Viso knygų: 1030
el. paštaskodas
SPRENDIMŲ PAGRINDIMO KOMPIUTERIZAVIMAS
Pratarmė
Turinys
Įvadas
1 skyrius. Kiekybinis kokybinių situacijų aprašymas
1.1. Informaciniai situacijų aprašai
1.2. Situacijų aprašų norminimas
1.3. Teiginių ir įverčių tikrumo funkcijos
1.4. Miglotosios aritmetikos ir miglotosios logikos pradmenys
2 skyrius. Kiekybinės SSGG (SWOT) analizės pagrindai
2.1. Bendrosios žinios
2.2. SSGG (SWOT) analizės mechanizmas
2.3. Konkretus SSGG (SWOT) analizės pavyzdys
3 skyrius. Miglotieji pažintiniai planai
3.1. Bendrosios žinios
3.2. MPP modeliavimo įrankiai ir pavyzdžiai
3.3. MPP plėtiniai
4 skyrius. Dinaminė SSGG analizė
4.1. Bendrosios žinios
4.2. Dinaminio MPP monitoringo pavyzdys
5 skyrius. Miglotieji ekspertiniai planai
5.1. Ekspertinių planų samprata
5.2. Miglotųjų ekspertinių planų įvairovė
5.3. Miglotųjų ekspertinių planų pavyzdžiai
5.4. MEP modeliavimo priemonės
6 skyrius. Miglotasis valdymas
6.1. Bendrosios žinios
6.2. Apverstosios švytuoklės valdymas
6.3. Funkcinė miglotojo valdikio organizacija
7 skyrius. Lanksčioji kompiuterika
7.1. Bendrosios žinios
7.2. Neurokompiuterikos pradmenys
7.3. Evoliucinių algoritmų samprata
7.4. Verbalinės kompiuterikos idėja
7.5. Miglotoji inžinerija
Priedas. Gilesnėms studijoms rekomenduotina literatūra

Knyga neprieinama