Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ CHEMIJA
TURINYS
PRATARMĖ
1. ŠIUOLAIKINĖS CHEMIJOS PAGRINDINIAI DĖSNINGUMAI
1.1. Atomų elektroninio apvalkalo sandara
1.2. Medžiagų agregatinė būsena ir cheminio ryšio sąvoka
1.3. Cheminio ryšio charakteristikos
1.4. Kovalentinis ryšys
1.5. Joninis ryšys
1.6. Metališkasis ryšys
1.7. Vandenilinis ryšys
1.8. Juostinės arba zoninės kristalų teorijos pagrindai
2. KRISTALINIŲ MEDŽIAGŲ STRUKTŪRA IR SAVYBĖS
2.1. Kristalinė ir amorfinė kietųjų medžiagų būsena
2.2. Kristalinių medžiagų struktūra
2.3. Elementarios primityviosios, transliacinės (Bravė) ir kristalinės erdvinės gardelės
2.4. Polimorfizmas
2.5. Cheminio ryšio tipai kristaluose
2.5.1. Įvairių ryšio tipų kristalų palyginimas
2.5.2. Pagrindinės joninių struktūrų sudarymo taisyklės
2.6. Kristalinės medžiagos struktūros vaizdavimas
2.7. Cheminiai ryšiai silikatuose
2.7.1. O-Si-O ryšys ir valentiniai kampai [SiO4] tetraedre
2.7.2. Si-O-Si ryšys ir valentiniai kampai tarpusavyje jungiantis [SiO4] tetraedrams
2.7.3. Si-O ryšio ilgiai
2.7.4. Si-O ryšio prigimtis
2.7.5. Si-O-M ryšiai ir silicio koordinaciniai skaičiai bei poliedrai
2.8. Kristalinių silikatų struktūra
2.9. Kristalinių silikatų klasifikacija
2.9.1. Struktūrinė silikatų klasifikacija
2.9.2. Kristalocheminė silikatų klasifikacija
2.10. Silikatų fizikinių savybių priklausomybė nuo struktūros
2.11. Silikatų pavadinimų sudarymo principai. Silikatų formulės
2.12. Kristalų defektai
2.12.1. Kietieji tirpalai (mišrieji kristalai)
2.12.2. Šotkio ir Frenkelio defektai
2.12.3. Dislokacijos
3. SKYSTOS BŪSENOS IR STIKLIŠKŲ MEDŽIAGŲ STRUKTŪRA IR SAVYBĖS
3.1. Skystos būsenos silikatai
3.2. Stikliškoji būsena ir jos ypatumai
3.3. Stiklodaros principai
3.3.1. Struktūrinės stiklodaros teorijos
3.3.2. Kinetinė stiklodaros teorija
3.3.2.1. Kristalų užuomazgų susidarymas
3.3.2.2. Kristalų augimas
3.3.2.3. T-T-T diagrama
3.4. Stiklo atmainos
3.5. Stikliškų silikatų savybės
3.5.1. Silikatų klampa
3.5.2. Silikatų tankis
3.5.3. Mechaninės savybės
3.5.4. Terminės savybės
3.5.5. Optinės savybės
3.5.6. Cheminis atsparumas
3.5.7. Elektrinės savybės
4. DISPERSIŠKŲ MEDŽIAGŲ STRUKTŪRA IR SAVYBĖS
4.1. Dispersiškos medžiagos charakteristika
4.2. Elektrokinetiniai reiškiniai dispersinėse silikatinėse sistemose
4.3. Koloidų gavimo metodai
4.4. Silicio rūgšties polimerizacija
4.5. Kristalinio ir amorfinio SiO2 tirpumas
4.6. SiO2 tirpimo greitis
4.7. Didelio dispersiškumo silikatinių sistemų struktūrinės ir mechaninės savybės
4.8. Koloidinės sistemos molis – vanduo savybės
5. MEDŽIAGŲ TYRIMO METODAI
5.1. Difrakciniai tyrimo metodai
5.2. Spektroskopiniai tyrimo metodai
5.3. Termografiniai tyrimo metodai
5.4. Mikroskopiniai tyrimo metodai
5.5. Cheminis struktūros tyrimo metodas
6. KIETAFAZĖS REAKCIJOS
6.1. Kietų medžiagų tarpusavio reakcijų charakteristika
6.2. Kietafazių reakcijų mechanizmas
6.3. Kietafazių reakcijų kinetika
6.4. Dujinės ir skystosios fazių įtaka kietafazėms reakcijoms
6.5. Bendra sukepimo proceso charakteristika
7. CHEMINĖS TERMODINAMIKOS PAGRINDAI
7.1. Pagrindinės termodinamikos sąvokos ir dėsningumai
7.1.1. Šiluma ir darbas, darbo kūnai, šilumos šaltiniai, termodinaminės sistemos ir termodinaminiai procesai
7.1.2. Darbo kūnų pagrindiniai ir kaloriniai parametrai
7.2. Termodinaminių metodų taikymas statybinių medžiagų mineralų susidarymo ir hidratacijos procesų skaičiavimuose
7.2.1. Mineralų susidarymo reakcijų entalpijos pokyčio ir reakcijų šilumos skaičiavimai
7.2.2. Reakcijos šiluminio efekto dydžio priklausomybė nuo temperatūros. Kirchhofo lygtis
7.2.3. Cheminių reakcijų Gibso energijos pokyčio skaičiavimai
7.2.4. Cheminių reakcijų pusiausvyros skaičiavimai
7.3. Skaičiavimų pavyzdžiai
PRIEDAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.