Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TAIKOMOJI ELEKTRONIKA
TURINYS
SVARBIAUSIŲJŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS, INDEKSAI IR STRUKTŪROS ELEMENTAI
ĮVADAS
1. PUSLAIDININKINIAI ĮTAISAI
1.1. PUSLAIDININKIŲ ELEKTRINĖS SAVYBĖS
1.1.1. Puslaidininkiai
1.1.2. Srovės puslaidininkyje
1.1.3. PN sandūra
1.1.4. PN darinys
Išvados
Klausimai ir užduotys
1.2. PUSLAIDININKINIAI DIODAI
1.2.1. Lygintuviniai diodai
1.2.2. Aukštadažniai ir impulsiniai diodai
1.2.3. Stabilitronai
1.2.4. Tuneliniai ir atvirkštiniai diodai
1.2.5. Šotkio diodai
1.2.6. Varikapai
1.2.7. Fotodiodai ir šviesos diodai
Išvados
Klausimai ir užduotys
1.3. BIPOLIARIEJI TRANZISTORIAI
1.3.1. Tranzistoriaus sandara ir veikimo principas
1.3.2. Tranzistorių charakteristikos
1.3.3. Tranzistorius modelis ir parametrai
1.3.4. Dažninės tranzistoriaus savybės
Išvados
Klausimai ir užduotys
1.4. LAUKO TRANZISTORIAI
1.4.1. Tranzistorių tipai
1.4.2. MOP tranzistoriai
1.4.3. PN sandūros lauko tranzistoriai
1.4.4. Lauko tranzistorių charakteristikos ir darbo režimai
1.4.5. Lauko tranzistoriaus modelis ir parametrai
Išvados
Klausimai ir užduotys
1.5. DIDELĖS GALIOS TRANZISTORIAI
1.5.1. Bipoliarieji tranzistoriai
1.5.2. Vertikalaus kanalo MOP tranzistoriai
1.5.3. Statinės indukcijos (SIT) tranzistoriai
1.5.4. Izoliuotosios užtūros bipoliarieji tranzistoriai
Išvados
Klausimai ir užduotys
1.6. TIRISTORIAI
1.6.1. Tiristoriaus sandara ir pagrindinės savybės
1.6.2. Voltamperinė charakteristika ir parametrai
1.6.3. Tiristorių tipai
Išvados
Klausimai ir užduotys
2. ANALOGINĖ ELEKTRONIKA
2.1. BENDROSIOS STIPRINTUVŲ SAVYBĖS
2.1.1. Analoginiai signalai ir jų charakteristikos
2.1.2. Stiprintuvo ekvivalentinė schema ir parametrai
2.1.3. Stiprintuvų charakteristikos
2.1.4. Stiprintuvų grįžtamieji ryšiai
Išvados
Klausimai ir užduotys
2.2. STIPRINIMO PAKOPOS
2.2.1. Tranzistoriaus veika su apkrova
2.2.2. Stiprinimo pakopų darbo taško nustatymas ir stabilizavimas
2.2.3. Mažo signalo stiprinimas
2.2.4. Kartotuvai
Išvados
Klausimai ir užduotys
2.3. TIESIOGINIO RYŠIO STIPRINTUVAI
2.3.1. Tiesioginiai pakopų tarpusavio ryšiai
2.3.2. Diferencinė stiprinimo pakopa
2.3.3. Galios stiprintuvai
Išvados
Klausimai ir užduotys
2.4. OPERACINIAI STIPRINTUVAI IR JŲ SAVYBĖS
2.4.1. Operaciniai stiprintuvai
2.4.2. Operacinių stiprintuvų parametrai ir savybės
2.4.3. Idealusis operacinis stiprintuvas
Išvados
Klausimai ir užduotys
2.5. OPERACINIŲ STIPRINTUVŲ SU NEIGIAMAISIAIS GRĮŽTAMAISIAIS RYŠIAIS TAIKYMAS
2.5.1. Invertuojantieji ir neinvertuojantieji stiprintuvai su OS
2.5.2. Sumatoriai ir skirtuminiai stiprintuvai
2.5.3. Srovės keitikliai į įtampą ir įtampos keitikliai į srovę
2.5.4. Įtampos integratoriai ir diferenciatoriai
Išvados
Klausimai ir užduotys
2.6. OPERACINIAI STIPRINTUVAI SU TEIGIAMAISIAIS GRĮŽTAMAISIAIS RYŠIAIS
2.6.1. Komparatoriai
2.6.2. Šmito trigeriai ir lango detektoriai
2.6.3. Harmoninių signalų generatoriai
2.6.4. Relaksaciniai generatoriai
Išvados
Klausimai ir užduotys
3. SKAITMENINĖ ELEKTRONIKA
3.1. SKAITMENINIAI SIGNALAI IR JŲ FORMAVIMAS
3.1.1. Skaitmeniniai signalai
3.1.2. Jungikliai su bipoliariaisiais tranzistoriais
3.1.3. Jungikliai su lauko tranzistoriais
Išvados
Klausimai ir užduotys
3.2. LOGINIAI ELEMENTAI
3.2.1. Dvejetainiai skaičiai ir dvejetainiai kodai
3.2.2. Loginės funkcijos ir loginiai elementai
3.2.3 Loginių funkcijų atlikimas
3.2.4. Potencialo loginių elementų parametrai
3.2.5. Loginių elementų šeimos
3.2.6. TTL loginiai elementai
3.2.7. KMOP elementai
Išvados
Klausimai ir užduotys
3.3. SKAITMENINIAI KOMBINACINIAI ĮTAISAI
3.3.1. Skaitmeniniai kombinaciniai ir būsenų įtaisai
3.3.2. Kombinacinių įtaisų projektavimas
3.3.3. Tipiniai kombinaciniai įtaisai
Išvados
Klausimai ir užduotys
3.4. TRIGERIAI IR KITI REGENERACINIAI ĮTAISAI
3.4.1. Regeneraciniai įtaisai
3.4.2. Elementarieji trigeriai
3.4.3. Trigerių atmainos
3.4.4. Trigerių schemos
3.4.5. Multivibratoriai
Išvados
Klausimai ir užduotys
3.5. TIPINIAI BŪSENŲ ĮTAISAI
3.5.1. Registrai
3.5.2. Skaitikliai
Išvados
Klausimai ir užduotys
3.6. SIGNALŲ KETIKLIAI
3.6.1. Bendrosios savybės
3.6.2. Skaitmeniniai analoginiai keitikliai
3.6.3. Analoginiai skaitmeniniai keitikliai
Išvados
Klausimai ir užduotys
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.