Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VERTIMO ATODANGOS: TEORIJA IR PRAKTIKA (prancūzų – lietuvių kalba)
TURINYS
PRATARMĖ
1. Vertimo samprata ir esmė
1.1. Vertimas – procesas ir rezultatas
1.2. Vertimo ekvivalentiškumas
1.3. Vertimo transformacijos
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
2. Teksto analizė – pirmasis vertimo etapas
2.1. Teksto analizė vertimo teorijos požiūriu
2.2. Makrostruktūrinė ir sociokultūrinė teksto analizė
2.3. Mikrostruktūrinė teksto analizė
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
3. Gramatinių reikšmių reiškimas ir vertimas
3.1. Leksinė ir gramatinė reikšmė
3.2. Prancūzų ir lietuvių kalbos gramatinių reikšmių reiškimas ir vertimas
3.3. Laisvoji ir rišlioji gramatinių reikšmių vartosena
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
4. Leksinių vienetų semantika ir vertimas
4.1. Bendrosios leksikos semantika ir vertimas
4.1.1. Leksikos supratimo problema
4.1.2. Semantiškai ir stilistiškai tinkamo vertimo leksinio vieneto paieška
4.1.3. Leksinio vieneto raiškos tinkamumo problema
4.2. Realijų vertimas
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
5. Terminų vertimas
5.1. Termino samprata
5.2. Terminų paieškos šaltiniai
5.3. Bendrieji terminų vertimo ypatumai
5.4. Svarbiausi lietuvių kalbos terminų požymiai
5.5. Terminizuoti leksiniai vienetai
5.6. Terminų vertimo klaidos
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
6. Prancūzų kalbos leksinių analitinių konstrukcijų vertimas
6.1. Leksinės analitinės konstrukcijos samprata
6.2. Stilistinis leksinių analitinių konstrukcijų vartojimas
6.3. Leksiniu analitiniu konstrukciju vertimas
6.4. Leksinių analitinių konstrukcijų vertimas kalbos normos požiūriu
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
7. Frazeologizmų samprata ir vertimas
7.1. Frazeologizmo samprata
7.2. Frazeologizmų vertimo ypatumai
7.3. Lietuvių kalbos frazeologizmų vertimas į prancūzų kalbą
Klausimai
Praktines užduotys
Literatūra
8. Prancūzų kalbos pabrėžiamųjų sintaksinių konstrukcijų vertimas
8.1. Pabrėžiamosios sintaksinės konstrukcijos
8.2. Sintaksinės konstrukcijos c’est…qui / c’est…que ypatybės
8.3. Aktualiosios sakinio skaidos raiška lietuvių kalboje
8.4. Stilistinis c’est…qui / c’est…que vartojimas ir vertimas
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
9. Intertekstinių tekstų vertimas
9.1. Intertekstualumo apraiškos ir papildomos teksto reikšmės
9.2. Intertekstinių reikšmių perteikimas vertime
Klausimai
Praktinės užduotys
Literatūra
REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA
ŠALTINIAI IR SANTRUMPOS
NAUDOTI ŽODYNAI IR ŽINYNAI
ABĖCĖLINĖ TERMINŲ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.