Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PRATARMĖ
TURINYS
SVARBIAUSIŲJŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS IR JŲ INDEKSAI
Svarbiausieji dydžiai
Dydžių indeksai
PAGRINDINIAI TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
1. ĮVADAS
1.1. Elektros mašina ir transformatorius
1.2. Elektros mašinų klasifikacija
1.3. Elektros mašinų teorijos pagrindiniai dėsniai ir taisyklės
2. TRANSFORMATORIAI
2.1. Svarbiausios žinios apie transformatorius
2.2. Transformatorių sandara
2.2.1. Magnetolaidžiai
2.2.2. Apvijos
2.3. Transformatoriaus veikimas
2.4. Transformatoriaus transformacijos faktorius
2.5. Tuščiosios veikos srovė
2.6. Lygtys ir ekvivalentinė schema
2.7. Perskaičiuotasis transformatorius ir jo parametrai
2.8. Perskaičiuotojo transformatoriaus lygtys, ekvivalentinė schema ir fazorių diagrama
2.9. Transformatoriaus tuščioji veika
2.10. Transformatoriaus trumpojo jungimo režimas
2.11. Transformatoriaus trumpojo jungimo parametrų nustatymas
2.12. Supaprastinta transformatoriaus fazorių diagrama, pagrindinė lygtis ir ekvivalentinė schema
2.13. Transformatoriaus įtampos pokytis
2.14. Transformatoriaus galios nuostoliai ir naudingumo faktorius
3. TRIFAZIAI TRANSFORMATORIAI
3.1. Bendrosios pastabos
3.2. Transformatoriaus apvijų jungimo schemos ir grupės
3.3. Trifazio transformatoriaus tuščioji veika
3.4. Transformatoriaus įtampos reguliavimas
3.5. Lygiagretusis transformatorių darbas
3.6. Trifazių transformatorių nesimetrinė apkrova
3.6.1. Nesimetrinės apkrovos bendroji charakteristika
3.6.2. Nesimetrinės apkrovos tyrimo metodas
3.6.3. Transformatoriaus, sujungto Y/YN-0, vienfazė apkrova
3.6.4. Transformatoriaus, sujungto Δ/YN-11, vienfazė apkrova
4. SPECIALIEJI TRANSFORMATORIAI
4.1. Triapvijis transformatorius
4.2. Autotransformatorius
4.3. Suvirinimo transformatorius
4.4. Pikinis transformatorius
4.5. Fazių skaičiaus keitimo ir dažnio dauginimo transformatoriai
4.6. Matavimo transformatoriai
5. PEREINAMIEJI VYKSMAI TRANSFORMATORIUOSE
5.1. Transformatoriaus jungimas į tinklą
5.2. Transformatoriaus staigus trumpasis jungimas
5.2.1. Transformatoriaus trumpojo jungimo srovė
5.2.2. Transformatoriaus trumpojo jungimo srovės šiluminis poveikis
5.2.3. Trumpojo jungimo elektromagnetinės jėgos
5.3. Transformatorių viršįtampiai
5.3.1. Viršįtampių pobūdis ir jų atsiradimo priežastys
5.3.2. Transformatoriaus apsauga nuo viršįtampių
6. ASINCHRONINIŲ MAŠINŲ SANDARA IR APVIJOS
6.1. Asinchroninių mašinų sandara
6.2. Asinchroninių mašinų apvijos
6.2.1. Apvijų pagrindiniai elementai ir apvijų rūšys
6.2.2. Viensluoksnės trifazės apvijos
6.2.3. Dvisluoksnės trifazės apvijos
6.2.4. Vienfazės ir dvifazės apvijos
6.3. Apvijų vidinės įtampos ir apvijos faktorius
6.3.1. Žingsnio sutrumpinimo faktorius
6.3.2. Apvijos paskirstymo faktorius
6.3.3. Griovelių įstrižumo faktorius
7. ASINCHRONINĖS MAŠINOS MAGNETINIS LAUKAS IR VEIKIMAS
7.1. Statoriaus magnetovara
7.1.1. Vienfazės apvijos magnetovara
7.1.2. Dvifazės apvijos magnetovara
7.1.3. Trifazės apvijos magnetovara
7.2. Asinchroninės mašinos statoriaus apvijos sukurtas sukamasis magnetinis laukas
7.3. Asinchroninės mašinos veikimas
7.4. Rotoriaus magnetinis laukas
8. TRIFAZĖ ASINCHRONINĖ MAŠINA SU SUSTABDYTU ROTORIUMI
8.1. Asinchroninės mašinos su sustabdytu rotoriumi vidinės įtampos ir transformacijos faktoriai
8.2. Asinchroninės mašinos su sustabdytu rotoriumi pagrindinės lygtys, ekvivalentinė schema ir fazorių diagrama
8.2.1. Perskaičiuotoji asinchroninė mašina
8.2.2. Asinchroninės mašinos su sustabdytu rotoriumi įtampų ir magnetovarų balanso lygtys
8.3. Asinchroninės mašinos su sustabdytu rotoriumi pritaikymas
8.3.1. Indukcinis įtampos reguliatorius
8.3.2. Fazės reguliatorius
8.3.3. Trifazė reguliuojamo induktyvumo ritė
9. ASINCHRONINĖ MAŠINA SU BESISUKANČIU ROTORIUMI
9.1. Sukiojo rotoriaus narvelinės apvijos parametrai
9.2. Asinchroninės mašinos su besisukančiu rotoriumi pagrindinės lygtys ir fazorių diagramos
9.3. Asinchroninės mašinos ekvivalentinės schemos
9.4. Asinchroninių mašinų darbo režimai
9.4.1. Variklinis režimas
9.4.2. Generatorinis režimas
9.4.3. Stabdymo režimas
10. ASINCHRONINĖS MAŠINOS SUKIMO MOMENTAI IR MECHANINĖ CHARAKTERISTIKA
10.1. Asinchroninės mašinos energijos balansas, galios nuostoliai ir naudingumo faktorius
10.2. Asinchroninės mašinos sukimo momentai
10.3. Elektromagnetinio momento analizė
10.4. Elektromagnetinio sukimo momento priklausomybė nuo aktyviosios rotoriaus varžos ir nuo tinklo įtampos dažnio
10.5. Asinchroninės mašinos statinis darbo stabilumas
10.6. Histerezės, sūkurinių srovių ir reaktyvieji sukimo momentai
10.6.1. Histerezės ir sūkurinių srovių sukimo momentai
10.6.2. Reaktyvieji sukimo momentai
10.7. Aukštesniųjų magnetinio lauko harmonikų elektromagnetiniai sukimo momentai
10.7.1. Asinchroniniai sukimo momentai
10.7.2. Sinchroniniai sukimo momentai
10.7.3. Spindulinės elektromagnetinės jėgos
10.8. Asinchroninio variklio darbo charakteristikos
10.9. Energiją taupantys asinchroniniai varikliai
11. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ PALEIDIMAS
11.1. Asinchroninio variklio paleidimo ypatumai
11.2. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimas
11.3. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas
11.4. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas reaktoriumi
11.5. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas autotransformatoriumi
11.6. Asinchroninio narvelinio variklio paleidimas žvaigždės-trikampio perjungimu
12. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS
12.1. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas keičiant polių porų skaičių
12.2. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas keičiant maitinimo įtampą
12.3. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas įjungiant į rotoriaus grandinę papildomuosius varžinius elementus
12.4. Asinchroninio variklio sukimosi greičio reguliavimas įjungiant į rotoriaus grandinę papildomąją vidinę įtampą
12.5. Rotoriaus sukimosi greičio reguliavimas keičiant maitinimo įtampos dažnį
12.6. Impulsinis rotoriaus sukimosi greičio reguliavimas
13. ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ STABDYMAS
13.1. Rekuperacinis stabdymas
13.2. Dinaminis stabdymas
13.3. Stabdymas priešiniu jungimu
14. PAGERINTŲ PALEIDIMO CHARAKTERISTIKŲ ASINCHRONINIAI VARIKLIAI SU NARVELINIAIS ROTORIAIS
14.1. Asinchroniniai varikliai su gilių griovelių rotoriais
14.2. Asinchroniniai varikliai su dvigubo narvelio rotoriais
14.3. Asinchroniniai varikliai su vientisaisiais feromagnetiniais rotoriais
14.4. Lankinės, tiesiaeigės ir magnetohidrodinaminės asinchroninės mašinos
15. VIENFAZIAI ASINCHRONINIAI VARIKLIAI
15.1. Varikliai su pagalbine paleidimo apvija
15.2. Asinchroniniai kondensatoriniai varikliai
15.3. Trifazių asinchroninių variklių jungimas prie vienfazio tinklo
KONTROLINIAI KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS
Transformatoriai
Asinchroninės mašinos
LITERATŪRA
PRIEDAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.