Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. ES KOKYBĖS SĄVOKOS IR KOMPONENTAI
1.1. ES SAMPRATA IR SKIRSTYMAS
1.2. ES KOKYBĖS SAMPRATA
1.3. KOKYBĖS UŽDAVINIŲ NUSTATYMO APLINKYBĖS IR RAIDA
1.4. KELETAS KOKYBĖS PROBLEMŲ
1.5. ES KOKYBĖS SANDARA
1.6. ES KOKYBĖ, VERTĖ, EFEKTYVUMAS
1.7. INŽINERINĖ KOKYBĖS ANALIZĖ
1.7.1. ES rodiklių verčių sąsajos
1.7.2. ES savybių atskyrimas
1.7.3. Sisteminės analizės struktūros
1.7.4. Patikimumo, kainos ir vertės analizės pavyzdys
1.8. BENDROJI ES TYRIMŲ SANDARA
1.9. PAGRINDINĖS ATKAKLUMO TYRIMŲ KRYPTYS
1.10. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
2. ES GAMYBOS KOKYBĖ
2.1. ES GAMYBOS YPATUMAI
2.2. ES GAMYBOS KOKYBĖS SAMPRATA
2.2.1. Gamybos proceso makrostruktūra
2.2.2. Gamybos kokybės rodiklių grupės
2.3. TIKIMYBINIAI GAMYBOS KOKYBĖS RODIKLIAI
2.3.1. Statistinių duomenų kiekis ir sistemingumas
2.3.2. Statistinių duomenų analizė
2.3.3. TP galimybės ir faktiškasis kokybės lygis
2.3.4. TP kokybės rodikliai
2.3.5. Leidžiamosios ir kontrolinės gamybos objektų rodiklių verčių ribos
2.3.6. ES gamybos kokybės apskaičiavimas
2.4. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
3. ES GAMYBOS KOKYBĖS KONTROLĖ
3.1. KONTROLĖS VARIANTAI
3.2. ĮVERČIAI IR PASIKLIAUTINIEJI INTERVALAI
3.3. IŠTISINĖ ES GAMYBOS KOKYBĖS KONTROLĖ
3.4. IŠTISINĖS KONTROLĖS EFEKTYVUMAS
3.5. ATRANKINĖ ES GAMYBOS KOKYBĖS KONTROLĖ
3.6. VIENOS PAKOPOS KONTROLĖ
3.7. DVIEJŲ PAKOPŲ KONTROLĖ
3.8. NUOSEKLIOSIOS ANALIZĖS METODAS
3.9. ATRANKINĖS KONTROLĖS TAIKYMO SRITYS
3.10. ATRANKINĖS KONTROLĖS EFEKTYVUMAS
3.11. POOPERACINĖ KOKYBĖS KONTROLĖ
3.11.1. Pooperacinės kokybės kontrolės variantai
3.11.2. Lyginamoji kontrolės variantų analizė
3.12. ES MAZGŲ GAMYBOS KONTROLĖS PALYGINIMAS
3.13. TESTINIS DEFEKTINIŲ MIKROSCHEMŲ ATSKYRIMAS
3.14. PUSLAIDININKINIŲ KRISTALŲ PRIKLIJAVIMO KOKYBĖS KONTROLĖ
3.15. DEFEKTINGUMO IR NEGENDAMUMO SĄSAJOS FUNKCIJA
3.16. TECHNOLOGINIS TRENIRAVIMAS
3.16.1. Technologinio treniravimo tikslai
3.16.2. Gedimus spartinančių poveikių parinkimas
3.16.3. Optimalios treniravimo trukmės paieška
3.17. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
4. ES GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMAS
4.1. KOKYBĖS VALDYMO BŪTINUMAS
4.2. ES GAMYBOS KOKYBĖS VALDYMO UŽDAVINIAI
4.3. ES KOKYBĖS VALDYMO PRINCIPAI
4.4. ES KOKYBĖS VALDYMO OPERATYVUMO PARINKIMAS
4.5. KVS KŪRIMAS
4.6. KOKYBĖS PERDAVIMO FUNKCIJŲ SUDARYMAS
4.7. KVS VALDYMO LYGIŲ SKAIČIAUS PARINKIMAS
4.8. KVS ALGORITMAI
4.9. VALDYMO ALGORITMŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS
4.10. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
5. ES IŠTISINĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ ANALIZĖ
5.1. GAMINIŲ KLASIFIKAVIMAS IŠTISINĖS KONTROLĖS METU
5.2. NETAISOMŲJŲ GAMINIŲ KONTROLĖS CHARAKTERISTIKOS
5.3. TAISOMŲJŲ GAMINIŲ KONTROLĖS CHARAKTERISTIKOS
5.4. BETA SKIRSTINIO TAIKYMAS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKOMS MODELIUOTI
5.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
6. ES IŠTISINĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ MODELIAI
6.1. NETAISOMŲJŲ GAMINIŲ KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ MODELIAI
6.2. TAISOMŲJŲ GAMINIŲ KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ MODELIAI
6.3. MIŠRUS SRAUTAS: TAISOMIEJI IR NETAISOMIEJI GAMINIAI
6.4. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
7. ES PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS NUOSEKLIŲJŲ ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMAS
7.1. IŠTISINĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS ĮVERČIAI
7.2. KŪGIŲ IŠTISINĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMO PROGRAMA
7.3. KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ ĮVERČIŲ IR SRAUTŲ KOMPIUTERINIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI
7.4. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
8. ES ATRANKINĖS VIENPAKOPĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ ANALIZĖ
8.1. KONTROLĖS CHARAKTERISTIKOS
8.2. KONTROLĖ PAGAL DVI PARAMETRŲ GRUPES
8.3. KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ MODELIAI
8.4. KONTROLĖS PAGAL DVI PARAMETRŲ GRUPES MODELIAVIMAS
8.5. PRESUOTŲJŲ EKRANŲ ATRANKINĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS MODELIAVIMO IR ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMO PROGRAMA
8.6. ŠLIFUOTŲJŲ EKRANŲ PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS PAGAL DVI PARAMETRŲ GRUPES CHARAKTERISTIKŲ MODELIAVIMO IR ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMO PROGRAMA
8.7. KINESKOPŲ EKRANŲ PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ KOMPIUTERINIO MODELIAVIMO PAVYZDŽIAI
8.8. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
9. ES ATRANKINĖS VIENPAKOPĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS NUOSEKLIŲJŲ ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMAS
9.1. KONTROLĖ PAGAL VIENĄ PARAMETRŲ GRUPĘ
9.2. KONTROLĖ PAGAL DVI PARAMETRŲ GRUPES
9.3. MODELIAVIMO IR ĮVERČIŲ APSKAIČIAVIMO REZULTATŲ TAIKYMO PERSPEKTYVOS
9.4. KINESKOPŲ EKRANŲ PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS CHARAKTERISTIKŲ ĮVERČIŲ KOMPIUTERINIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI
9.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
10. ATRANKINĖS VIENPAKOPĖS PRIIMAMOSIOS KONTROLĖS PLANŲ PARINKIMAS IR KOREGAVIMAS
10.1. KONTROLĖS LAIPSNIAI
10.2. FAKTIŠKIEJI IR KOREGUOJAMIEJI PLANAI
10.3. KONTROLĖS LYGIŲ KEITIMO ALGORITMAS
PRIEDAI
VARTOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ PAGRINDINIAI ŽYMĖJIMAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.