacija
8.5. Druskų hidrolizė
Antras kontrolinis darbas
9. Oksidacijos – redukcijos reakcijos
9.1. Cheminės metalų savybės
9.2. Oksidacijos–redukcijos reakcijos vyksmo galimybės nustatymas
10. Elektrochemija
10.1. Elektrodiniai potencialai ir elektrovaros jėga
10.2. Danielio–Jakobio tipo galvaniniai elementai
10.3. Voltos tipo galvaniniai elementai
10.4. Metalų korozija
10.5. Elektrolizė
10.5.1. Vandeninių tirpalų ir lydalų elektrolizės procesai
10.5.2. Elektrolizės dėsniai
11. Vandens kietumas ir minkštinimas
12. Organiniai junginiai ir polimerai
Kontrolinių darbų užduočių variantai
Priedai
Metalų cheminės savybės Metalų aktyvumo eilė
Metalų tirpimo rūgštyse schemos
Oksidacijos – redukcijos reakcijos pavyzdys
Metalų tirpimas šarmuose
Metalų tirpimas vandenyje
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.