Viso knygų: 1053
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. GARSINIAI SIGNALAI IR JŲ JUTIMAS
1.1. Garsas
1.2. Garso laukas
1.4. Girdos slenkstis ir jutimo lygis
1.5. Garso slėgis
1.6. Garso slėgio lygis
1.7. Garsis ir garsio lygis
1.8. Klausos savybės
1.8.1. Užgožimo reiškinys
1.8.2. Kritinės juostos
1.8.3. Užgožimo slenksčiai
1.9. Garso signalo suvokimas erdvėje ir laike
1.10. Virtualusis garso šaltinis ir jo lokalizavimas
1.11. Stereofoninio efekto zona
Kontroliniai klausimai
2. GARSAS LAISVOJE ERDVĖJE
2.1. Garso sugėrimas, difrakcija ir refrakcija
Kontroliniai klausimai
3. GARSAS UŽDAROJE ERDVĖJE
3.1. Garsas patalpoje
3.2. Garso energijos sugėrimas patalpoje
3.3. Nestacionarūs akustiniai procesai patalpoje
3.4. Aidėjimo įtaka kalbos suprantamumui
3.5. Mažų įrašų studijų akustika
3.6. Garso režisieriaus patalpos ypatybės
Kontroliniai klausimai
4. GARSINIŲ SIGNALŲ APDOROJIMO TECHNOLOGIJA IR TECHNIKA
4.1. Akustiniai ir elektriniai lygiai
4.2. Elektroakustikoje naudojami matavimo vienetai
4.3. Lygių diagrama
4.4. Lygio matuokliai
4.5. Garsinių signalų apdorojimas
4.6. Automatiniai lygio reguliatoriai
4.7. Garso režisieriaus (daugiafunkciai) pultai
4.8. Triukšmo slopinimo sistemos
4.8.1. Triukšmų sumažinimo būdai ir įranga
4.8.2. Triukšmo slopinimo įrenginiai
4.8.2.1. Plėstuvinė – spaustuvinė triukšmo slopinimo sistema
4.8.2.2. Triukšmo slopintuvas „Dolby A“
4.8.2.3. Triukšmo slopintuvas „Dolby B“
4.8.2.4. DNL tipo triukšmo slopintuvai
4.9. Garso ir garso aparatūros kokybiniai rodikliai
4.9.1. Atkuriamo garso kokybė
4.9.2. Objektyvus garso kokybės įvertinimas
4.10. Geriau skambančios erdvinio garso sistemos
4.11. Erdvinis garsas
4.12. Skaitmeninis erdvinis garsas
4.13. Elektroninės garso aparatūros parametrai
Kontroliniai klausimai
5. MIKROFONAI
5.1. Bendrosios mikrofonų savybės
5.1.1. Mikrofonų veikimo principai
5.1.2. Elektrodinaminiai mikrofonai
5.1.3. Elektrodinaminiai juosteliniai mikrofonai
5.1.4. Elektrostatiniai mikrofonai
5.1.5. Pjezokeraminiai mikrofonai
5.1.6. Puslaidininkiniai mikrofonai
5.1.7. Labai maži mikrofonai
5.1.8. Skaitmeniniai mikrofonai
5.1.9. Optiniai mikrofonai
5.1.10. Įvairios paskirties mikrofonai
5.2. Mikrofonų parinkimas
5.3. Mikrofonų parametrų matavimas
Kontroliniai klausimai
6. GARSIAKALBIAI IR AKUSTINĖS SISTEMOS
6.1. Garsiakalbių parametrai
6.2. Elektrodinaminiai garsiakalbiai
6.3. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai
6.4. Garsiakalbių kryptingumas
6.5. Elektrodinaminių garsiakalbių kryptingumas
6.6. Garsiakalbių Thiele'o ir Smallo parametrai
6.7. Garsiakalbių akustinės sistemos
6.8. Akustinių sistemų konstrukcijos
6.8.1. Akustinės sistemos su atviru korpusu
6.8.2. Akustinės sistemos su uždaru korpusu
6.8.3. Akustinės sistemos su fazės invertoriumi
6.8.4. Akustinės sistemos su pasyviaisiais spinduoliais
6.8.5. Akustinės sistemos su sudvejintais garsiakalbiais
6.8.6. Įgarsinimo sistemos
6.8.7. Elektrostatiniai garsiakalbiai
6.8.8. Plazminiai garsiakalbiai
6.8.9. Paskirstytosios modos garsiakalbiai
6.9. Garsiakalbių dažninių amplitudės charakteristikų ypatumai
6.10. Garsiakalbio Thiele'o ir Smallo parametrų matavimas
6.11. Garsiakalbio Thiele'o ir Smallo parametrų matavimas
6.12. AS optimalaus akustinio korpuso skaičiavimas
6.13. Erdvinio garso atkūrimo technologija
6.14. Garsiakalbių eilutės
6.15. Realių garsiakalbių eilučių savybės
Kontroliniai klausimai
7. GARSO ĮRAŠŲ RENGIMAS
7.1. Maišymas ir panoramos išskleidimas
7.2. Garso planai ir garsų perspektyva
7.3. Mikrofonų išdėstymas įrašui
7.4. Kalbos įrašymas
7.5. Vokalistų ir ansamblių įrašai
7.6. Įrašas pagal fonogramą
7.7. Stereofoninių įrašų ypatumai
7.8. Stereofoninio įrašo montavimas
7.9. MIDI trekų maišymas
7.10. Muzikos įtaisų sinchronizacija
7.11. MIDI ir MCI standartai
7.12. Garsų sintezatoriai ir garso plokštės
7.13. Skambėjimo pavyzdžių įrašymas
7.14. Garsų redaktoriai
Kontroliniai klausimai
8. SPECIALIEJI GARSO EFEKTAI
8.1. Vibrato
8.2. Garso efektai, gaunami vėluojant signalą
8.3. Chorus
8.4. Aidėjimas
8.5. Pozicionuotas erdvinis garsas
8.6. Garso bangų trasavimo technologija
Kontroliniai klausimai
9. GARSO ĮRAŠYMAS
9.1. Audioformatai
9.2. Magnetiniai garso įrašai
9.3. Pagrindiniai magnetofonų parametrai ir jų matavimas
9.4. Skaitmeniniai magnetofonai
9.5. Studijiniai daugiakanaliai skaitmeniniai magnetofonai
9.6. DASH formato skaitmeniniai magnetofonai
9.7. PD formato skaitmeniniai magnetofonai
9.8. S-DAT formato skaitmeniniai magnetofonai
9.9. R-DAT formato skaitmeniniai magnetofonai
9.10. Garso įrašymas kompaktiniuose diskuose
9.11. HDCD įrašymo technologijos diskai
9.12. CD standartai
9.12.1. Muzikos kompaktinių diskų formatas
9.12.2. Kompaktinių CD-ROM diskų formatas
9.13. MP3 formatas
9.14. Garso kodavimo algoritmas
9.14.1. Garso sutankinimas pagal MPEG standartą
9.14.2. MP3 failų sudarymas
9.14.3. MP3 failų dekodavimas
9.14.4. Daugiakanalis MP3
9.14.5. MP4 formatas
9.14.6. Įrašo techninės kokybės vertinimas
Kontroliniai klausimai
10. SKAITMENINIŲ GARSINIŲ SIGNALŲ SPŪDOS ALGORITMAI
10.1. MP3 kodavimo algoritmas
10.2. MPEG2 AAC kodavimo algoritmas
10.3. AC3 kodavimo algoritmas
Kontroliniai klausimai
PABAIGA
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.