Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. ĮVADAS
1.1. Kurso programa
1.1.1. Slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematika
1.1.2. Slenkamojo judėjimo dinamika
1.1.3. Sukamojo judėjimo dinamika
1.1.4. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai
1.1.5. Skysčių mechanika
1.1.6. Specialioji reliatyvumo teorija
1.1.7. Svyravimai ir bangos
1.1.8. Molekulinė fizika ir termodinamika
1.1.9. Pernešimo reiškiniai
1.1.10. Realiosios dujos
1.1.11. Elektrostatinis laukas vakuume
1.1.12. Elektrostatinis laukas dielektrike
1.1.13. Laidininkai elektrostatiniame lauke
1.1.14. Nuolatinė elektros srovė
1.1.15. Magnetinis laukas vakuume
1.2. Uždavinių sprendimo rekomendacijos
2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS, DĖSNIAI IR FORMULĖS
2.1. Mechanika
2.1.1. Kinematika
2.1.2. Slenkamojo judėjimo dinamika
2.1.3. Mechaninis darbas ir energija
2.1.4. Sukamojo judėjimo dinamika
2.1.5. Mechaniniai svyravimai ir bangos
2.2. Molekulinė fizika ir termodinamika
2.2.1. Idealiųjų dujų molekulinė kinetinė teorija
2.2.2. Dujų plėtimosi darbas
2.2.3. Šiluminė talpa
2.2.4. Pirmasis termodinamikos dėsnis
2.2.5. Cikliniai procesai
2.2.6. Realiosios dujos
2.3. Elektrostatika
2.3.1. Elektros krūvis. Elektrostatinis laukas
2.3.2. Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke, elektrinė talpa ir elektrostatinio lauko energija
2.4. Nuolatinė elektros srovė
2.5. Elektromagnetizmas
2.5.1. Elektros srovės magnetinis laukas
2.5.2. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke
2.5.3. Elektromagnetinė indukcija
3. UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
4. NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS
4.1. Pirmasis namų darbas
4.2. Antrasis namų darbas
5. PRIEDAI
5.1. Apytikslio skaičiavimo formulės
5.2. Pagrindinių trigonometrinių funkcijų formulės
5.3. Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pagrindinės formulės
5.4. Fizikinės konstantos
5.5. Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai
5.6. Matavimo vienetų daugikliai
5.7. Kai kurie astronominiai dydžiai
5.8. Taisyklingos formos vienalyčių kūnų ašiniai inercijos momentai
5.9. Kai kurie dujų parametrai
5.10. Kai kurie kietųjų kūnų parametrai
5.11. Santykinė dielektrinė skvarba
5.12. Laidininkų savitoji elektrinė varža ρ (t = 20 oC)
6. LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.