Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. VADYBOS ISTORIJA, ESMĖ IR SĄVOKOS
1.1. Vadybos mokslo raida
1.2. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX a. pradžioje
1.3. Vadovo ir vadovavimo sampratos evoliucija
1.4. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje
1.5. Vadybos raida Lietuvoje 1918–1940 metais
1.6. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu
1.7. Nuo „menedžmento“ iki vadybos
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
2. VADYBOS TEORIJŲ (VADYBOS MOKYKLŲ) RAIDA
2.1. Vadybos mokslo vystymosi aplinka ir prielaidos. Valdymo teorijos
2.2. Klasikinė vadybos mokykla
2.2.1. Mokslinio valdymo teorija
2.2.2. Administracinė valdymo teorija
2.3. Žmogiškųjų santykių mokykla
2.4. Kiekybinių metodų mokykla
2.5. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai)
2.5.1. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris)
2.5.2. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas
2.5.3. Procesinis požiūris
2.5.4. Profesionalioji vadyba (profesionalusis menedžerizmas)
2.6. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija
2.6.1. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos
2.6.2. Visuotinė kokybės vadyba
2.6.3. Vadybos ryšys su kitais mokslais
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
3. VADYBOS FUNKCIJOS
3.1. Vadybos funkcijų samprata
3.2. Planavimas
3.2.1. Planavimo esmė ir principai
3.2.2. Planavimo funkcija
3.2.3. Planavimo žingsniai
3.2.4. Valdymo lygiai ir planų hierarchija
3.2.5. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas
3.2.6. Planų pavidalai
3.2.7. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai
3.2.8. Laiko planavimas (laiko vadyba)
3.2.9. Strateginis planavimas
3.3. Organizavimas
3.3.1. Organizavimo esmė
3.3.2. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai
3.3.3. Organizavimo tikslai ir objektas
3.3.4. Teisių ir pareigų delegavimas
3.3.5. Valdymo organizavimas
3.3.6. Organizacijų valdymo struktūrų schemos
3.3.7. Valdymo centralizacija ir decentralizacija
3.3.8. H. Mintzbergo organizacinės struktūros koncepcija
3.4. Vadovavimas
3.4.1. Vadovavimo esmė
3.4.2. Valdymo subjektas ir objektas
3.4.3. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata
3.5. Kontrolė
3.5.1. Kontrolės esmė ir turinys
3.5.2. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai
3.5.3. Valdymo kontrolės apimties problema
3.5.4. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
4. INFORMACIJA VADYBOJE
4.1. Informacijos esmė
4.2. Informacijos klasifikavimas
4.3. Informacijai keliami reikalavimai
4.4. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos
4.5. Komunikacijos proceso esmė
4.6. Informacijos perdavimo kanalai
4.7. Komunikacijos proceso barjerai
4.8. Valdymo apskaita – ekonominės ir vadybinės informacijos šaltinis
4.9. Valdymo apskaitos ir išlaidų apskaitos ryšys
4.10. Valdymo apskaitos funkcijos
4.11. Informacijos poreikio nustatymas
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
5. PROGNOZAVIMAS
5.1. Prognozavimo esmė, reikšmė ir ypatumai
5.2. Prognozavimo priemonės ir metodai
5.2.1. Kokybiniai prognozavimo metodai
5.2.2. Kiekybiniai prognozavimo metodai
5.3. Veiksniai, lemiantys prognozavimo metodo pasirinkimą
5.4. Pagrindinės prognozavimo problemos
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
6. VADYBOS SPRENDIMAI
6.1. Sprendimų priėmimo proceso turinys
6.2. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas
6.3. Sprendimų priėmimo būdai
6.4. Sprendimų priėmimo metodai
6.5. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas
6.6. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai
6.7. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai
6.8. Grupinio darbo priimant sprendimus problemos
Svarbiausieji žodžiai ir sąvokos
Kartojimo ir diskusijų klausimai
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.